Telekomy

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego rozprawi się w końcu z SMS-ami premium

GU
Grzegorz Ułan
11

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w ubiegłym tygodniu projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. W głównej mierze dotyczy zmian w procesie zawierania umów operatorów z klientami czy formie prezentowania prędkości transferów danych, ale w szczególności działalności firm oferujących usługi o podwyższonej opłacie.

Temat zmiany prawa telekomunikacyjnego w kontekście zwiększonej ochrony abonentów przed niechcianymi SMS-ami o podwyższonej opłacie, pojawił się w wypowiedzi Anny Streżyńskiej na początku lutego. To było właściwie odświeżenie tematu, bo wcześniejsze ustalenia z operatorami nie przyniosły spodziewanego efektu.

Ten problem był już regulowany w 2011 r. w ramach tzw. stołu bez kantów. Z perspektywy czasu widzimy, że ta rynkowa samoregulacja została częściowo wycofana, a nowe podmioty jej nie przestrzegają. Wydaje się, że sytuacja dojrzała do rozwiązania na drodze ustawowej, ponieważ dobro konsumentów musi być wartością nadrzędną.

Rzeczywiście to nie działa, mam powyłączane na koncie wszelkie płatne SMS-y, serwisy premium czy inne podobne usługi, ale i tak regularnie dostaję dziwne SMS-y zachęcające do odpisania i tym samym zapisania się do jakiejś subskrypcji. Co gorsza twórcy takich usług chwytają się już coraz bardziej perfidnych chwytów, tylko po to, by zmusić odbiorców do odpisania. W miniony weekend na Wykop.pl pojawił się wpis użytkownika z treścią takiego SMS-a.

Ale niedługo ma się to zmienić. Obecnie za wyrażenie woli zapisania się do subskrypcji SMS uznaje się, samą odpowiedź na taką wiadomość, o jakiejkolwiek treści. Nawet jak w treści jest fraza odpisz TAK lub NIE, a odpisujemy NIE i tak zapisujemy się do usługi.

W nowym prawie takie oświadczenie woli będzie niewystarczające, konieczne będzie uzyskanie dodatkowej zgody abonenta na zapisanie się do płatnych usług SMS premium.

Celem zaproponowanej zmiany jest zobowiązanie dostawcy usługi o podwyższonej opłacie do każdorazowego uzyskania zgody abonenta (w postaci potwierdzenia woli) na skorzystanie z usługi o powtarzalnym charakterze (subskrypcji). Oznacza to, iż każdorazowo gdy abonent wyrazi wolę skorzystania z usługi, zanim dojdzie do zawarcia umowy i obciążenia opłatami abonenta, jej dostawca obowiązany będzie uzyskać dodatkową zgodę abonenta, zgodnie z art. 174 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Rozwiązania takie funkcjonują już na rynku, także w przypadku usług jednorazowych (informacja od dostawcy usług, iż numer, na który abonent zamierza wysłać SMS, jest numerem o podwyższonej płatności plus wybór potwierdzenia woli skorzystania bądź anulowania wyboru).

To po stronie dostawców usług. Ale i będą dodatkowe obowiązki w tym temacie dla operatorów. Już na etapie podpisania umowy, operatorzy mają umożliwić klientom wskazanie w umowie o świadczenie usług progu kwotowego, po przekroczeniu którego usługi premium miałyby być automatycznie blokowane. W przypadku wskazania stawki zerowej, usługi o podwyższonej opłacie miałyby być całkowicie zablokowane.

Co więcej, nie wszyscy przecież czytają umowy, jeśli abonent nie wskaże progu kwotowego, ma być on domyślnie ustalony na poziomie 35 zł i tylko do tej wysokości będzie on mógł korzystać z usług o podwyższonej opłacie. Oczywiście progi te będą mogły być zmieniane przez klientów.

W przypadku zrealizowania usługi o podwyższonej opłacie z naruszeniem obowiązków, o których mowa w art. 64 ust. 1, 4-5b i 7 oraz 64a, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie może żądać od abonenta zapłaty za tę usługę.

W przypadku naruszenia tych praw klientów przez operatorów i realizację takich usług premium, mimo ich zablokowania czy wprowadzenia limitu kwotowego, operator nie będzie uprawniony do naliczenia opłat za tak zrealizowane usługi.

Czy to raz na zawsze rozwiąże problem z niechcianymi płatnymi subskrypcjami SMS premium? Na pewno utrudni dostawcom takich usług życie i ukróci nieświadome zapisywanie się do nich, zwłaszcza przez osoby mniej zaawansowane w nowych technologiach, osoby starsze i dzieci. Sprawi też, że i operatorzy bardziej sumiennie będą podchodzić do ochrony swoich klientów przed takimi usługami. Oby tylko, jak najszybciej ta nowelizacja weszła w życie. Z jej pełną treścią możecie zapoznać się pod tym linkiem.

Photo: romankosolapov/Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu