Polska

Go to Brand, czyli jak uzyskać dotację unijną na międzynarodową ekspansję swojego produktu

Grzegorz Ułan
Go to Brand, czyli jak uzyskać dotację unijną na międzynarodową ekspansję swojego produktu
1

„Go to Brand” to konkurs na dofinansowania polskich produktów, których twórcy chcą eksportować go na rynki zagraniczne. Z pozyskanych środków w tym projekcie, firmy mogą sfinansować udział w targach branżowych, usługi doradcze czy działania promocyjne, związane z ekspansją. Jaką kwotę można pozyskać? Do miliona złotych. Zapytaliśmy jedną z polskich firm jak ten proces wygląda, być może macie jakieś swoje gotowe i działające projekty, z którymi chcielibyście zaistnieć za granicą, a brakuje Wam środków, poniższe case study, być może Wam to ułatwi.

Głównym celem konkursu “Go to Brand” jest wypromowanie innowacyjnych produktów tworzonych przez polskie firmy na rynku zagranicznym. Muszą to być z powodzeniem działające produkty na rynku polskim, czyli takie, które generują przychody. To zdecydowanie nie jest konkurs dla młodych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczęli budować swoją firmę.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w ramach konkursu na rozwój przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie 180 milionów złotych. Natomiast na rozwój przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim - 20 milionów złotych. Ta kwota w momencie ogłoszenia wyników została zwiększona do ponad 50 milionów, więc można przypuszczać, że poziom projektów był naprawdę wysoki. Zainteresowana firma mogła wnioskować nawet o milion złotych, co mogło stanowić maksymalnie 80% wartości całego projektu - w tym układzie 20% należy zainwestować z własnych środków.

Wśród firm, które otrzymały wsparcie ze środków unijnych znalazło się wiele wartych uwagi projektów, np. Glov, czyli rękawica do demakijażu, którą spółka Phenicoptere chce wprowadzić na kolejne rynki zagraniczne, Videomill, które zajmuje się automatycznym tworzeniem spersonalizowanych filmów czy spółka Smarttech, która produkuje skanery 3D. Wszystkie te firmy łączy to, iż mają już ugruntowaną pozycję na polskim rynku i chcą ruszać dalej.

Zadaliśmy kilka pytań, o cały proces uzyskania takiego dofinansowania, znaną już Wam zapewne firmę dhosting.pl, która wystartowała w tym konkursie i uzyskała 757 200 zł, co stanowi 80% wartości całego projektu.

Należy pamiętać, że te pieniądze mogą przeznaczyć wyłącznie na wypromowanie produktu na rynku zagranicznym, nie mogą tych środków zainwestować w serwery czy inne środki trwałe.

Jaki to projekt? Elastyczny Web Hosting, o którym pisaliśmy Wam pod koniec lutego tego roku, który zresztą przypadł Wam też do gustu. Dhosting.pl chce z nim wystartować w USA, o czym również pisaliśmy Wam w tekście - Polska firma hostingowa chce podbić USA.

O udział w tym konkursie „Go to Brand” zapytaliśmy CEO dhosting.pl, Rafała Kuśmidra.

Antyweb: Jaki mieliście pomysł na wystartowanie w tym konkursie?

Rafał Kuśmider: W naszym przypadku “Go to Brand” wstrzelił się idealnie, ponieważ od dawna pracujemy nad wprowadzeniem produktu na rynek USA. Przygotowujemy serwerową infrastrukturę, tłumaczymy serwisy, kupiliśmy domenę dhosting.com i zarejestrowaliśmy wirtualne biuro na Wall Street. Dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jesteśmy w stanie skutecznie wypromować nasz produkt na rynku USA, a środki które i tak musielibyśmy przeznaczyć na promocję, możemy teraz zainwestować w infrastrukturę.

AW: Jak wygląda proces pozyskiwania takiej dotacji?

RK: Informacja  o planowanym konkursie pojawiła się 7 listopada 2016 roku, kiedy PARP opublikowała na swojej stronie internetowej Harmonogram naborów na 2017 r. Dzięki temu, wiedzieliśmy, że nabór wniosków w konkursie wystartuje 10 lutego 2017 r., Warto podkreślić, że PARP na miesiąc przed otwarciem naboru oficjalnie ogłasza konkurs i udostępnia wszystkie niezbędne dokumenty, z którymi można się spokojnie zapoznać przed złożeniem wniosku, m.in. regulamin, wzór wniosku czy też instrukcję jego wypełnienia.

Niestety jeszcze nie wiadomo, czy w 2018 roku również zostanie ogłoszony nabór do “Go to Brand”, ale warto oczekiwać takiej informacji w okolicach listopada, czyli już za kilka miesięcy, kiedy ogłaszany będzie harmonogram naborów na 2018 r.

Kiedy tylko opublikowano oficjalne ogłoszenie o konkursie i zamieszczono niezbędne dokumenty, od razu wzięliśmy się do pracy i szczerze polecamy takie podejście. Wniosek nie jest łatwy, a cały już wypełniony, w naszym przypadku, zajął aż 42 strony. Co ważne - treść wniosku jest oceniana przez ekspertów w PARP.

AW: Możesz zdradzić, jak mniej więcej wyglądał Wasz wniosek? Nie cały, bo się tu nie zmieścimy, ale chociaż sam opis

RK: To żadna tajemnica:) Od 10 lutego do 13 marca można było składać wniosek w wersji elektronicznej  poprzez wypełnienie formularza w generatorze wniosków. W momencie wypełniania należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę znaków, która jest przeznaczona do opisu każdej komórki. Pamiętajcie również o tym, żeby opisywać poszczególne sekcje zgodnie z instrukcją wypełnienia i dostarczać wyczerpujących informacji.

W naszym przypadku krótki opis projektu wyglądał w ten sposób:

Przedmiotem projektu jest rozszerzenie działalności polskiej firmy dhosting.pl Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych wraz z promocją marki Elastyczny Web Hosting (EWH - Elastic Web Hosting), czyli nowej kategorii usługi skalowalnego hostingu. Ekspansja na rynek perspektywiczny USA stwarza nowe perspektywy rozwoju i pozwala zwiększyć skalę działalności polskiego przedsiębiorstwa.

Projekt obejmie swoim zakresem m.in. następujące działania:

 

  • zakup usług doradczych i szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy i przygotowania wejścia na rynek USA;
  • udział w charakterze wystawcy na targach: (1) Cybertech, Tel Awiw, Izrael, I kwartał 2018; (2) CeBIT Hanower, Niemcy, I kwartał 2018; (3) Data Centre World/ Cloud Expo Europe/ Smart loT London/ Cloud Security Expo I/II kwartał 2018; (4) Cloud Expo/Internet of Things Expo, Nowy York, USA, II kwartał 2018; (5) Techcrunch Disrupt, San Francisco, USA, III kwartał 2018; (6) Udział w Web Summit Lizbona, Portugalia IV kwartał 2018;
  • udział w 4 misjach gospodarczych do USA;
  • nabycie materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
  • nabycie instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki;
  • przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach cyfrowych.

W ramach w/w działań zostaną poniesione koszty związane z podróżami służbowymi, transportem, rezerwacją powierzchni wystawienniczych, organizacją stoisk wystawowych na wydarzeniach targowych, usługami doradczymi i szkoleniowymi oraz wydatkami na działania promocyjne. Wnioskodawca w wyniku projektu będzie aktywnie działać na rynkach zagranicznych (w szczególności USA), a tym samym przyczyni się do ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe.

Przedmiot projektu zgodny jest z Branżowym Programem Promocji branży IT/ICT, który opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 POIR.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy dhosting.pl Sp. z o.o., przy wykorzystaniu działań przewidzianych w Programie Promocji Branży IT/ICT. Dzięki realizacji projektu firma zaoferuje na zagranicznych rynkach (w tym USA) wdrożone w wyniku prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych i zwalidowane przez 30 000 polskich klientów - unikalne w skali świata usługi skalowalnego hostingu dostosowującego w czasie rzeczywistym parametry do zapotrzebowania, a przez to zwiększy przychody z tytułu eksportu usług informatycznych. W rezultacie realizacja projektu przyczyni się do promocji marki Elastyczny Web Hosting oraz wzmocni pozycję dhosting.pl w branży globalnych firm i usług hostingowych.

Opis rodzaju działalności:

Przedmiotem działalności eksportowej będzie działalność związana ze świadczeniem usług wynajmu wirtualnych zasobów serwerowych tzw. hosting. Usługa w Polskiej Klasyfikacji Działalności oznaczona została kodem PKD 63.11.Z, który wskazany jest w wykazie produktów i usług kwalifikujących się do wsparcia eksportowego w ramach Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT. Ponadto usługa hostingu nie jest zawarta w katalogu usług wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dla nas i przypuszczam, że dla wielu firm starających się o środki z tego programu, sporym wyzwaniem było wyznaczenie celów, tzn. liczby wyjazdów i podpisanych kontraktów. Należy mierzyć siły na zamiary i realistycznie podejść do ich zakładania.

Kiedy już wszystkie pola w generatorze wniosków zostaną uzupełnione, należy zarejestrować się w Portalu Promocji Eksportu i dopiero wysłać wniosek. Rejestracja w portalu jest zabiegiem typowo formalnym, niebędącym absolutnie żadnym wyzwaniem i trwającym maksymalnie jeden dzień. Następnie pocztą, kurierem lub osobiście należy dostarczyć oświadczenie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mówiące, że wniosek został wypełniony, wysłany, a my wyrażamy chęć udziału w konkursie.

W tym momencie kończy się etap aplikowania. Po tym czekamy już tylko na informację o rozpoczęciu oceny formalnej złożonego wniosku. W jej ramach musimy spełnić odpowiednie kryteria, np. czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, czy projekt zakłada realizację działań wymaganych w wybranym programie promocji.

Jeśli we wniosku pojawią się oczywiste pomyłki (np. brak adresu firmy), to wnioskodawca wzywany jest do poprawki w wyznaczonym terminie - takiej poprawki może dokonać tylko raz. Na szczęście w naszym przypadku nie było takiej konieczności i ocenę formalną przeszliśmy bez problemu.

Należy wskazać, że 619 firm przeszło z powodzeniem ocenę formalną i trafiło do oceny merytorycznej. Po ocenie formalnej, czas już na ocenę merytoryczną, dokonywaną przez ekspertów zewnętrznych. Wówczas oceniający zapoznają się z całym wnioskiem. Należy mieć na uwadze, że wszystko to, co piszemy we wniosku na temat promowanego produktu, który ma być przedmiotem ekspansji rynkowej może być zweryfikowany ogólnodostępnymi kanałami, chociażby poprzez ofertę firmy na jej stronie www.

Cały proces oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z regulaminem może trwać do 90 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie. W praktyce wyglądało to tak: nabór zakończył się 13 marca, a wyniki zaprezentowano 22 czerwca. Dotację otrzymało 100 firm z województwa mazowieckiego (w tym nasza!) i 290 firm spoza województwa mazowieckiego.

AW: A co z realizacją projektu? Jak wygląda rozliczanie takiej dotacji?

RK: Środki unijne pozyskane w ramach projektu są wypłacane w ratach z tym, że można ubiegać się o wypłacenie zaliczki na przyszłe wydatki w wysokości maksymalnie 40%. Pozostałe 60% wypłacane jest na zasadzie refundacji, więc z własnych środków musimy ponieść wydatki i dopiero możemy ubiegać się o ich refundację. Oznacza to, że realizując taki projekt musimy zapewnić płynność finansową jego realizacji w ramach własnych środków.

Należy wziąć pod uwagę, że są to środki publiczne, więc musimy realizować projekt zgodnie z zasadami dotyczącymi m.in. zakupów w ramach projektu i wyboru wykonawców, co oznacza, że trzeba stosować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców i dostawców usług. W skrócie oznacza to tyle, że wskazane jest pozyskiwanie wielu ofert z różnych firm i dopiero wybranie najlepszej.

Jeśli we wniosku zobowiązaliśmy się do obecności na 6 targach, to musimy się na nich koniecznie pojawić. Oczywiście sprawami związanymi z logistyką, pobytem czy organizacją stoiska, zajmują się wyspecjalizowane w tym kierunku przedsiębiorstwa. Po każdych odbytych targach, należy dostarczyć do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości raport, w którym wskazujemy, z kim zostały przeprowadzone rozmowy i czy udało się podpisać jakiś kontrakt.

W naszym wniosku zobowiązaliśmy się do podpisania 6 kontraktów z dużymi firmami, np. partnerami, którzy będą promować Elastyczny Web Hosting w USA czy agencje interaktywne, dzięki którym nasza usługa dotrze do jak największej liczby klientów. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja projektu finansowanego ze środków unijnych to spore wyzwanie, bowiem trzeba pilnować zarówno rzeczowej realizacji projektu, ale pamiętać, że zobowiązaliśmy się w umowie z PARP do osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów. W przeciwnym razie, brak założonych celów w zakresie odpowiedniego wolumenu sprzedaży naszej usługi na rynku USA może wiązać się nawet ze zwrotem dotacji. O tym musimy pamiętać.

AW: Może to dość trywialne pytanie, ale czy warto było taki wysiłek ponieść? To przecież też jakieś koszty i czas, który musieliście na to poświęcić.

RK: Jak najbardziej! Takie wsparcie ze środków unijnych jest dla nas pomocne, bowiem środki, które musielibyśmy sami wygenerować na taką promocję, możemy skierować na inne dodatkowe inwestycje, które podejmiemy na rynku docelowym, np. zakup serwerów czy zatrudnienie pracowników. Pamiętajmy, że bez promocji i marketingu, nawet jeśli produkt jest genialny, ciężko jest odnieść światowy sukces.

Należy przy tym pamiętać, że wypełnienie wniosku jest niezwykle czasochłonne i nie należy do najłatwiejszych czynności na świecie. Można skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji. My jednak zdecydowaliśmy się na własną drogę - zainwestowaliśmy w wewnętrzne kompetencje i zbudowaliśmy zespół, który stworzył taki wniosek i jak widać - opłaciło się.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu