Technologie

Kto zareaguje na alarm w Twoim domu? To Ty o tym decydujesz

WS
Wpis Sponsorowany
15

Tak jak sam krzyk nie rozwiąże problemu powstałej rany, tak samo sygnalizacja włamania - choćby najbardziej spektakularna - jeśli będzie ograniczona tylko do dźwięku lub światła, nie spełni do końca swojego zadania. Co więc możemy zrobić, by o alarmie zostali powiadomieni nie tylko nasi sąsiedzi, le...

Tak jak sam krzyk nie rozwiąże problemu powstałej rany, tak samo sygnalizacja włamania - choćby najbardziej spektakularna - jeśli będzie ograniczona tylko do dźwięku lub światła, nie spełni do końca swojego zadania. Co więc możemy zrobić, by o alarmie zostali powiadomieni nie tylko nasi sąsiedzi, lecz także służby, które faktycznie na to zareagują?

Sam fakt posiadania w domu instalacji systemu alarmowego bardzo często działa odstraszająco na potencjalnych złodziei. Niestety, nie oznacza to jednak, że nie znajdą się tacy, którzy mimo wszystko nie będą próbowali swojego szczęścia. A gdy już zdecydują się na włamanie, to najczęściej robią to, gdy nie ma nas w budynku, więc sygnalizacja optyczno-akustyczna nie ma jak nas zaalarmować.

Wdarcie się intruza do naszego domu nie jest jedyną sytuacją, w której możemy potrzebować dodatkowego powiadamiania. W systemie alarmowym mogą przecież wystąpić także innego rodzaju zdarzenia, które z naszego punktu widzenia są na tyle ważne, że będziemy chcieli być o nich poinformowani. Może być to np. awaria jakiegoś elementu w systemie, ale także pożar lub zalanie. Właśnie dlatego zaawansowane systemy alarmowe oferują również rozwiązania służące do monitoringu i powiadamiania.

Monitoring - jak to działa?

Zasada działania monitoringu jest tak naprawdę bardzo prosta. Gdy zaistnieje zdarzenie alarmowe, np. czujka ruchu zostanie naruszona, system prześle odpowiednią informację do stacji monitorującej. W chwili otrzymania sygnału jej operator może wysłać na miejsce znajdujący się najbliżej patrol interwencyjny. Funkcjonariusze ochrony zweryfikują zgłoszenie i odpowiednio zareagują, mogą także zabezpieczyć obiekt do momentu powrotu właściciela. Jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może równocześnie poinformować o zajściu odpowiednie służby np. policję, straż pożarną lub służby medyczne.

Metod monitorowania jest wiele. Do niedawna najbardziej popularną z nich było przesyłanie zdarzeń z centrali alarmowej za pomocą transmisji poprzez linię telefoniczną - na torze audio, w różnych formatach. Obecnie dostępne są także metody, które często są skuteczniejsze i - co nie mniej ważne - szybsze. Dane mogą więc być transmitowane przy wykorzystaniu technologii GSM, dzięki czemu możemy skorzystać z powiadamiania na wiele sposobów: poprzez wiadomości SMS, przy wykorzystaniu toru audio, transmisji GPRS, a nawet CSD. Ten ostatni tor bazuje na transmisji danych ze stałą prędkością 9,6 kb/s, lecz w przeciwieństwie do GPRS, tu opłata naliczana jest za czas połączenia, a nie za ilość przesłanych danych. Kolejna metoda zakłada skorzystanie z powszechnie dostępnych łącz internetowych. Jeśli w chronionym obiekcie jest już podłączony Internet, to dzięki transmisji TCP/IP można monitorować się szybko i bez dodatkowych kosztów.

VERSA Plus i monitoring

Do oferty firmy SATEL wprowadzona została centrala VERSA Plus. Jej płyta główna integruje moduły: ETHM, GSM, INT-AV, oraz dialer PSTN, oferując skuteczny monitoring, a także możliwość weryfikacji audio zdarzeń występujących w systemie alarmowym. Nowa centrala umożliwia korzystanie z wszystkich opisanych wcześniej torów transmisji, a dla każdego z nich można ustawić priorytet nadawania. Dzięki temu, gdy wystąpi zdarzenie alarmowe i informacja o nim zostanie przesłana do stacji monitorującej, a centrala nie otrzyma od niej odpowiedzi w określonym czasie, VERSA Plus może przełączać się na inne tory transmisji według kolejności zaprogramowanej przez instalatora. Funkcja ta daje nam pewność, że informacja o zaistniałej sytuacji zawsze zostanie skutecznie przekazana.

Centrala VERSA Plus umożliwia monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących, w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich to Contact ID, SIA, Ademco Express, które są dostępne dla wszystkich torów transmisji, oraz SIA-IP - dostępny dla torów GPRS i TCP/IP. Dodatkowo moduł GSM zintegrowany na płycie głównej centrali posiada dwa gniazda na karty SIM. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie kart dwóch operatorów, przez co centrala oferuje jeszcze pewniejszą komunikację.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu