Płatności i bankowość

Miliony użytkowników wybrały najwygodniejszy sposób obsługi banku. Też z niego korzystasz?

Grzegorz Ułan
Miliony użytkowników wybrały najwygodniejszy sposób obsługi banku. Też z niego korzystasz?
5

Najnowszy raport Związku Banków Polskich - NetB@nk, za III kwartał 2023 roku pokazuje, iż nie ma już odwrotu, to bankowość mobilna na smartfonie jest przyszłością bankowania w Polsce.

Od razu na wstępie zaznaczę, iż nie jest to raport z jakiegoś badania, tylko twarde dane rzeczywiste (odnoszące się do klientów indywidualnych, bez firm), więc pokusimy się tu trochę o działania matematyczne później, by nakreślić nieco, jak ten trend ze wstępu kształtuje się od kilku lat.

Bankowość internetowa w Polsce

Zacznijmy jednak od danych aktualnych za III kwartał 2023 roku. Na 42,8 mln klientów banków w Polsce, którzy mają podpisaną umowę na dostęp do bankowości internetowej, 22,5 mln korzysta z niej aktywnie - przynajmniej raz w miesiącu logują się do niej.


Nie ma tu jakichś znaczących różnic w porównaniu z poprzednimi kwartałami, rośnie ta liczba co kwartał, ale zaledwie w ułamkach procentowych. Nawet mniej niż w liczbie samych rachunków - odsetek nowych umów wzrósł w porównaniu z II kwartałem o 0,2%, a odsetek aktywnych klientów korzystających z bankowości internetowej o zaledwie 0,1%.

Bankowość mobilna w Polsce

Z kolei aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych mamy już ponad 21 mln, oczywiście to się nie sumuje, bo część z nich korzysta zarówno z bankowości elektronicznej jak i mobilnej. Zaraz to wyłuskamy - ilu i z czego dokładnie.


Niemniej, tu wzrost aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej wyniósł 3% w porównaniu z II kwartałem 2023 roku.

Mobile only w Polsce

Na 21 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych, już niemal 15 mln korzysta wyłącznie z aplikacji mobilnej, co oznacza, iż 71% użytkowników stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich:

Po raz kolejny obserwujemy znaczący wzrost w segmencie mobile only. Wyniki za III kwartał 2023 roku potwierdzają stale rosnące zainteresowanie Polaków aplikacjami mobilnymi, dzięki którym mogą zarządzać swoimi finansami. To zjawisko jest rezultatem nie tylko zmieniających się uwarunkowań i preferencji klientów, ale również rosnącej atrakcyjności aplikacji mobilnych banków, które oferują dodatkowe usługi niedostępne w bankowości internetowej.

Ile w takim razie jest obecnie klientów korzystających tylko z bankowości internetowe? Tego w raporcie nie znalazłem, ale chyba niezbyt nieuprawnione tu będzie odjęcie od liczby klientów przynajmniej raz logujących się do bankowości internetowej, liczby aktywnych klientów korzystających z bankowości internetowej i/lub tylko z aplikacji mobilnej. Daje nam to 1,3 mln klientów, którzy korzystają tylko z bankowości internetowej, bez logowania do aplikacji mobilnej.

Aby jednak jeszcze bardziej uwypuklić popularność samych aplikacji mobilnych, wśród klientów banków w Polsce cofnijmy się do 2020 roku.


Wówczas na koniec II kwartału mieliśmy 19 069 672 aktywnych klientów bankowości internetowej i zaledwie (stosunkowo) 12 933 417 aktywnych klientów aplikacji mobilnej.

Do tego, podział na klientów korzystających z bankowości internetowej i mobilnej oraz tylko mobilnej był niemal równy - po ok. 6,5 mln.

2020 w mln 2023 w mln Różnica w mln
Liczba umów 37,6 42,8 5,2
Aktywni użytkownicy bankowości internetowej 19,1 22,5 3,4
Aktywni użytkownicy aplikacji mobilnej 13 21,2 8,2
Mobile only 6,5 15 8,5

Podsumowując samych klientów aplikacji mobilnych. Na koniec II kwartału 2020 roku było ich 13 mln, a mobile only 6,5 mln. Z kolei, na koniec III kwartału 21 mln, a mobile only 15 mln. Można więc powiedzieć, iż przybyło przeszło 8 mln aktywnych klientów aplikacji mobilnych, z których to wszyscy zasilili grupę klientów korzystających wyłącznie z aplikacji mobilnej, bez logowania się bankowości internetowej.
Źródło: Związek Banków Polskich
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu