Sztuczna Inteligencja

AI w szkołach. Ilu uczniów korzysta ze sztucznej inteligencji?

Kacper Cembrowski
AI w szkołach. Ilu uczniów korzysta ze sztucznej inteligencji?
0

Sztuczna inteligencja w polskich szkołach to już codzienność. Z jakich rozwiązań AI korzystają uczniowie w naszym kraju?

Sztuczna inteligencja to zmora dla placówek edukacyjnych

Sztuczna inteligencja jakiś czas temu szturmem podbiła nasze życia i nieodwracalnie zmieniła naprawdę wiele kwestii. Pod tym względem najważniejszy okazał się ChatGPT — chatbot stworzony przez OpenAI świetnie sobie radzi z pisaniem prac naukowych, do tego stopnia dokładnych i szczegółowych, że z odróżnieniem ich od ludzkich dzieł nie radzą sobie nie tylko nauczyciele czy wykładowcy, ale nawet zawodowi recenzenci profesjonalnych czasopism. Nie ma się więc co dziwić, że tak chętnie korzystają z niego uczniowie i studenci, tworząc w kilka sekund wypracowania czy eseje, dzięki którym z łatwością zaliczają przedmioty. A czy tak samo jest w polskich szkołach?

Źródło: Unsplash @element5digital

Na to pytanie postanowiło odpowiedzieć Społeczne Towarzystwo Oświatowe, przeprowadzając badanie wśród uczniów swoich liceów, czy aktualnie korzystają z narzędzi AI do celów związanych z nauką w szkole; a jeśli tak, to z jakich narzędzi. Odpowiedzi nie są szczególnie zaskakujące, chociaż nauczycieli może rozboleć głowa.

Polscy uczniowie kochają sztuczną inteligencję. ChatGPT zdecydowanie króluje

Z badań STO wynika, że 6 na 10 (60,6 procent) ankietowanych licealistów korzysta z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o edukację. Co czwarty uczeń, będący użytkownikiem narzędzi AI (27,4 procent) korzysta z nich co najmniej raz w tygodniu, a 43 procent — co najmniej raz w miesiącu.

Źródło: Depositphotos

Zdecydowanie największą popularnością wśród narzędzi opartych na sztucznej inteligencji wśród licealistów cieszy się — co nie powinno być żadnym zaskoczeniem — ChatGPT. W grupie uczniów, którzy deklarują korzystanie z narzędzi AI, niemal każdy (98,5 procent) przyznał, że używa lub używał tego narzędzia do celów związanych z nauką szkolną. Znacznie mniejszy odsetek zadeklarował korzystanie z innych narzędzi – Character AI (16,3 procent), Midjourney (8,9 procent), DALL-E (5,2 procent) oraz Google Gemini (3,0 procent).

W jakich przedmiotach szkolnych sztuczna inteligencja jest najbardziej przydatna?

Społeczne Towarzystwo Oświatowe postanowiło zapytać również, w jakim przedmiocie szkolnym sztuczna inteligencja przydaje się najbardziej. Okazuje się, że wsparcie AI jest szczególnie pożądane w przypadku języka polskiego. 7 na 10 uczniów korzystających z narzędzi AI (70,4 procent) wskazało, że używa ich do wykonywania zadań związanych z tym przedmiotem. Kolejne miejsca zajęły: języki obce (37 procent), informatyka (26,7 procent) i historia (25,9 procent).

Z badania przeprowadzonego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe wynika ponadto, że licealiści korzystają z narzędzi AI przede wszystkim do zdobywania informacji (75,6 procent), poszukiwania pomysłów (60,0 procent) i generowania prac, które następnie samodzielnie poprawiają (49,6 procent). Leszek Janasik, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 STO w Milanówku, mówi:

W obecnej podstawie programowej brakuje treści poświęconych sztucznej inteligencji. W efekcie, młodzież ma niewielką wiedzę o możliwościach, jakie dają narzędzia AI i nie posługuje się nimi w pełni świadomie. Znalazło to odzwierciedlenie w naszym badaniu – licealiści korzystają głównie z najbardziej znanych narzędzi i zwykle nie wykraczają poza ich podstawowe zastosowania. Młodzi ludzie zasługują na więcej informacji, zarówno na temat potencjału narzędzi AI, jak i wątpliwości, które wiążą się z ich stosowaniem. W naszej szkole chcemy, by zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mieli świadomość wyzwań, przed którymi stoją. Przeprowadziliśmy dyskusję, w której każdy mógł zaprezentować swój punkt widzenia. Dzięki tej wymianie spostrzeżeń nauczyciele starają się unikać zadawania prac domowych, które mogą zostać wykonane przez narzędzia AI. Uczniowie z kolei mają większą świadomość, że polegając w zbyt dużym stopniu na sztucznej inteligencji, ograniczają własny rozwój w określonych obszarach.

Źródło: Depositphotos

Niektórzy uczniowie są przeciwni sztucznej inteligencji

Co ciekawe, z badania wynika również, że 4 na 10 ankietowanych licealistów (39,4 procent) nie wykorzystuje obecnie narzędzi AI do celów związanych z nauką w szkole. Co czwarta osoba w tej grupie (25,6 procent) używała ich jednak w przeszłości. Rezygnacja ze stosowania narzędzi AI jest przez licealistów motywowana między innymi szkodliwym wpływem sztucznej inteligencji na ich własną wiedzę i kreatywność oraz błędami popełnianymi przez narzędzia AI.

Źródło: Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Grafika wyróżniająca: Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu