Poradnik

MOSS i zmiany w VAT

GM
Grzegorz Marczak
21

Pierwszego stycznia 2015 roku wejdą w życie zmiany dotyczące rozliczania VAT dla odbiorców nie będących płatnikami VAT m.in. od sprzedaży usług elektronicznych. Cały proces ma uprościć handel transgraniczny, ale jak każda zmiana może wprowadzić spore zamieszanie, szczególnie w usługach działających...

Pierwszego stycznia 2015 roku wejdą w życie zmiany dotyczące rozliczania VAT dla odbiorców nie będących płatnikami VAT m.in. od sprzedaży usług elektronicznych. Cały proces ma uprościć handel transgraniczny, ale jak każda zmiana może wprowadzić spore zamieszanie, szczególnie w usługach działających jako SaaS-y.

Tekst został opracowany przez prezesa BanFi Group Radosława Cielickiego przy współpracy z Główną Księgową Beatą Babecką.

Jednolity rynek, pojmowany jako swobodny przepływ osób, kapitału, towarów i usług, to główna ambicja przyświecająca Unii Europejskiej. Ustawodawcy unijni starają się dążyć do tego ideału, tworząc co raz to nowe normy i przepisy. W końcu przyszła kolej na regulacje w przepisach VAT.

Obecnie usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne świadczone na rzecz odbiorców niebędących podatnikami VAT podlegają opodatkowaniu w kraju usługodawcy. Oznacza to, że gdy do polskiego usługodawcy trafia klient np. z Niemiec, sprzedawca wystawi dowód sprzedaży zgodny z polskim prawem (paragon fiskalny lub fakturę), naliczy podatek VAT od transakcji zgodnie z polską ustawą o VAT, a później odprowadzi podatek do polskiego urzędu skarbowego.

To czy rzeczywiście przedsiębiorcy byli świadomi do jakiej kwoty są zwolnieni z podatku i czy faktycznie poprawnie się rozliczali, to w dużej mierze zależało od ich księgowych. Co się dla nich zmieni i jak będzie to wyglądało od 1-wszego stycznia warto sprawdzić już teraz.

Rozszerzenie MOSS-u (Mini One Stop Shop) o usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne w przypadku sprzedaży do klienta indywidualnego nie prowadzącego działalności gospodarczej z pewnością wywróci dotychczasowe przyzwyczajenia sprzedawców, bowiem ważnych zmian będzie sporo. Przepisy ustalające miejsce świadczenie tych usług są obligatoryjne, natomiast przystąpienie do MOSS jest fakultatywne.

Najistotniejszymi elementami dla prawidłowego rozliczania podatku VAT będzie ustalenie: czy dana usługa mieści się w katalogu usług objętych tym przepisem, ustalenie czy klient jest podatnikiem VAT czy też nie oraz sprawdzenie jaka stawka VAT odpowiada miejscu zamieszkania klienta i gdzie ten VAT odprowadzimy.

A więc jeżeli sprzedajemy usługi elektroniczne podlegające opodatkowaniu w kraju nabywcy, a nie zarejestrujemy się w MOSS to będziemy musieli zarejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju, w którym mamy odbiorcę naszych usług. Już brzmi to jak dużo dodatkowej pracy. Jednak to nie wszystko. Aby właściwie dokumentować sprzedaż oraz rozliczać podatek VAT w urzędach skarbowych zgodnie z lokalnymi przepisami konieczna nam będzie znajomość prawa podatkowego każdego z tych państw.

Z drugiej strony jeżeli zdecydujemy się na przystąpienie do MOSS analogicznie zdecydujemy się na korzystanie z systemu w odniesieniu do wszystkich państw UE. A więc zamiast żmudnej rejestracji do VAT we wszystkich krajach naszych odbiorców, dokonamy rejestracji raz, w Polsce, zgłaszając jedynie zamiar korzystania z procedury szczególnej MOSS i wypełniając odpowiedni wniosek. Takie zgłoszenie spowoduje, że podatek rozliczać będziemy w jednym, wyznaczonym urzędzie na terenie Polski (wg. dotychczasowych informacji dla sprzedawców zarejestrowanych jako polscy podatnicy VAT będzie to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście, a procedury rejestracyjne powinny być dostępne od 01.10.2014).

Decydując się na MOSS musimy także pamiętać, że:

  • Sposób fakturowania oraz stawka podatku od takiej usługi musi być zgodna z prawem kraju nabywcy. Komisja Europejska dla ułatwienia opublikowała już zestawienie stawek VAT właściwych dla poszczególnych krajów oraz planuje dodatkowe publikacje związane z zasadami fakturowania w krajach UE.
  • Będzie funkcjonował zupełnie nowy wzór deklaracji oraz termin ich rozliczania. Deklaracje będą rozliczane kwartalne, bezwzględnie do 20 dnia następującego po kwartale, również jeżeli będzie to sobota, niedziela lub inny dzień wolny od pracy. I co najważniejsze wszystkie podane w nich wartości będą w EUR.
  • Waluta EUR będzie obowiązywała do rozliczenia podatku, zarówno dla deklaracji, jak i zapłaty podatku. Warto więc pomyśleć o całościowym prowadzeniu transakcji w EUR.
  • Korzystanie z MOSS obliguje nas do prowadzenia odrębnej ewidencji sprzedaży - dla każdego państwa oddzielnie.

Jak każda zmiana, tak i ta na początku wprowadzi sporo zamieszania niezależnie od wyboru. Do tej pory sprzedawcy praktycznie bezproblemowo rozliczali transakcje transgraniczne. Jednak z uwagi na cele budżetowe poszczególnych Państw i nie akceptowanie przez nie braku dochodu z VAT wprowadzono zmianę zastosowania stawki VAT odbiorcy i konieczność rejestracji przedsiębiorcy w każdym kraju, do którego będzie sprzedawał swoje produkty.

Wprowadzenie MOSS-u ma ułatwić przedsiębiorcom rejestrację poprzez wykorzystanie lokalnego urzędu skarbowego. Jednakże musimy pamiętać, że uproszczenie przepisów nie oznacza, że będzie łatwiej. Na pewno nadchodzące zmiany najbardziej odczują mikro i mali przedsiębiorcy, którzy sami prowadzą księgowość i są przyzwyczajeni do pewnych schematów rozliczeniowych. Firmy, które zleciły obsługę księgową na zewnątrz z pewnością nie odczują wielkiej różnicy.

Foto a calculator is on a balance sheet numbers via Shutterstock.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy: