Nauka

Co to Chat GPT? Jak Skorzystać z Chat GPT?

Błażej Wojciechowski
Co to Chat GPT? Jak Skorzystać z Chat GPT?
14

Bijąca popularność usługa Chat GPT wiele osób może przyprawić o zawrót głowy. Jak to się dzieje, że Chat GPT wszystko rozumie i odpowiada na wszystkie pytania? Skąd czerpie wiedzę i jak się uczy?

Co to jest Chat GPT?

GPT-3 to system sztucznej inteligencji (AI) stworzony przez OpenAI, laboratorium badawcze z siedzibą w San Francisco. Dzięki zdolności do generowania tekstu podobnego do ludzkiego, GPT-3 stał się jednym z najczęściej omawianych postępów w technologii sztucznej inteligencji. Rozwój GPT-3 rozpoczął się w 2018 roku, kiedy OpenAI wydało pierwszą wersję swojego modelu przetwarzania języka naturalnego. Od tego czasu model przeszedł kilka iteracji i rozrósł się do ponad 175 miliardów parametrów.

Pierwotnym celem opracowania GPT-3 było stworzenie dokładniejszego modelu języka, który mógłby być używany do zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego, takich jak streszczanie i tłumaczenie maszynowe. Z biegiem czasu stało się jasne, że GPT-3 ma potencjalne zastosowania wykraczające poza te podstawowe funkcje. Od tego czasu badacze używali go do klasyfikacji dokumentów, odpowiadania na pytania, a nawet tworzenia grafiki komputerowej z opisów tekstowych.

GPT-3 jest szczególnie znany ze swojej zdolności do uczenia się z dużych zbiorów danych i generowania naturalnie brzmiącego tekstu, co pozwala mu na wykonywanie wielu różnych zadań, takich jak tłumaczenie, odpowiadanie na pytania, tworzenie treści do wiadomości czy opisywania obrazów. GPT-3 jest również w stanie uczyć się nowych zadań bez konieczności dodatkowego szkolenia, co czyni go jednym z najbardziej elastycznych i uniwersalnych modeli sztucznej inteligencji dostępnych obecnie.

Jak skorzystać z Chat GPT?

Aby skorzystać z chatu GPT, potrzebujesz dostępu do tego modelu sztucznej inteligencji. Możesz to zrobić na wiele sposobów, w zależności od tego, jakie masz możliwości i potrzeby. Oto kilka sposobów, w jaki możesz skorzystać z chatu GPT:

  1. Korzystając z usługi online: OpenAI oferuje dostęp do GPT-3 za pośrednictwem swojej platformy API (Application Programming Interface). Możesz skorzystać z tej usługi, aby uzyskać dostęp do chatu GPT za pośrednictwem aplikacji internetowej lub innego oprogramowania.
  2. Pobierając i instalując oprogramowanie na swoim komputerze: Możesz również pobrać i zainstalować oprogramowanie, które umożliwia korzystanie z chatu GPT na swoim komputerze.
  3. Korzystając z gotowych aplikacji lub narzędzi: Możesz również skorzystać z gotowych aplikacji lub narzędzi, które umożliwiają korzystanie z chatu GPT. Na przykład możesz skorzystać z chatbotów, które są oparte na GPT-3 i dostępne na różnych platformach, takich jak Facebook Messenger czy Slack.

Aby skorzystać z chatu GPT, najpierw musisz wybrać sposób dostępu do tego modelu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi korzystania z tego narzędzia. Ważne jest, aby pamiętać, że GPT-3 jest model sztucznej inteligencji i nie jest w stanie myśleć samodzielnie. Może on odpowiadać tylko na pytania lub komunikaty, które mu zostaną dostarczone, więc musisz pamiętać o dostarczeniu mu odpowiednich danych wejściowych, aby uzyskać oczekiwane rezultaty.

Do czego jest wykorzystywany Chat GPT?

Od czasu swojej premiery GPT-3 był używany do generowania tekstu dla chatbotów, podsumowywania danych, tworzenia artykułów i historii, budowania systemów obsługi klienta, pomocy w zadaniach związanych z odpowiadaniem na pytania i wielu innych. Można go zintegrować z innymi usługami AI, takimi jak Google Cloud Platform lub Amazon Web Services, aby automatyzować zadania lub rozwiązywać złożone problemy. Jego zdolność rozumienia języka naturalnego sprawia, że jest szczególnie przydatny w interfejsach konwersacyjnych, takich jak wirtualni asystenci i chatboty.

Jakie są ograniczenia Chat GPT?

Ograniczenia chatu GPT-3 są podobne do ograniczeń innych modeli sztucznej inteligencji i mogą obejmować następujące aspekty:

  1. Brak wiedzy na temat wydarzeń po 2021 roku: Podobnie jak inne modele sztucznej inteligencji, GPT-3 jest ograniczony do informacji, które były dostępne w momencie, gdy został wyszkolony. Jego wiedza nie obejmuje wydarzeń, które miały miejsce po 2021 roku, ponieważ nie ma dostępu do aktualizacji ani nowych danych.
  2. Brak zdolności do samodzielnego myślenia: GPT-3 jest modelem sztucznej inteligencji i nie posiada zdolności do samodzielnego myślenia ani decydowania. Może on odpowiadać tylko na pytania lub komunikaty, które mu zostaną dostarczone, i jego odpowiedzi są oparte na danych, które mu zostaną dostarczone.
  3. Brak zdolności do zrozumienia kontekstu: GPT-3 nie jest w stanie zrozumieć kontekstu lub intencji osoby, która do niego pisze. Dlatego ważne jest, aby dokładnie i jasno określić swoje pytanie lub komunikat, aby GPT-3 mógł prawidłowo odpowiedzieć.
  4. Ograniczenia w zakresie języków: Jako model języka naturalnego, GPT-3 jest w stanie rozumieć i odpowiadać tylko w językach, w których został wyszkolony. Obecnie jest w stanie obsługiwać kilka języków, ale nie wszystkie.

Te ograniczenia należy wziąć pod uwagę, korzystając z chatu GPT-3. Ważne jest, aby pamiętać, że jest to model sztucznej inteligencji i nie jest w stanie myśleć samodzielnie ani zrozumieć kontekstu lub intencji osoby, która do niego pisze.

Jak Chat GPT zdobywa swoją wiedzę?

Chat GPT 3 to system przetwarzania języka naturalnego (NLP) opracowany przez OpenAI, który został okrzyknięty dużym krokiem naprzód w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI). Technologia opiera się na modelu sztucznej inteligencji o nazwie Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3), który wykorzystuje uczenie maszynowe do generowania odpowiedzi podobnych do ludzkich na zapytania w języku naturalnym. Chat GPT 3 jest w stanie interpretować zapytania użytkowników i odpowiadać na nie bez polegania na zaprogramowanych regułach lub skryptach. To sprawia, że jest to potężne narzędzie do tworzenia konwersacyjnych aplikacji AI. Chat GPT 3 wykorzystuje modele głębokiego uczenia się, które są szkolone na podstawie zestawów danych rozmów między ludźmi a komputerami. Analizując te rozmowy, model AI może nauczyć się, jak odpowiednio reagować w różnych sytuacjach.

Kto stworzył Open AI i Chat GPT z którego teraz korzystamy?

OpenAI zostało założone w 2015 roku przez grupę ludzi z branży technologicznej, w tym Elona Muska, Samiego Altmana i Grega Brockmana. Celem OpenAI jest pomoc w rozwoju sztucznej inteligencji w sposób, który będzie korzystny dla ludzkości. W tym celu OpenAI prowadzi badania i opracowuje modele sztucznej inteligencji, takie jak GPT-3, które są dostępne dla szerokiej publiczności za pośrednictwem swojej platformy API (Application Programming Interface). OpenAI jest non-profitową organizacją badawczą, która jest finansowana przez donacje i inwestycje od firm i indywidualnych darczyńców.

 

Czy Chat GPT może pomóc w lekcjach?

Ostrzegamy przed używaniem tego narzędzia do generowania wypracowań czy opowiadań czy korzystania z niego jak z kalkulatora do rozwiązywania zadań. Po pierwsze Chat zawsze odpowie tak samo więc każdy jest w stanie sprawdzić czy to samodzielna praca czy też po prostu kopiuj i wklej z Chatu. Po drugie Chat nie radzi sobie jeszcze za dobrze z matematyką i jego odpowiedzi mogą być błędne co udowodniliśmy podczas sprawdzania go na zadaniach maturalnych.

Owszem Chat GPT może dla nas przygotować streszczenie książki lub zaproponować plan pracy nad wypracowaniem - nie polecamy jednak przepisywania czy też kopiowania jego tekstów.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu