E-commerce

Allegro i Allegro Lokalnie od 1 lipca. Wszystko co musisz wiedzieć

Grzegorz Ułan
Allegro i Allegro Lokalnie od 1 lipca. Wszystko co musisz wiedzieć
0

Temat unijnej dyrektywy DAC7 przewijał się na Antyweb wielokrotnie, teraz,- już od 1 lipca, a więc za niespełna tydzień, przepisy z nią związane wejdą w życie w Polsce. Największa platrofma sprzedażowa w Polsce, podzieliła się wszystkimi szczegółami odnoszącymi się do wdrożenia ich na Allegro.

W dużym skrócie, przypisy dyrektywy DAC7 to tak naprawdę narzędzie do uszczelnienia ściągalności należnych od sprzedaży podatków, a w szczególności wyłapania tych sprzedawców, którzy unikają w ogóle ich odprowadzania.

Od 1 lipca, platformy takie jak Allegro, OLX czy Vinted, ale też Airbnb, Fixly czy HoppyGo, będą miały obowiązek raportować raz do roku do organów podatkowych sprzedaż (po przekroczeniu zadanego progu ilościowego lub kwotowego) użytkowników na ich platformach.

Polecamy na Geekweek: Abonament RTV do likwidacji. Nowy pomysł rządu na media publiczne

Unijna dyrektywa DAC7 na Allegro i Allegro Lokalnie

Allegro bardzo szczegółowo opisało te nowe zasady na swoich stronach, więc przyjrzymy się im, w odniesieniu do sprzedaży na tej platformie.

Przede wszystkim, Allegro będzie miało obowiązek raz do roku raportować te dane do skarbówki, przy czym pierwsze raporty zostaną przekazane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2024, w terminie do końca stycznia 2025 roku.

Można tu zapytać - z jakiej racji? Przecież prawo nie działa wstecz. To tłumaczone jest z jednej strony przeciąganiem się wdrożenia przepisów w naszym kraju, które miały wejść w życie już od początku 2023 roku. Z drugiej strony zaś, mówi się, iż zasada ta nie została naruszona, bo obowiązek odprowadzania podatków od sprzedaży nie jest przecież nowym prawem.

Próg raportowania - liczba lub wartość sprzedaży na Allegro

Allegro będzie przekazywało dane sprzedaży na wszystkich kontach swoich użytkowników, jeśli sprzedaż na nich przekroczy liczbę 30 transakcji lub wartość transakcji przekroczy łączną kwotę 2000 euro - w całym roku sprawozdawczym.

Przy sprawdzaniu limitu bierzemy pod uwagę liczbę transakcji i wartość sprzedaży na wszystkich Twoich kontach Allegro – zarówno firmowych, jak i zwykłych. Jeśli sprzedajesz zarówno na Allegro, jak i na Allegro Lokalnie, w raporcie uwzględnimy jednocześnie Twoje wyniki na obu tych platformach.

Może to oznaczać, iż jeśli ktoś miał dwa konta na Allegro, jedno przekształcił na firmowe, a drugie zostawił sobie do sprzedaży drobnicy na Allegro Lokalnie, cała sprzedaż z obu kont trafi do skarbówki, jeśli osiągnięte zostaną progi na którymś z nich.

Dane przekazywane do urzędu skarbowego przez Allegro

Po przekroczeniu progów, Allegro raz do roku będzie przekazywało informacje o sprzedaży na danych kontach, wraz z informacjami o danym sprzedawcy - jeśli nie ma ich wprowadzonych na jego koncie na platformie, Allegro będzie występowało o ich uzupełnienie w terminie 60 dni.

I tak, w przypadku osób fizycznych - jednoosobowa działalność gospodarcza i osoby prywatne:

 • imię i nazwisko,
 • główny adres,
 • każdy NIP (dla polskich sprzedających możliwy również PESEL) oraz państwo, które go nadało lub w przypadku braku NIP (PESEL) – miejsce urodzenia sprzedającego,
 • numer identyfikacyjny VAT sprzedającego, jeżeli jest dostępny,
 • data urodzenia,
 • identyfikator rachunku bankowego,
 • imię i nazwisko lub firma właściciela rachunku finansowego, na który jest wypłacane wynagrodzenie lub na poczet którego jest ono uznawane – w przypadku, gdy imię i nazwisko lub firma sprzedającego są inne niż właściciela rachunku,
 • wartość przychodu ze sprzedaży, wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego liczba transakcji, za które wynagrodzenie zostało wypłacone lub uznane składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez Allegro,
 • państwo, w którym sprzedający jest rezydentem podatkowym.

Z kolei, w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej oraz porozumień prawnych, w tym spółek, fundacji i trustów, będą to następujące dane:

 • nazwa firmy,
 • główny adres,
 • każdy NIP oraz państwo, które go nadało numer identyfikacyjny VAT (jeśli został nadany),
 • numer we właściwym rejestrze gospodarczym,
 • informacje o istnieniu każdego stałego zakładu na terytorium Unii Europejskiej – ze wskazaniem państwa członkowskiego, w którym się znajduje,
 • identyfikator rachunku bankowego,
 • imię i nazwisko albo firmę właściciela rachunku finansowego, na który jest wypłacane wynagrodzenie lub na poczet którego jest ono uznawane – w przypadku gdy imię i nazwisko lub firma sprzedającego są inne niż właściciela rachunku,
 • wartość przychodu ze sprzedaży, wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego liczba transakcji, za które wynagrodzenie zostało wypłacone lub uznane składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez Allegro,
 • państwo, w którym sprzedający jest rezydentem podatkowym.

Co jeszcze istotne - nie będzie tu niespodzianek, w każdym przypadku przekazania tych danych do urzędu skarbowego, dany sprzedawca otrzyma od Allegro tożsamy raport na swoje konto.
Źródło: Allegro.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu