Świat

Polska w oczach UE: Brakuje nam kompetencji cyfrowych, ale przynajmniej mamy szybki internet.

Bartek Luzak
Polska w oczach UE: Brakuje nam kompetencji cyfrowych, ale przynajmniej mamy szybki internet.
0

Komisja Europejska opublikowała właśnie drugi raport dotyczący stanu cyfryzacji krajów członkowskich, który informuje o postępach. Wygląda na to, że proces transformacji może się znacząco przeciągnąć...

Raport "State of the Digital Decade" to kompleksowy przegląd postępów w realizacji celów cyfrowych na 2030 rok, ustanowionych przez program Cyfrowa Dekada (Digital Decade Policy Programme – DDPP). Po raz pierwszy dokument ten został uzupełniony analizą krajowych planów działania przedstawionych przez państwa członkowskie. Dokumenty opisują planowane środki, działania i finansowanie mające na celu przyczynienie się do transformacji cyfrowej UE.

Polecamy na Geekweek: Niezwykle rzadkie zjawisko nad Polską. Skąd wziął się bardzo jasny meteor?

Cyfrowa Dekada: Ambitny plan transformacji cyfrowej Europy

"Digital Decade" to ambitny plan Unii Europejskiej na lata 2020-2030, mający na celu osiągnięcie pełnej transformacji cyfrowej kontynentu. Opiera się on na czterech głównych filarach: infrastrukturze cyfrowej, umiejętnościach cyfrowych, cyfryzacji przedsiębiorstw oraz usługach publicznych. Zapewnia on, że do 2030 roku Europa stanie się globalnym liderem w dziedzinie technologii cyfrowych, co przełoży się na wzrost konkurencyjności, innowacyjności i spójności społecznej. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj. Wiele wskazuje jednak na to, że albo ambicje Komisji Europejskiej były zbyt duże, albo kraje członkowskie nie starają się wystarczająco mocno...

Jest nad czym pracować

Analiza Komisji wskazuje, że obecne wysiłki państw członkowskich nie wystarczą do osiągnięcia ambitnych celów UE. Zidentyfikowane luki obejmują potrzebę dodatkowych inwestycji zarówno na poziomie całej wspólnoty, jak i krajowym, szczególnie w obszarach takich jak: umiejętności cyfrowe, wysokiej jakości łączność, wdrażanie sztucznej inteligencji (AI), analityka danych, produkcja półprzewodników oraz ekosystemy start-upów. Zanim jednak przejdziemy do perspektywy ogólnej, zajrzyjmy do dokumentów dotyczących Polski. Okazuje się bowiem, że z niektórymi aspektami radzimy sobie lepiej niż reszta Europy.

Transformacja cyfrowa w Polsce: Z tego możemy być dumni

Jak wynika z dokumentu "Poland 2024 Digital Decade Country Report" w 2023 roku Polska poczyniła znaczące postępy w zakresie łączności. Pokrycie sieciami o bardzo wysokiej przepustowości w naszym kraju (81,1% gospodarstw domowych) jest wyższe niż średnia dla całej UE (78,8%). Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia pełnego pokrycia światłowodowego do 2030 roku, choć ostatnie etapy wdrożeń mogą okazać się najtrudniejsze.

Pomimo że wskaźniki cyfryzacji przedsiębiorstw są poniżej średniej UE, tempo wzrostu polskich start-upów jest sześciokrotnie wyższe niż w całej wspólnocie. Polska strategia cyfrowa obejmuje liczne inwestycje mające na celu wspieranie cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw (SME), co jest obiecującym sygnałem dla przyszłego rozwoju sektora biznesowego.

AI i analityka danych w Polsce

Pomimo postępów w innych obszarach, adaptacja zaawansowanych technologii pozostaje ograniczone. W 2023 roku jedynie 3,7% polskich przedsiębiorstw wdrożyło u siebie rozwiązania AI (średnia w całej UE wynosi 8%), a 19,3% firm korzystało z analityki danych (średnia UE na poziomie 33,2%). Jeśli chcemy zwiększyć konkurencyjność na globalnym rynku, na pewno musimy przyspieszyć na tych polach.

Kompetencje cyfrowe Polaków pozostawiają wiele do życzenia

Udział populacji z podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi jest niższy niż średnia UE (44,3% w porównaniu do 55,6%). Tempo wzrostu takich kompetencji do 2030 roku musi 5-krotnie przyspieszyć względem tego, co obserwujemy w ostatnich latach, aby Polska osiągnęła cel UE (80%). To o tyle istotne, że bez odpowiednich umiejętności, obywatele naszego kraju po prostu nie będą mogli skorzystać z cyfrowych rozwiązań.

Co zmienia się w cyfrowej Europie?

Wróćmy jednak do "big picture", czyli stanu transformacji całej Unii. Przyjęcie i rozwój innowacyjnych technologii jest kluczowe dla konkurencyjności Europy, zwłaszcza w obecnym kontekście geopolitycznym oraz w obliczu rosnących zagrożeń cyberbezpieczeństwa, wymagających szybkiego reagowania i solidnych środków zaradczych. Raport podkreśla, że UE jest daleko od osiągnięcia celów związanych z łącznością ustanowionych przez DDPP. Sieci światłowodowe umożliwiające wdrażanie najnowszych technologii docierają tylko do 64% gospodarstw domowych. Z kolei wysokiej jakości sieci 5G obejmują dziś jedynie 50% terytorium UE i ich wydajność jest nadal niewystarczająca do świadczenia zaawansowanych usług.

Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu

Kolejnym dużym wyzwaniem w transformacji cyfrowej UE jest ograniczony zasięg technologii cyfrowych poza dużymi miastami. Aby zniwelować tę przepaść, kluczowe jest wspieranie współpracy między europejskimi podmiotami na poziomie międzykrajowym i lokalnym, na przykład poprzez takie projekty jak Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH) oraz Europejskie Konsorcja Infrastruktury Cyfrowej (EDIC).

Umiejętności cyfrowe i usługi publiczne

Cele dotyczące kompetencji są wciąż dalekie od założeń. Zaledwie 55,6% populacji UE posiada tzw. "podstawowe umiejętności cyfrowe". Według obecnych trendów liczba specjalistów IT w UE wyniesie około 12 milionów w 2030 roku, z utrzymującą się nierównością płci. Aby coś zmienić na tym polu, państwa członkowskie powinny podejść wieloaspektowo do promowania umiejętności cyfrowych na wszystkich poziomach edukacji oraz zachęcać młodzież, szczególnie dziewczęta, do zainteresowania się dyscyplinami STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka).

UE czyni natomiast duże postępy w kierunku cyfryzacji kluczowych usług publicznych, kart zdrowia oraz identyfikacji elektronicznej. Pomimo nierównomiernego przyjęcia takich rozwiązań w różnych państwach członkowskich, eID jest obecnie dostępna dla 93% populacji UE. Osiągnięcie 100% cyfrowych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw do 2030 roku pozostaje jednak dużym wyzwaniem.

Tegoroczny raport uzupełniono obszernym pakietem dokumentów roboczych, raportów i badań, które szczegółowo przedstawiają postępy w różnych wymiarach DDPP. Jeśli macie ochotę zapoznać się z dodatkowymi informacjami, zachęcam do odwiedzenia tej witryny i przeklikania się przez dostępne linki.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news