E-commerce

Allegro, Booking, OLX czy Vinted poinformują skarbówkę o Twojej sprzedaży w sieci

Grzegorz Ułan
Allegro, Booking, OLX czy Vinted poinformują skarbówkę o Twojej sprzedaży w sieci
9

Nie ma już odwrotu, rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Zmiana przepisów wynika z unijnej dyrektywy DAC7.

Termin wprowadzenia tej ustawy do polskiego porządku prawnego był odkładany wielokrotnie, w końcu udało się go zamknąć w gotowym projekcie, a wejść ma w życie od 1 lipca 2024 roku. Z jednym zastrzeżeniem, jego skutki prawne obejmują już cały zeszły rok, więc osoby które sprzedały w sieci w całym 2023 roku więcej niż ustalony limit, a nie odprowadziły podatku, mogą mieć problemy z fiskusem.

Polecamy na Geekweek: Boeing w tarapatach... znowu. Sygnalista przekonuje, że B787 i B777 mają wady

Nowe przepisy dotyczą internetowych platform, które zobowiązane zostaną do przekazywania skarbówce informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za ich pośrednictwem. W szczególności mowa o podmiotach takich jak:

  • internetowe platformy e-handlu, a więc Allegro, OLX czy Vinted
  • platformy rezerwacji noclegów, a więc Booking czy Airbnb
  • platformy najmu środków transportu, a więc Traficar czy Panek
  • platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem, a więc Uber czy Bolt
Źródło: Depositphotos

Gromadzenie i przekazywanie administracji podatkowej informacji pozwoli na redukcję zjawiska uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej. Przywrócone więc zostaną warunki równej konkurencji pomiędzy sprzedawcami sprzedającymi swoje towary i usługi w sposób tradycyjny a sprzedawcami działającymi za pomocą platform cyfrowych, a także pomiędzy sprzedawcami rzetelnie płacącymi podatki a sprzedawcami do tej pory uchylającymi się od opodatkowania.

Co jest w tym najważniejsze, to wspomniane limity. Obawiać się niepowinni drobni sprzedawcy, którzy wystawiają w roku po kilka, kilkanaście przedmiotów na wyżej wymienionych platformach. Nie będę miały one obowiązku raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tych sprzedawców, który roczna sprzedaż nie przekracza 30 transakcji, a łączna wartość sprzedaży nie przekracza 2 tys. euro. Przy czym,- tu też jeszcze jedno zastrzeżenie, limit ten się nie sumuje. Tak więc musimy go przekroczyć z osobna, dajmy na to na Allegro i OLX, by dane o naszej sprzedaży trafiły do skarbówki.
Źródło: Ministerstwo Finansów.
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news