Polska

Historyczna umowa, innowacyjny projekt kosmiczny, a w tym polska firma!

Marcin Hołowacz
Historyczna umowa, innowacyjny projekt kosmiczny, a w tym polska firma!
18

SENER Polska uczestniczy w projekcie IBDM (International Berthing Docking Mechanism), który jest innowacyjnym systemem dokowania oraz cumowania pojazdów kosmicznych. Układ kontroli sił działających między obiektami w zassie dokowania, pozwala na to aby łączyć pojazdy o różnych wielkościach.

IBDM składa się z systemów „miękkiego” oraz „twardego” dokowania. System „miękkiego” dokowania pozwala na przechwycenie, rozładowanie energii kinetycznej oraz ustawienie pojazdu we właściwej pozycji. System „twardego” dokowania służy do tworzenia szczelnego i sztywnego połączenia umożliwiającego przejście między pojazdami. Zapewnia również przesył danych i zasilania. IBDM jest kompatybilny ze standardem systemów dokowania stworzonym przez agencje współpracujące przy projekcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (International Space Station, ISS).

Dostarczanie zaopatrzenia na ISS

Nowe wahadłowce Dream Chaser będą dostarczać zaopatrzenie na Międzynarodową Stację Kosmiczną, natomiast Europejska Agencja Kosmiczna i konsorcjum firm z Europy podpisały umowę z Sierra Nevada Corporation, która zajmuje się rozwojem wspomnianego Dream Chaser Cargo System i jest jedną z trzech firm, która podpisała z NASA umowę na regularne dostawy zaopatrzenia na ISS (pozostałe dwie to SpaceX oraz Boeing). Sierra Neada Corporation jako jedyna opracowuje koncepcję, która bazuje na wahadłowcu zdolnym do lądowania na wszystkich lotniskach, które są w stanie przyjąć duży samolot. SpaceX i Boeing obrały koncepcję kapsuł powracających w atmosferę lotem balistycznym oraz lądujących w oceanie przy wykorzystaniu spadochrnów.

Dr Aleksandra Bukała, dyrektor generalna SENER Polska wyjaśnia:

IBDM to projekt pod wieloma względami wyjątkowy. To rzadki przypadek, gdy amerykańska firma, realizująca kontrakt dla NASA, decyduje się na wykorzystanie systemu stworzonego w Europie. To także krok milowy w planach wykorzystania naszego rozwiązania na szeroką skalę i jego komercjalizacji. Załogowe loty w kosmos powoli znów nabierają tempa, włączają się w nie kolejne państwa i firmy. To zwiększa zapotrzebowanie na ustandaryzowany system dokowania.

SENER Polska odpowiada w projekcie IBDM za zaprojektowanie oraz produkcję następujących elementów: mechanizmów połączenia i odłączenia złącz elektrycznych między wahadłowcem a stacją kosmiczną, mechanizmów separujących, sensorów do monitorowania dokowania, cumowania i odcumowania, osłon przeciw mikrometeoroidom i kosmicznym śmieciom. Dr Aleksandra Bukała tłumaczy:

Przewidujemy, że około 40 proc. wartości naszej części projektu przekażemy innym polskim firmom, którym powierzymy produkcję elementów mechanizmu. Liczymy, że wraz z komercjalizacją IBDM i produkcją kolejnych egzemplarzy do polskiego sektora kosmicznego popłynie szerszy strumień pieniędzy.

Projekt IBDM realizowany jest w formie partnerstwa publiczno-prywatnego

Firmy, które uczestniczą w projekcie IBDM mogą liczyć na wkład finansowy ESA, jednak inwestują również własne środki, ponieważ wartość płynąca ze stworzenia komercyjnego produktu oferowanego na rynku kosmicznym będzie znacząca. Wśród firm europejskiego konsorcjum uczestniczącego w projekcie IBDM, liderem jest belgijski QinetiQ, który współpracuje z SENER Polska oraz SENER Hiszpania.

Po rozpoczęciu działalności w 2006 roku, SENER Polska skupiła się na sektorze kosmicznym, gdzie za swój główny obszar działania objęła inżynierię mechaniczną, a szczególnie mechanizmy rozkładania i struktury pojazdów kosmicznych. Firma zajmuje się również naziemnymi urządzeniami wspomagającymi (MGSE) oraz nawigacją pojazdów kosmicznych.

Źródło: informacja prasowa

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu