Biznes

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera? cz. 2

Grzegorz Marczak
Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera? cz. 2
15

Autorem wpisu jest Sebastian Bobrowski, Dyrektor Finansowy inFakt. Freelancing może dawać całkiem pokaźne dochody, zwłaszcza, jeśli poszukać zleceń poza granicami Polski. Rzecz jasna Internet bardzo to ułatwia. Problemem może być jednak późniejsze rozliczenie uzyskanych w ten sposób przychodów. Zap...

Autorem wpisu jest Sebastian Bobrowski, Dyrektor Finansowy inFakt.
Freelancing może dawać całkiem pokaźne dochody, zwłaszcza, jeśli poszukać zleceń poza granicami Polski. Rzecz jasna Internet bardzo to ułatwia. Problemem może być jednak późniejsze rozliczenie uzyskanych w ten sposób przychodów. Zapraszamy na 2 część artykułu, w której znajdziecie szereg prostych porad i wskazówek dotyczących rozliczania zagranicznych zysków freelancerów.

W pierwszej części artykułu opisane zostały metody kwalifikowania przychodów do różnych źródeł oraz sposoby rozliczeń dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przedstawiliśmy także szerokie porównanie źródeł przychodów, zwłaszcza jeśli chodzi o rozliczanie kosztów i rodzaje deklaracji rocznych. W drugiej części pojawią się kwestie przeliczania walut oraz rozliczania przychodów zagranicznych w ramach działalności gospodarczej.

Jak przeliczyć przychód z zagranicy na potrzeby obliczenia zaliczki lub zeznania rocznego?

W przypadku freelancerów bez działalności, przychód występuje w momencie wypłaty wynagrodzenia przez zleceniodawcę. Jeśli kwota wynagrodzenia została wyrażona w walucie obcej (np. w dolarach), należy ją przeliczyć na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia. Jeśli zgodnie z powyższą tabelą istnieje obowiązek zapłaty zaliczki, freelancer musi pamiętać o tym, by samodzielnie ją wyliczyć i odprowadzić. Od kwoty przychodu należy odjąć przysługujące koszty, co da podstawę opodatkowania do wyliczenia zaliczki na podatek.

Jeśli dana umowa nie wymaga odprowadzania zaliczek, warto od razu dokonać przeliczenia według opisanej wyżej zasady i zapisać to sobie. Przyda się do zeznania rocznego, w którym freelancer powinien wykazać otrzymane wynagrodzenie.

Aby otrzymać wynagrodzenie, może być konieczne przedstawienie certyfikatu rezydencji

Niektóre serwisy dla freelancerów przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia wymagają wypełnienia oświadczenia rezydencji podatkowej W8-BEN. Jest to oświadczenie, w którym osoba fizyczna deklaruje, że nie jest podatnikiem w USA. W przypadku niezłożenia wspomnianego formularza, niektóre serwisy potrącają tzw. podatek u źródła (withold tax) nawet do wysokości 30% przysługującej wypłaty.

Nie jest powiedziane, że wypełnienie takiego oświadczenia wystarczy, aby uniknąć podatku u źródła. Zależy to jednak od przepisów obowiązujących w kraju, w którym znajduje się siedziba zleceniodawcy, a także od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a tym krajem (jeżeli istnieje). Jeśli freelancer zapłaci podatek od zlecenia za granicą, powinien wykazać ten fakt w formularzu PIT/ZG w kolumnie „Podatek”. Natomiast jeśli wynagrodzenie zostanie przesłane bez potrącania jakichkolwiek podatków, w tej kolumnie wykazuje się po prostu kwotę „0”.

Zarobki ze zleceń zagranicznych mogą być przychodem z działalności

Freelancerzy z własną działalnością, którzy chcą rozliczać zagraniczne zlecenia w ramach prowadzonej firmy, mają o tyle ułatwione zadanie, że nie muszą kwalifikować przychodów w zależności od rodzaju zawieranych umów. Mogą je w całości rozliczyć w ramach działalności gospodarczej (oprócz kilku nielicznych wyjątków, np. kontraktów menedżerskich).

Przychód u przedsiębiorcy powstaje w momencie wykonania usługi, a nie faktycznego otrzymania wynagrodzenia. Po zakończeniu zlecenia, przedsiębiorca powinien przeliczyć przysługujące mu wynagrodzenie na złotówki wg średniego kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego osiągnięcie przychodu.

Gdy wynagrodzenie wpłynie na rachunek bankowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia różnic kursowych. W dniu otrzymania zapłaty, przedsiębiorca powinien przeliczyć kwotę wynagrodzenia w walucie obcej jeszcze raz, ale tym razem wg kursu z dnia poprzedzającego wpływ na konto.

Różnica pomiędzy kursem zastosowanym przy wpływie na rachunek a kursem zastosowanym na potrzeby przeliczenia przychodu stanowi różnicę kursową. Jeśli wynik jest ujemny, przedsiębiorca księguje to jako koszt. Jeśli dodatni – przedsiębiorca ujmuje różnicę kursową w przychodach.

Zagraniczne zlecenia z reguły nie podlegają VAT w Polsce

Gdy freelancer z własną działalnością świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców za granicą, to zgodnie z Ustawą o VAT przyjmuje się, że miejscem świadczenia usług jest kraj usługobiorcy (czyli zagranicznego klienta). W związku z tym, taka transakcja nie podlega polskim przepisom o VAT i należałoby odwołać się do przepisów obowiązujących w kraju nabywcy co do podatku VAT. W praktyce często się zdarza, że jeśli freelancer nie zarejestruje się w drugim kraju, to przepisy przerzucają na usługobiorcę naliczenie VAT (mechanizm „importu usług”). Niektóre kraje nie mają zaś podatku VAT w ogóle – np. Stany Zjednoczone. Należy jednak upewnić się, jakie przepisy panują w danym kraju np. w porozumieniu ze zleceniobiorcą.

Powyższe ustalenia mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. VAT-owcy powinni wystawić fakturę w ciągu 7 dni od wykonania usługi. Faktura powinna być ze stawką „np” (nie podlega opodatkowaniu). Jeśli kontrahentem jest klient z UE, to przedsiębiorca powinien obowiązkowo dokonać zgłoszenia do VAT-UE. Wówczas wystawiając faktury posługuje się europejskim numerem NIP oraz dodaje adnotację „odwrotne obciążenie”.

Bycie VAT-owcem w przypadku zagranicznych zleceń jest bardzo korzystne, ponieważ wystawianie faktur ze stawką „np” nie przekreśla prawa do odliczania podatku VAT z faktur zakupowych. Jeśli przedsiębiorca ma tylko zagranicznych zleceniodawców (a zatem nie wykazuje podatku VAT do zapłaty urzędowi skarbowemu), może w takiej sytuacji wnioskować o zwrot podatku VAT.

Kwestie związane z miejscem świadczenia usługi i rozliczaniem VAT-u nie mają jednak większego znaczenia dla przedsiębiorców, którzy nie są VAT-owcami. Tacy przedsiębiorcy nie muszą wystawiać faktur. Nie muszą nawet wystawiać rachunku, chyba że zażąda tego kontrahent.

Zapraszamy też do pierwszej części artykułu dostępnej tutaj.

Jakie macie pytania i problemy związane z rozliczaniem przychodów z freelancingu? Podzielcie się w komentarzach :)

Obrazek.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

podatkiprzychodyrozliczenie