Bezpieczeństwo w sieci

65 proc. Polaków martwi się o bezpieczeństwo w sieci. Czas to zmienić

Piotr Kurek
65 proc. Polaków martwi się o bezpieczeństwo w sieci. Czas to zmienić
3

Czy czujemy się bezpieczni w sieci? Platforma edukacyjna ClickMeeting przeprowadziła badanie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Wnioski są zbieżne z tym, co jeszcze kilka dni temu podawała Najwyższa Izba Kontroli.

Kilka dni temu informowaliśmy was o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Izba skontrolowała m.in. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Komendę Główną Policji oraz NASK-PIB pod względem zapewnienia cyberbezpieczeństwa Polaków. Wnioski? W razie cyberataku państwo nam nie pomoże. Musimy radzić sobie sami. NIK przedstawił szereg propozycji, jakie rządzący powinni "wziąć do serca" i usprawnić działanie służb mających dbać o obywateli. To m.in:

  • Uregulowanie w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, tematyki bezpieczeństwa indywidualnych użytkowników Internetu.
  • Przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektów modyfikacji Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024 oraz Planu działań na rzecz wdrożenia Strategii Cyberbezpieczeństwa.
  • Wdrożenie jednolitego modelu edukowania obywateli na temat bezpieczeństwa w sieci oraz stworzenie rozpoznawalnego, oficjalnego, państwowego serwisu, zawierającego łatwo dostępne informacje na temat zagrożeń cyberbezpieczeństwa, trwających kampanii, a także zaleceń i dobrych praktyk z zakresu „cyberhigieny”.
  • Usprawnienie procesu przyjmowania zgłoszeń obywateli i instytucji w sprawie przestępstw internetowych.

Polecamy na Geekweek: Poczta i email to największe zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa

I nie ma się co dziwić, że Polacy obawiają się cyberataków, a wielu z nas nie zna żadnych narzędzi pozwalających zabezpieczyć się przed potencjalnie groźnymi atakami. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez platformę ClickMeeting zajmującą dostarczaniem kompletnych narzędzii do organizowania dużych eventów online, w tym edukacyjnych. Z badania wynika, że 65 proc. Polaków martwi się swoim bezpieczeństwem w sieci, a zaledwie 20 proc. czuje się bezpiecznie.

Bezpieczeństwo w Internecie zdaniem Polaków

ClickMeeting pytał m.in. o bezpieczeństwo danych w sieci. Zaledwie 20 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie boi się o swoje dane. 41 proc. pytanych potwierdziło, że czuje się bezpiecznie w sieci, jednak wolałoby bardziej. Prawie 1/3 z nas nie czuje, by dane te były bezpieczne. 52 proc. ankietowanych przyznało, że zna i orientuje się w narzędziach poprawiających bezpieczeństwo w sieci. Niestety, 28 proc. z nas nie zna takich rozwiązań.

Co ciekawe, 20 proc. osób uznało, że nigdy nie interesowało się szukaniem informacji na ten temat. Jednocześnie tylko 36 proc. ankietowanych zadeklarowało skrupulatne dbanie o prywatność w Internecie. 56 proc. stara się to robić, jednak nie przykuwa do tego większej wagi. Natomiast 6 proc. z nas nie myśli o tych kwestiach, ponieważ nie wie, jak o nie zadbać. Wśród odpowiedzi znalazły się też takie, które wskazują, że niektórzy w ogóle nie przywiązują do tego wagi. 1 proc. badanych nie robi tego, bo nie ma to dla nich znaczenia.

Osobną kwestią jest też to, że połowa Polaków nigdy nie miała do czynienia z zagrożeniem związanym z bezpieczeństwem w sieci. Z badania wynika, że 11 proc. z nas doświadczyło takiego zagrożenia. Najwięcej osób wskazało na wyłudzenie danych poprzez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję - czyli tzw. phishing. Kolejne 11 proc. doświadczyło działania złośliwego oprogramowania, a 13 proc. było ofiarą innej niebezpiecznej sytuacji. 19 proc. nie znalazło się nigdy w takiej sytuacji, ale ktoś z ich bliskiej rodziny padł ofiarą cyberprzestępców.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18 roku życia (od 18 do 34 roku życia 26 proc., od 35 do 54 roku 35 proc. i powyżej 55 roku 39 proc.). Kobiety stanowiły 52 proc. ankietowanych, a mężczyźni 48 proc. Badani to mieszkańcy miejscowości liczących do 5 tys. mieszkańców (40 proc.), od 5 do 20 tys. mieszkańców (11 proc.), od 20 do 100 tys. mieszkańców (20 proc.), od 100 do 500 tys. mieszkańców (17 proc.) i powyżej 500 tys. mieszkańców (12 proc.).

Stock Image from Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu