Świat

Ten przedmiot powinien być obowiązkowy WSZĘDZIE. Nie tylko w amerykańskich szkołach

Jakub Szczęsny
Ten przedmiot powinien być obowiązkowy WSZĘDZIE. Nie tylko w amerykańskich szkołach
1

Amerykański stan Kalifornia wprowadza ambitne podejście do walki z dezinformacją i podnoszenia umiejętności korzystania z mediów wśród uczniów szkół podstawowych i średnich. Zamiast wprowadzać oddzielne lekcje z zakresu edukacji medialnej, stan ten zdecydował się zintegrować te umiejętności w ramach już istniejących przedmiotów i lekcji.

Gubernator Kalifornii - Gavin Newsom - niedawno podpisał ustawę Assembly Bill 873, która wprowadza do nauczanych przedmiotów elementy identyfikowania fałszywych informacji w Internecie oraz rozwijania krytycznego myślenia wobec treści dostępnych w Sieci. Program będzie stopniowo wdrażany od przyszłego roku i obejmie przedmioty takie jak język angielski, nauki ścisłe, matematyka i nauki historyczno-społeczne. To reakcja na gwałtowny wzrost dezinformacji w Internecie oraz spadek zaufania do mediów - szczególnie wśród młodszych pokoleń.

Marc Berman - Demokrata z Menlo Park - podkreśla, że celem programu jest przygotowanie młodych ludzi do poruszania się w świecie, który staje się coraz bardziej zdominowany przez dezinformację. W obliczu spadającego zaufania do mediów - szczególnie wśród młodszych pokoleń - edukacja medialna staje się kluczowym elementem umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie mocno ukierunkowanym na aktywność w Internecie.

Wprowadzenie umiejętności korzystania z mediów do programu nauczania ma na celu odwrócenie niekorzystnego trendu polegającego na spadku zaufania do mediów i zbyt wysokiej wiary w treści w social mediach. Uczniowie będą uczyć się, jak rozpoznawać wiarygodne źródła informacji, oceniać treści oraz poznają rolę mediów w budowaniu demokracji. Wszystko to jest niezwykle potrzebne - dezinformacja dotyka nie tylko polityki i dziedzin pokrewnych, ale także kwestii stricte naukowych, takich jak zmiany klimatyczne czy problemy społeczne. Umiejętność korzystania z mediów staje się niezwykle istotna dla funkcjonowania demokracji - natomiast społeczeństwo bazujące na fake newsach jest bardziej podatne na wszelkie formy manipulacji - np. ze strony wrogich państw.

Ustawa AB 873 została przyjęta w Kalifornii niemal jednogłośnie, co podkreśla jej bezpartyjny charakter. Wiele innych stanów, takich jak Teksas, New Jersey i Delaware, również podejmuje kroki w kierunku wprowadzenia podobnych przepisów dotyczących krzewienia umiejętności korzystania z mediów - począwszy od przedszkoli, a skończywszy na szkołach średnich. Organizacje non-profit takie jak Media Literacy Now wspierają te inicjatywy.

Program napotyka jednak na pewne problemy. Brakuje finansowania szkoleń dla nauczycieli, komitetów doradczych i innych środków monitorowania skuteczności wprowadzonego prawa. Mimo to, zwolennicy uważają, że pilne przyjęcie ustawy jest kluczowe, aby umożliwić uczniom rozwijanie umiejętności korzystania z informacji jak najszybciej.

Jednym z celów jest również zwiększenie roli bibliotekarzy w edukacji medialnej. Bibliotekarze w ramach programu odgrywają kluczową rolę w nauczaniu uczniów, jak oceniać informacje online i - co bardzo ważne - tworzyć własne treści. Ów program to szansa na zwiększenie odporności społeczeństwa na fałszywe informacje oraz wyraża dbałość o to, by młodzi konsumenci mediów byli bardziej krytycznymi och odbiorcami. Bez takiej wiedzy uprawianie dojrzałej demokracji będzie niemożliwe właśnie dlatego, że młodzi ludzie nie będą w stanie jednoznacznie ocenić, czy mają do czynienia z "fejkiem", czy też informacją sprawdzoną - możliwość wywiedzenia ich w pole to rzecz bardzo przydatna dla wrogich ustrojów, które wykorzystują dezinformację jako broń. A doskonale wiemy o tym, że jest to broń niezwykle skuteczna.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu