Google

Google nie chce byście nagrywali rozmowy... choć firma sama na to pozwala

Piotr Kurek
7

Google przypomniało sobie o aplikacjach nagrywających rozmowy telefoniczne. Tym razem chce definitywnie uniemożliwić użytkownikom korzystanie z nich. Jednak nie wszystko stracone.

Systemowe blokowanie możliwości nagrywania rozmów telefonicznych wprowadzone zostało wraz z Android Pie i podyktowane było zmieniającymi się na świecie przepisami. Dotychczasowe aplikacje przestały działać, ale luka po nich szybko została załatana przez sprytnych programistów. Ci wpadli na pomysł obchodzenia ograniczeń. Pomógł w tym interfejs Accessibility API odpowiadający m.in. za działanie aplikacji i narzędzi ułatwiających dostęp osobom z niepełnosprawnościami.

Źródło: Unsplash

Kwestia nagrywania rozmów telefonicznych jest skomplikowana i zależna od lokalnych przepisów. U nas odpowiada za nie RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych reguluje kwestie prawne związane z nagrywaniem rozmów wykonanych na potrzeby działalności gospodarczej i daje możliwość nagrywania rozmów prywatnych. Część interpretacji prawa wskazuje jednak, że wymagana jest zgoda drugiej strony. Inni mówią wprost, że nie trzeba o tym informować, o ile jesteśmy uczestnikami tego połączenia telefonicznego. Powstałe przepisy mają dać nam poczucie bezpieczeństwa i zatroszczyć się o prywatność. Są jednak na tyle skomplikowane, że do tej pory pojawiają się problemy z ich interpretacją.

A to tylko RODO. Do tego dochodzą kwestie prawne z innych krajów. W Stanach Zjednoczonych prawo federalne zezwala na nagrywanie rozmów, o ile jesteśmy jednym z rozmówców. Jednak już przepisy stanowione przez administrację stanową mogę je regulować w inny sposób - np. poprzez konieczność informowania wszystkich rozmówców o nagrywaniu.

Nie dziwi więc postawa Google. Firma zrzuca z siebie odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa. Sprawdzi się to w przypadku, gdyby ktoś chciał pociągnąć firmę do odpowiedzialności za np. udostępnienie nagrań w sieci.

Google ponownie zabiera się za aplikacje nagrywające rozmowy

Popularna aplikacja Automatic Call Recorder

Zmiana regulaminów Google Play, która eliminuje możliwość korzystania z API dostępności do nagrywania rozmów wchodzi w życie 11 maja 2022 r. Muszą się do niego dostosować wszyscy twórcy aplikacji udostępnianych w sklepie. A to oznacza jedno - koniec obchodzenia dotychczasowych ograniczeń. Jeśli dostępne w Google Play narzędzia oferowały tę funkcję z wykorzystaniem interfejsu Accessibility API, staną się bezużyteczne. Nie będzie też możliwości udostępniania nowych aplikacji ani aktualizacji do tych istniejących. W konsekwencji mają zniknąć ze sklepu.

Interfejs Accessibility API nie służy do zdalnego nagrywania dźwięku połączeń i nie może być do tego używany.

Nie oznacza to jednak wcale, że użytkownicy smartfonów z Androidem całkowicie stracą możliwość korzystania z takich narzędzi. Z pomocą przychodzą zewnętrzne sklepy, własnoręcznie wgrywane pliki APK oraz aplikacje, które mają pozwalać na nagrywanie... z wykorzystaniem firm zewnętrznych. Działać to ma na zasadzie telekonferencji i łączy się z koniecznością dodatkowe płacenia. Co ciekawe, część producentów smartfonów sama oferuje możliwość nagrywania rozmów - w swoim systemie. Ma to Xiaomi, ma to też... Google, który pozwala na nagrywanie m.in. w telefonach Pixel.

Wystarczy zerknąć na strony pomocy technicznej, by dowiedzieć się w jaki sposób działa nagrywanie rozmów głosowych w systemowej aplikacji Telefon. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie wszędzie rozwiązanie to jest dostępne:

Nagrywanie połączeń jest obsługiwane tylko na niektórych urządzeniach i przez wybranych operatorów. Przepisy prawa mogą wymagać wyrażenia zgody na nagrywanie przez wszystkie osoby biorące udział w rozmowie. Przed rozpoczęciem połączenia uczestnicy rozmowy są powiadamiani o nagrywaniu.

Aplikacja Telefon umożliwia:

  • nagrywanie wszystkich rozmów z osobami dzwoniącymi z nieznanych numerów
  • nagranie wszystkich rozmów z wybranymi kontaktami
  • rejestrowanie pojedynczych rozmów

Zapisane nagrania można odtwarzać. Można też wybrać czas przechowywania nagranych rozmów. Google przypomina, że przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących nagrywania rozmów telefonicznych jest naszym obowiązkiem. To po naszej stronie leży odpowiedzialne korzystania z nagrywania rozmów. Włączenie funkcji powinno odbywać się tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Obrazek wyróżniający: Lucas Alexander z Unsplash

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu