Artykuł sponsorowany

Innovation Awards. Masz miesiąc, aby zdobyć prestiżową nagrodę dla Twojego start-upu!

Kamil Świtalski
Innovation Awards. Masz miesiąc, aby zdobyć prestiżową nagrodę dla Twojego start-upu!
0

W czasach, kiedy liczy się dobry pomysł na biznes i szybki zysk, wielu zapomina o tym, że troska o środowisko naturalne i otoczenie powinna być jednym z fundamentów rozwoju. Dlatego tak ważne staje się docenienie tych młodych firm i start up’ów z rynku spożywczego, które stawiają na świadomy i odpowiedzialny rozwój. Firma Greenman Group postanowiła poszukać takich przedsiębiorstw w całej Europie, także w Polsce. Pomóc ma w tym organizowany pod hasłem „Growing Further” konkurs, w którym pula nagród finansowych wynosi aż 100 tys. euro.

Innovation Awards. Startuje niezwykły konkurs organizowany przez Greenman Group

Greenman Group wystartowała z nagrodami „Innovation Awards”. Do 1 października start-upy mogą zgłaszać swoje innowacyjne rozwiązania dla różnych etapów łańcucha dostaw - począwszy od produkcji, przez dystrybucję i sprzedaż.. Nagrody pod hasłem "Growing Further" chcą wyróżnić w ten sposób wyjątkowe koncepcje i modele biznesowe na spożywczym rynku detalicznym

Prawdziwa innowacja może przekraczać granice i prowadzić do postępu oraz zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa "Growing Further" jest zgodna z podstawowymi wartościami firmy,  aktywnie poszukującej przełomowych pomysłów biznesowych i zachęcającej start-upy do zgłaszania się z innowacyjnymi rozwiązaniami. Grupa dąży do przyspieszenia przejścia w kierunku zrównoważonych łańcuchów wartości w przemyśle spożywczym, poprzez wyróżnianie i wspieranie wyjątkowych koncepcji i modeli biznesowych, co ma istotny wpływ na przyszłość handlu detalicznego artykułami spożywczymi – mówi John Wilkinson, dyrektor generalny Greenman Group

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w styczniu 2024 r. w Dublinie. Podczas wydarzenia zostaną ogłoszeni laureaci w czterech kategoriach: produkcji i opakowaniach, dystrybucji, sprzedaży detalicznej oraz redukcji odpadów. Dodatkowo zostanie wybrany zwycięzca ogólny. Laureaci zostaną wyłonieni w kilkuetapowym procesie selekcji, a za ocenę odpowiedzialny będzie zespół jurorów składający się z ekspertów z obszaru finansów, przedsiębiorczości oraz świata akademickiego. Co ważne: zespół ten charakteryzować będą praktyczne doświadczenia w przekuwaniu innowacyjnych pomysłów na działający biznes. Wygrani podzielą się pulą nagród o wartości 100 tys. euro. Podczas ceremonii, zwycięzcy otrzymają też szansę prezentacji swoich autorskich koncepcji. Ponadto będą mogli wymienić się kontaktami i doświadczeniami z innowatorami z całej Europy.

Czym jest Greenman Group? Wszystko, co musisz wiedzieć o tej wyjątkowej inicjatywie

Greenman Group to zbiór dziesięciu powiązanych ze sobą firm, które działają w sektorze spożywczym w sześciu różnych krajach. Od początku działalności Greenman Group stawia na praktykę zrównoważonego rozwoju połączoną z szeroko rozumianymi innowacjami. Co więcej — od zawsze charakteryzowała ją zdolność dostosowywania swojego kierunku strategicznego do zmieniających się warunków rynkowych, a także kwestii związanych z ochroną środowiska. Główną dziedziną zaangażowania Greenman Group jest sektor spożywczy, a jej portfolio obejmuje aktywa o wartości około 1,35 miliarda euro, które ulokowane sąsą we Francji, w Niemczech oraz w Polsce. Jednoznacznie wskazuje to na międzynarodową obecność Grupy, tym samym jasno wskazując jej rangę i znaczenie w tym sektorze.

Rozpoznając zmieniający się krajobraz systemów handlu detalicznego oraz rosnące znaczenie działań związanych z ochroną środowiska, Greenman Group zobowiązała się do dostosowania swoich działań do celów określonych w Porozumieniu Paryskim. Oznacza to dążenie do osiągnięcia zeroemisyjności — zgodnie z celami określonymi w tym dokumencie. Tym samym już na pierwszy rzut oka widać silne zaangażowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju, który Greenman Group stawia sobie za priorytet swoich działań.

Ponadto Greenman Group dokonała transformacji, przekształcając swoje fundusze w fundusze zgodne z Artykułem 9. Fundusze zgodne z Artykułem 9, zdefiniowane w Rozporządzeniu dotyczącym udostępniania informacji związanych ze zrównoważonym finansowaniem (SFDR) Unii Europejskiej, priorytetowo traktują cele środowiskowe i społeczne w swoich strategiach inwestycyjnych. Ten krok odzwierciedla zaangażowanie Greenman w zrównoważone praktyki inwestycyjne i intencję kierowania swoich zasobów ku projektom mającym pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Oprócz podstawowych działań w sektorze nieruchomości, Greenman Group zdywersyfikowała się w kierunku przedsięwzięć opartych na technologiach, które wpisują się w jej cele zrównoważonego rozwoju. Te przedsięwzięcia obejmują m.in. usługi związane z odnawialnymi źródłami energii oraz eksperymentalne projekty do efektywnego wychwytywania dwutlenku węgla. Ta dywersyfikacja pokazuje proaktywne podejście Grupy do innowacji i jej gotowość do eksplorowania nowych obszarów wzrostu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Grupa uruchomiła inicjatywy takie jak "Growing Further", które mają na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw działających w szerszym łańcuchu dostaw spożywczych w ujęciu detalicznym. Poprzez zachęcanie do innowacji i nowych sposobów prowadzenia działalności, Greenman Group dąży do przyczynienia się do ewolucji branży w kierunku bardziej zrównoważonych i efektywnych praktyk.

Źródło: IGS Intelligent Growth Solutions

GreenmanGroup stawia na bycie przyszłościowym konglomeratem, głęboko zakorzenionym w sektorze spożywczym, ale jednocześnie z wyraźnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i innowacje. Jej wysiłki na rzecz dostosowania się do celów Porozumienia Paryskiego, przekształcenia się w fundusze zgodne z Artykułem 9 oraz inwestowania w projekty oparte na technologii i równoważności podkreślają jej oddanie kształtowaniu bardziej świadomej środowiskowo i innowacyjnej przyszłości w branży spożywczej.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu