Polska

MSWiA pokazało wzór nowych e-dowodów

Grzegorz Ułan
MSWiA pokazało wzór nowych e-dowodów
32

Prace nad e-dowodami wyraźnie przyspieszyły, polski rząd przyjął w lipcu projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, a dziś MSWiA pokazało już wzór nowych dowodów osobisty z warstwą elektroniczną.

Nowe e-dowody mają być wydawane już od marca 2019 osobom, którym skończyła się ważność dowodów osobistych, z których teraz korzystamy.

Przednia strona e-dowodu będzie zawierała nasze imię/imiona i nazwisko, nasze obywatelstwo, datę urodzenia, termin ważności i ważny element jakim jest numer CAN, który pozwoli na bezpieczne połączenie pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu a czytnikiem kart.

Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online (w praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN). Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat).

Na tylnej części e-dowodu zarezerwowano miejsce na numer PESEL, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, imiona rodziców oraz data wydania i organ wydający.

Zmiana rozmieszczenia pól stałych w warstwie graficznej ma na celu dostosowanie dokumentu do norm określonych w dokumencie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) nr 9303. Zalecenia ICAO określają między innymi zasady rozmieszczenia na dokumentach danych osobowych i danych dokumentu. Co istotne, obecnie trwają prace nad unijnym rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE – ustala ono, że dokumenty będą musiały być zgodne właśnie z zaleceniami ICAO. Oznacza to, że polskie dowody osobiste będą w tym zakresie dostosowane do przyszłego prawa unijnego.

Wzór nowych e-dowodów skierowany zostanie teraz do konsultacji międzyresortowych w postaci rozporządzenia. Zawarte są w nim też zmiany odnośnie do dowodów wydawanych dzieciom, które do 5-tego roku życia będą mogły mieć na zdjęciach inny niż naturalny wyraz twarzy. Zmienią się też zasady wydawania dowodów osobistych.

Rozporządzenie w sprawie wzoru e-dowodów ma wejść w życie razem z ustawą o dowodach osobistych w marcu 2019 roku.

Źródło: MSWiA.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu