Polska

Ponad połowa Polaków nie miała w dłoni papierowego listu od co najmniej roku

Grzegorz Ułan
Ponad połowa Polaków nie miała w dłoni papierowego listu od co najmniej roku
2

Operator pocztowy Speedmail udostępnił wyniki badania przeprowadzonego przez panel Ariadna, z którego możemy dowiedzieć się jaki obecny stosunek Polacy mają tradycyjnych usług pocztowych.

Wyniki tego badania są nieco pokręcone i można powiedzieć sprzeczne, bo zaczynając od końcowego slajdu, okazuje się, że aż 79% rodaków uważa, iż tradycyjna korespondencja listowa jest nadal potrzebna, a tylko 21% jest za całkowitym przejściem na formę elektroniczną.

Dostrzega to już nawet Poczta Polska, ale o tym za chwilę, bo wcześniejszy slajd pokazuje, iż ponad połowa rodaków - 52%, ostatni raz wysłało lub otrzymało tradycyjny list lub kartkę pocztową ponad rok temu lub nigdy - oczywiście zakładam, że „nie pamiętam” mieści się w tym zakresie ponad rocznym.

Z kolei, niejako zaprzeczeniem sensu papierowej korespondencji w dłuższej perspektywie jest to, co znajdujemy w naszych skrzynkach pocztowych - najczęściej są to ulotki lub listy urzędowe i rachunki (kto jeszcze otrzymuje rachunki do skrzynki?).

Skąd więc tak wyraźne przeświadczenie w społeczeństwie, że tradycyjne listy są nadal potrzebne? Wydaje się, że w tym pierwszym pytaniu, dla pełnego obrazu trzeba by było rozdzielić zwykłe listy i listy polecone, które wciąż i jeszcze jakiś czas będą funkcjonowały w naszej świadomości w charakterze obowiązkowej wersji papierowej.

e-Doręcznia - przyszłość korespondencji w Polsce

Nie bez powodu, w harmonogramie wdrożenia e-Doręczeń, sądy czy komornicy mają na to czas do 2029 roku, a to właśnie głównie pisma sądowe docierają do nas papierowym listem poleconym.

Podmioty publiczne - Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych
Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy). Od 01.10.2024 r. - termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r.
Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy).
Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy).
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy).
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy).
Inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy). Od 01.01.2025 r.
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 6 ustawy). Od 01.10.2029 r.
Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (art. 155 ust. 7 ustawy).

Niemniej, już od 1 października tego roku, tak będziemy mogli korespondować z urzędami - według ostatniego slajdu z badania, stanowi to 33% korespondencji papierowej, która dociera do naszych skrzynek pocztowych.

O wygodzie tego rozwiązania, chyba nie trzeba nikogo przekonywać, wystarczy założyć własny adres do e-Doręczeń, by nie tylko otrzymywać, ale i móc wysyłać do urzędów korespondencję z załącznikami. To na pewno szybsze niż wysyłanie papierowego listu poleconego w placówce Poczty Polskiej - wskazujemy odbiorcę, temat sprawy, treść i załączniki, no i wysyłamy.

To dla korespondencji urzędowej, która będzie darmowa dla obywateli, i co więcej, wiadomość wysłana z adresu używanego do e-Doręczeń, będzie miała takie same skutki prawne, jak list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Co z poleconymi, które nieraz trzeba wysłać do różnych firm czy osób prywatnych? Tu właśnie wkracza Poczta Polska, o której wspominałem, że już dostrzegła swój czas na przejście do elektronicznej korespondencji.

Nowa strona Poczty Polskiej - na starcie e-Polecony

Po niżej widzicie zrzut ekranu strony głównej Poczty Polskiej z kwietnia tego roku - po lewej, a po prawej nową, aktualną wersję.

Prawda, że przepaść jak pomiędzy kolejnymi epokami? Co ciekawe, Poczta Polska próbuje zaszczepić wiodący przekaz, nie w postaci urzędowych e-Doręczeń, które to opisane zostały na dalszej podstronie, a od razu na stronie głównej chce przekonać rodaków do e-Poleconych, z których Poczta Polska będzie czerpać zyski w miejsce zanikającej korespondencji papierowej.

Zabawnie tu brzmi motto tej usługi, akurat „z ust” Poczty Polskiej:

Bez awizo, bez kolejek, w dowolnym miejscu – tak, jak Ci wygodnie!

Aktywować e-Polecone możecie na tej stronie, rzecz jasna najpierw musicie aktywować adres do wspomnianych wcześniej e-Doręczeń.

Niestety, dalej mamy znowu zgrzyt, bo nie jest już tak ładnie jak na nowej głównej stronie Poczty Polskiej, ani tak wygodnie jak w skrzynce mObywatel dla e-Doręczeń na stronie GOV.pl. W skrzynce do obsługi samych e-Poleconych, widać jeszcze rękę twórców poprzedniej strony głównej Poczty Polskiej.

Mowa tu o listach poleconych wysyłanych do firm i osób prywatnych, dlatego nie ma tu wyszukiwarki (chociaż można by tu podłączyć chociaż jakąś urzędową bazę firm), musimy więc znać ich adres do e-Doręczeń, dodać do książki adresowej i dopiero wysyłać polecone. Mam nadzieję, że fakt przebudowy strony głównej Poczty Polskiej, to dopiero początek powiewu nowoczesności tego operatora i pójdą za tym kolejne elementy świadczonych przez nią usług, jak chociażby powyższa skrzynka do e-Poleconych.

Podmioty niepubliczne - Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych
Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: Od 01.10.2024 r. - termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji  z dnia 21 grudnia 2023 r.
adwokata,
radcy prawnego,
doradcy podatkowego,
doradcy restrukturyzacyjnego,
rzecznika patentowego,
notariusza.
Podmioty niepubliczne rejestrujące się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 1 października 2024 r. (art. 9 ust. 1 pkt 1 – 8, art. 155 ust. 10 oraz art. 166 pkt 5 ustawy).
Podmioty niepubliczne zarejestrowane w KRS przed 1 października 2024 r. (art. 151 ust. 1 ustawy). Od 01.01.2025 r.
Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) (art. 152 ust. 1 ustawy). Od 01.01.2025 r.
Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r. (art. 152 ust. 2 ustawy) Od 01.07.2025 r.
Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. (art. 152 ust. 3 ustawy) Od 01.10.2026 r.

Na koniec odpowiedź na pytanie, co z obywatelami, którzy nie założą adresu do e-Doręczeń, a którzy to jako jedyni nie będą mieli obowiązku jego posiadania? Tutaj będzie funkcjonowała Publiczna Usługa Hybrydowa, a więc do Poczty Polskiej dotrze elektroniczna wersja, zostanie wydrukowana, zakopertowana i wysłana do adresata tradycyjnym listem.
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu