Telewizja

Edit Studio – świetna oferta amatorskiego montażu wideo (1)

Marcin M. Drews
26

To nie jest reklama! Lata temu szukałem w sieci programu do montażu nieliniowego, który byłby tani (a najlepiej darmowy), prosty w obsłudze, profesjonalny w zastosowaniu i przyjazny użytkownikowi, który dotychczas montował tylko liniowo z użyciem magnetowidów. Mój wybór padł na Edit Studio. Dlaczego...

To nie jest reklama! Lata temu szukałem w sieci programu do montażu nieliniowego, który byłby tani (a najlepiej darmowy), prosty w obsłudze, profesjonalny w zastosowaniu i przyjazny użytkownikowi, który dotychczas montował tylko liniowo z użyciem magnetowidów. Mój wybór padł na Edit Studio. Dlaczego?

Przede wszystkim program okazał się dysponować profesjonalnym time line'em czyli linią czasu, którą profesjonaliści znają z takich programów jak kosztowny Adobe Premiere. Po drugie, mogłem wypróbować za darmo w pełni funkcjonalną wersję próbną. Po trzecie, szybko się okazało, że program co chwila pojawia się w pełnej wersji na płytach dołączanych do gazet.

Moje dotychczasowe doświadczenie, owszem, było półprofesjonalne, wszak pracowałem w telewizji i miałem do czynienia ze stołem montażowym, jednak tzw. nieliniówka stanowiła dla mnie absolutne novum. A jednak, będąc dziewicą, postanowiłem zmontować teledysk własnej, swego czasu dość znanej grupy muzycznej. I właśnie - po drugim klipie (oba trafiły do stacji telewizyjnych) postanowiłem napisać malutki tutorial dla osób, które chcą za grosze rozpocząć swoją przygodę z montażem AV, a standardowe narzędzie dostępne razem z systemem operacyjnym Windows nie spełnia ich wymagań.

Słów kilka na wstępie

Od momentu wprowadzenia techniki montażu nieliniowego użytkownik komputera ma dostęp do niemałej liczby programów, które z grubsza podzielić można na profesjonalne i amatorskie. Te pierwsze cechują się zazwyczaj znakomitymi możliwościami edycji, lecz są zarazem drogie i najczęściej trudne w obsłudze. Programy amatorskie natomiast, choć łatwe do opanowania i tanie, pozostawiają wiele do Życzenia pod względem możliwości, a efekty ich użycia uważa się za prymitywne.

Od pewnego czasu programiści próbują jednak stworzyć pomost pomiędzy tymi dwoma typami i połączyć ich zalety, czego efektem ma być oprogramowanie co najmniej półprofesjonalne, a przy tym tanie i posiadające przyjazny interfejs użytkownika. Wybór padł na program Edit Studio nieprzypadkowo, bowiem jedna z jego wersji została opublikowana w polskiej prasie komputerowej w zaskakująco niskiej cenie 6,50 zł. Program, w wersji testowej, dostępny jest także na stronach producenta, dzięki czemu można użyć go do nauki bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Istotą niniejszego kursu jest wprowadzenie podstaw montażu nieliniowego i obsługi Edit Studio zarazem, dzięki czemu użytkownik nabędzie umiejętność łączenia sekwencji wideo w całość, z zastosowaniem efektów przejścia pomiędzy ujęciami i filtrów obrazu.

Startujemy! Przygotujcie sobie dwa krótkie pliki:  plik01.avi i plik02.avi.

Lekcja 1

- zapoznanie z linią czasu (ang. timeline)

- importowanie fragmentów wideo (ang. clip)

- praca z wykorzystaniem ścieżek (ang. layer)

Uruchom program Edit Studio poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na jego ikonie bądź wybranie go z menu Start. Program otworzy się, ukazując linię czasu (timeline). Jest to oś z podziałką czasową podzieloną na ścieżki, w których, odpowiednio do ich przeznaczenia, umieszczać będziemy pliki wideo, pliki audio, efekty przejścia, efekty obrazu i napisy.

 

Po lewej stronie ekranu znajdziesz opisy ścieżek. Na środki timeline’u kliknij prawym klawiszem myszy na zielonkawym pasku oznaczającym ścieżkę Video A. Otworzy się menu. Wybierz opcję dodania pliku (Insert Files). Możesz także, po zaznaczeniu właściwej ścieżki lewym klawiszem myszy, wcisnąć klawisz Insert.

Po kliknięciu opcji Insert Files lub wciśnięciu klawisza Insert pojawi się okienko Otwieranie (w anglojęzycznej wersji Windows – Open). Znajdź klip o nazwie plik01.avi (ewentualnie inny plik wideo, który zdecydowałeś się edytować), a następnie kliknij na niego dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub kliknij przycisk Otwórz.

Na ścieżce Video A pojawi się zaimportowany plik wideo. Zwróć uwagę, iż jego warstwa foniczna pojawiła się automatycznie na ścieżce Audio A. W okienku podglądu pliku widoczny jest obraz klatki, na której znajduje się aktualnie kursor timeline’u (niebieska strzałka na podziałce czasowej wraz z czarną pionową linią) – w tym wypadku na samym początku, na lewym krańcu timeline’u. Złap niebieską strzałkę lewym klawiszem myszy. Teraz możesz ją przesuwać.

Przesuwając kursor na linii czasu, możesz dokładnie ustawiać miejsca cięcia, wklejania etc. lub po prostu podglądać daną klatkę edytowanego klipu. Po lewej stronie podziałki czasowej zawsze widoczny jest dokładny czas bezwzględny (czas mierzony od początku timeline’u), w którym znajduje się kursor. Teraz najedź kursorem na niebieski pasek zaimportowanego pliku i przez chwilę nie ruszaj myszką. Pojawi się okienko z danymi klipu – czasem bezwzględnym początku i końca, jego długością etc.

Przesuń kursor na linii czasu tak, by znalazł się za wklejonym klipem. Teraz powtórz czynność importowania klipu wideo, wklejając tym razem plik02.avi na ścieżce Video B. Plik wklejony zostanie w miejscu (w czasie), w którym znajduje się uprzednio ustawiony na linii czasu kursor.

Zapoznałeś się z osią czasu oraz ze ścieżkami, w których umieszczać można pliki wideo (klipy). Dla utrwalenia:

• powtórz wklejanie klipów, korzystając z niniejszej instrukcji,

• spróbuj dokonać tego bez pomocy opisu,

• przesuń dowolnie kursor na linii czasu, obserwując, jak zmienia się licznik czasu oraz y obraz w okienku poglądu,

• przesuń dowolnie klip wideo na e w lewo i w prawo,

• przenieś klip do innej ścieżki.

 

Lekcja 2

- dzielenie i przycinanie fragmentów wideo

Do pracy potrzebny nam będzie plik01.avi. Jeśli znajduje się ona na ścieżce Video 1, ustaw kursor na linii czasu mniej więcej po środku klipu. Jeśli nie masz klipu na ścieżce, zaimportuj go najpierw zgodnie z wytycznymi lekcji 1. Następnie kliknij prawym klawiszem myszy na pliku. Otworzy się menu z opcjami cięcia, kopiowania i przycinania.

Kliknij opcję Split (Dzielenie). Klip zostanie przecięty na pół w miejscu, które wyznacza kursor na linii czasu. Efektem dzielenia jest przecięcie klipu i stworzenie tym samym dwóch niezależnych od siebie klipów, które możesz dowolnie przemieszczać na linii czasu w obrębie ścieżek wideo.

Przywróć stan klipu sprzed dzielenia – cofaniu działań służy popularna w większości programów funkcja Undo, dostępna w menu Edit (na pasku zadań). Możesz ją wywołać także poprzez skrót klawiszowy Ctrl + z. Następnie wywołaj ponownie menu z opcjami cięcia, kopiowania i przycinania, klikając prawym klawiszem myszy na klipie. Teraz użyj opcji Trim start (przycinanie do lewej). Następnie cofnij (Ctrl + z) i powtórz czynność z użyciem komendy Trim end (przycinanie do prawej). Zauważ iż osią cięcia jest zawsze kursor ustawiony na linii czasu.

Przywróć stan klipu sprzed dzielenia (Ctrl + z). Następnie kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy na kursorze linii czasu (niebieska strzałka na podziałce czasowej nad ścieżkami timeline’u). Kursor podzieli się na pół (ponowne podwójne kliknięcie połączy połówki kursora w całość), dzięki czemu będziesz mógł w obrębie klipu użyć dodatkowych, dotychczas nieaktywnych opcji cięcia. Dostęp do wspomnianych opcji uzyskasz, wchodząc ponownie w menu cięcia (prawy klawisz myszy na klipie).

Teraz użyj opcji Keep Section i zaobserwuj efekt cięcia – obcięty został fragment znajdujący się po lewej stronie lewego kursora oraz fragment po prawej od prawego kursora. Słowem, zachowany został tylko fragment wyznaczony kursorami. Teraz cofnij (Ctrl + z) i powtórz czynność z użyciem komendy Cut Out Section. Tym razem wycięty zostanie zaznaczony fragment, a reszta pozostanie w charakterze dwóch osobnych klipów.

Zapoznałeś się z opcjami przycinania klipów. Dla utrwalenia:

• powtórz zadania wymienione w tej instrukcji,

• spróbuj dokonać tego bez pomocy opisu,

• przetestuj możliwości dowolnego przesuwania klipów będących efektem cięcia (szczególnie w przypadku, gdy efektem cięcia są dwa osobne klipy).

 Ciąg dalszy jutro.

Edit Studio: http://www.mediachance.com/video/

 

 

 

 

 

 

 

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

videowideomontaż