Polska

Sprawdź, ile będziesz mógł zarobić po ukończeniu wybranych studiów i jak szybko znajdziesz pracę

Grzegorz Ułan
Sprawdź, ile będziesz mógł zarobić po ukończeniu wybranych studiów i jak szybko znajdziesz pracę
25

Wiem, że to już wakacje, nie w głowie już Wam takie rzeczy, ale jak znajdziecie chwilę, warto zajrzeć do wyników systemu monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Jest to już druga edycja przygotowana wspólnie przez polskich naukowców we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwsza edycja badała losy absolwentów uczelni wyższych z 2014 roku przez rok po studiach. Tegoroczna wzbogaciła się o absolwentów rocznika 2015 i jednocześnie zwiększył się okres monitorowania absolwentów 2014 z roku, do dwóch lat od ukończenia studiów.

Twórcy monitoringu bazują głównie na danych administracyjnych, głównie z ZUS-u oraz z systemu POL-on, to system informacji o szkolnictwie wyższym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak więc nie jest to wynik jakichś losowych ankiet i badań wybranych grup absolwentów, ale całościowy obraz ich losów, rok, dwa lata po studiach. Przy czym kolejne edycję będą wzbogacały się o kolejne roczniki i systemy porównań. Co do zachowania prywatności, absolwenci nie muszą się martwić jest tu zachowana pełna anonimowość, brak tu jakichkolwiek danych osobowych, absolwenci są rozróżniani na podstawie losowego numeru, bez możliwości identyfikacji konkretnych osób.

Na podstawie wyników tego monitoringu przygotowano raporty ogólnopolskie poszczególnych stopni studiów i według roczników 2014 i 2015, my zerknijmy jak prezentują się te wyniki według wybranych kierunków dla rocznika 2015, czyli dane zebrane przez pierwszy rok po otrzymaniu dyplomu.

W wyszukiwarce możemy zaznaczyć poziom i formę studiów, czyli czy mają to być studia stacjonarne, zaoczne czy inne, pod którymi kryją się kierunki wygaszane, na które nie przyjmowani są już nowi studenci. Na początek wybierzmy województwo mazowieckie i kierunek informatyka - studia I stopnia.

Wyniki pokazują kilka monitorowanych płaszczyzn. Pierwsza dotyczy średnich zarobków miesięcznych ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po ukończeniu studiów. Najlepiej zarabiali absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Możemy to sobie wrzucić do porównania z innymi uczelniami, wyświetli je wszystkie w wykresach słupkowych.

Drugi parametr to proporcje wynagrodzeń do średnich zarobków w powiecie miejsca zamieszkania absolwenta. Tu najlepiej wypadł kierunek Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kolejny parametr, to liczba miesięcy, których przeciętny absolwent potrzebował na znalezienie pracy na etacie. Najszybciej znajdowali pracy absolwenci Informatyki ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Następny parametr pokazuje procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w rok po dyplomie - 100%= 1 rok.

Tu chyba lepiej pokazać końcówkę stawki:

Ostatni parametr to proporcja ryzyka bycia bezrobotnym do stopy bezrobocia w powiecie zamieszkiwania absolwenta w pierwszym roku po studiach, wyniki prezentują się podobnie jak wyżej.

Zerknijmy jeszcze do porównania wysokości zarobków po kierunku informatyka w innym województwie, dajmy na to w podlaskim.

Jak widać, różnice są spore, co do zarobków, jak i w czasie potrzebnym na znalezienie pracy.

Którzy absolwenci zarabiają najwięcej i po jakiej uczelni? Wystarczy odznaczyć wszystkie parametry w wyszukiwarce i zostawić sam kierunek. W naszym przypadku informatyka, najwięcej zarabiają absolwenci Politechniki Warszawskiej - 12 555.66 zł, po studiach II stopnia i o dziwo z kategorii Inne, czyli z wygaszanych kierunków.

Moim zdaniem bardzo fajnie zrealizowany projekt, wiele danych, w rozróżnieniu na rodzaj i poziom studiów no i na lokalizację. Myślę, że to pozycja obowiązkowa dla tegorocznych maturzystów. Efekt analiz tego monitoringu może i nie będzie czynnikiem decydującym o wyborze studiów, ale na pewno pomoże w podjęciu decyzji tym wahających się pomiędzy różnymi uczelniami. A szczegółowe informacje o uczelniach znajdziecie pod tym adresem - Wybierz studia.

Adres strony ELA.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu