Telewizja

Edit Studio – świetna oferta amatorskiego montażu wideo (2)

Marcin M. Drews
Edit Studio – świetna oferta amatorskiego montażu wideo (2)
6

Lata temu szukałem w sieci programu do montażu nieliniowego, który byłby tani (a najlepiej darmowy), prosty w obsłudze, profesjonalny w zastosowaniu i przyjazny użytkownikowi, który dotychczas montował tylko liniowo z użyciem magnetowidów. Mój wybór padł na Edit Studio. Lekcja 3 - efekty przejści...

Lata temu szukałem w sieci programu do montażu nieliniowego, który byłby tani (a najlepiej darmowy), prosty w obsłudze, profesjonalny w zastosowaniu i przyjazny użytkownikowi, który dotychczas montował tylko liniowo z użyciem magnetowidów. Mój wybór padł na Edit Studio.

Lekcja 3

- efekty przejścia (ang. transition)

Aby przygotowywany materiał wideo był kompletny, należy ustalić sposób łączenia klipów. Najprostszym sposobem jest umieszczenie wszystkich klipów na jednej ścieżce. Wtedy przejście między nimi będzie „ostre”. Takie przejścia między ujęciami stosuje się np. w materiałach emitowanych w telewizyjnych serwisach informacyjnych.

W przypadku jednak, gdy chcemy, aby jeden klip stopniowo przechodził w drugi, musimy je umieścić na dwóch różnych ścieżkach w taki sposób, by klipy się zazębiały, tworząc obszar wspólny, który stanie się obszarem przejścia. Temu właśnie poświęcimy kolejne ćwiczenie.

Umieść plik01.avi na ścieżce Video 1, a plik02.avi na ścieżce Video 2. Następnie ustaw drugi plik względem pierwszego tak, by się zazębiały. Zauważ, iż na ścieżce przejść (Transitions) pojawił się efekt przejścia przyporządkowany automatycznie przez program. Jest to przejście używające płynnego przeniku. Zwróć uwagę, iż efekty przejścia są wyświetlane na linii czasu podobnie jak klipy – dzięki temu możesz je tak samo przycinać lub zmieniać ich długość (czas trwania).

Kliknij na fioletowy pasek przeniku widoczny na ścieżce przejść (Transitions). Na dole ekranu, po prawej stronie otworzy się okno, w którym będziesz mógł skonfigurować opcje przejścia. W przypadku płynnego przeniku możesz ustalić, których ścieżek wideo powinien on dotyczyć.

Płynny przenik nie jest jedyną formą przejścia. Ze wszystkimi przejściami możesz zapoznać się w specjalnie wydzielonym oknie. Kliknij na zakładkę Transitions, by zapoznać się ze dostępnymi efektami.

Przejścia pogrupowane są w odpowiednich katalogach. Po lewej stronie okna możesz wybrać katalog, po prawej – jedno z dostępnych w nim przejść. Kliknij na wybrany efekt. Po lewej stronie, w okienku podglądu pojawi się symulacja przejścia. Każde z przejść możesz umieścić na właściwej ścieżce metodą drag&drop, czyli łapiąc efekt lewym klawiszem myszy i przeciągając na ścieżkę.

Uwaga! Nadużywanie przejść lub stosowanie wymyślnych efektów jest źle widziane. Jeśli istnieje taka możliwość, w swej pracy ogranicz się do najprostszych efektów – najlepiej tych związanych z przenikiem, dostępnych w katalogu Dissolve.

Zapoznałeś się z efektami przejścia łączącego klipy. Dla utrwalenia:

• powtórz zadania wymienione w tej instrukcji,

• spróbuj dokonać tego bez pomocy opisu,

• połącz dwa klipy tak, by się zazębiały, usuń domyślny efekt przejścia, wybierz inny i zastosuj go, łącząc klipy,

• przeanalizuj możliwości konfiguracyjne wybranego przez Ciebie klipu (okno na dole ekranu, po prawej).

 

Lekcja 4

- efekty wizualne

- wyjście z czerni i wejście w czerń (ang. fade from black, fade to black)

- napisy

Analogicznie do przejść działają efekty wizualne, których zadaniem jest dodać szczegóły do obrazu, wyostrzyć go, zmienić kolorystykę czy dodać określony filtr. Spis efektów dostępny jest w tym samym oknie, w których oglądałeś przejścia – wystarczy kliknąć zakładkę Video Effects. Efekty wizualne stosujesz tak samo, jak przejścia, z tą różnicą, iż umieszczasz je na ścieżce Text/Efect. Większość efektów jest konfigurowalna, podobnie jak omówione w poprzedniej lekcji przejścia.

Żeby zrozumieć działanie efektów, powinieneś obserwować okienko podglądu, ale i znać podstawy języka angielskiego, by znać tłumaczenia nazw. Jeśli masz problem ze zrozumieniem nazw anglojęzycznych, powinieneś skorzystać ze słownika. Jeśli Twój komputer połączony jest z Internetem, możesz skorzystać z zasobów sieciowego słownika www.ling.pl. W zrozumieniu natury efektów pomoże Ci także ich okno konfiguracyjne. Jednakże będziesz mógł z niego skorzystać dopiero po umieszczeniu efektu na ścieżce Text/Effect.

Pośród efektów szczególne miejsce zajmuje wyjście z czerni i wejście w czerń, jako sposoby na rozpoczęcie i zakończenie materiału wideo. Efekty te znajdziesz w katalogu Fade. Złap wyjście z czerni (Fade from black) i przeciągnij na stosowną ścieżkę, umieszczając go w czasie odpowiadającym początkowi klipu. Na końcu umieść wejście w czerń (Fade to black).

Analogicznie do efektów wizualnych działają napisy. Spis sposobów umieszczania tekstów na obrazie dostępny jest w tym samym oknie, w których oglądałeś przejścia i efekty – wystarczy kliknąć zakładkę Text. Napisy stosujesz tak samo, jak przejścia i efekty wizualne, z tą różnicą, iż umieszczasz je na ścieżce Text/Efect. Napisy są konfigurowalne, podobnie jak omówione w poprzedniej lekcji przejścia i efekty.

Żeby zrozumieć działanie napisów, powinieneś obserwować okienko podglądu. W zrozumieniu natury efektów pomoże Ci także ich okno konfiguracyjne. Jednakże będziesz mógł z niego skorzystać dopiero po umieszczeniu efektu na ścieżce Text/Effect.

Zapoznałeś się z efektami wizualnymi, w tym z wyjściem w czerni i wejściem w czerń, oraz sposobem umieszczania na obrazie napisów. Dla utrwalenia:

• powtórz zadania wymienione w tej instrukcji,

• spróbuj dokonać tego bez pomocy opisu,

• zastosuj wybrany przez Ciebie efekt na części lub całości klipu,

• nałóż na klip napisy w wybranej przez Ciebie formie.

 

Lekcja 5

- zapisywanie i eksport filmu

Stworzony przez Ciebie film, przez jaki rozumiemy tu połączenie klipów z użyciem przejść, z dodatkiem efektów wizualnych i napisów, możesz zapisać w charakterze projektu, a także wyeksportować do pliku wideo. Opcje zapisu i eksportu znajdziesz w menu File na pasku zadań. Otwórz wskazane menu.

Wybierz opcję Save project (zapisz projekt). W ten sposób zapiszesz nie film, a plik projektu, w którym zapamiętany zostanie układ klipów na linii czasu wraz z wszelkimi efektami. Opcja ta pozwoli Ci na szybkie zapisanie Twej pracy. Użycie tej formy otworzy okno konfiguracyjne, które zapyta Cię o dane dotyczące projektu – jego nazwę, miejsce, w którym ma zostać nagrany, a także, w dalszej części, o parametry obrazu. Wybierz własną nazwę i miejsce docelowe, a resztę opcji pozostaw w wersji zaproponowanej przez program, który domyślnie ustawi parametry zgodne z formatem DV.

Teraz wybierz opcję Export movie (eksportuj film). W ten sposób zapiszesz swój film w pliku wideo, który będzie można obejrzeć, ale którego nie będziesz już mógł potem edytować. Użycie tej formy otworzy okno konfiguracyjne, które zapyta Cię o dane dotyczące projektu – wybierz opcję Build DV to file (zapisz cyfrowe wideo do pliku). Kliknij Dalej, a następnie podaj nazwę, miejsce docelowe i czas filmu.

Zapoznałeś się ze sposobami archiwizacji swej pracy w programie Edit Studio. Dla utrwalenia:

• powtórz zadania wymienione w tej instrukcji,

• spróbuj dokonać tego bez pomocy opisu,

• zapisz swoją pracę w formie projektu,

• zapisz swoją pracę w postaci pliku DV umożliwiającego obejrzenie filmu poza programem Edit Studio.

Słowniczek

clip/klip - fragment wideo, który możemy podzielić na mniejsze fragmenty lub połączyć z innymi fragmentami za pomocą efektów przejścia,
timeline - linia czasu, złożona ze ścieżek na których umieszcza się fragmenty wideo oraz dodatki takie jak efekty wizualne
transition - efekt przejścia pomiędzy dwoma klipami,
fade from black - wyjście z czerni - efekt wizualny stosowany na początku filmu
fade to black - wejście w czerń - efekt wizualny stosowany na końcu filmu
DV - Digital Video - cyfrowy format zapisu audiowizualnego
layer – ścieżka (warstwa) na linii czasu

 

 

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

videowideomontaż