Płatności i bankowość

125 zł zwrotu na rachunku za prąd. To ostatnie 2 dni na spełnienie warunków!

Tomasz Szwast
125 zł zwrotu na rachunku za prąd. To ostatnie 2 dni na spełnienie warunków!
0

Jednorazowy zwrot za prąd w wysokości 125 zł i 34 gr przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej. Wcześniej trzeba jednak spełnić przynajmniej 1 z 6 warunków. U większości dostawców prądu klienci mają na to czas do 15 grudnia. Kto i kiedy dostanie zwrot na rachunku za prąd? Czy trzeba wypełnić wniosek?

125 zł zwrotu za prąd. Jakie warunki trzeba spełnić?

Do obniżki na fakturze za prąd uprawnia spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • akceptacja zgód marketingowych;
  • zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną;
  • potwierdzenie poprawności swoich danych w systemie dystrybutora;
  • bycie prosumentem energii odnawialnej (np. instalacja fotowoltaiczna);
  • korzystanie z podwyższonych limitów zużycia energii (Karta Dużej Rodziny, niepełnosprawni, rolnicy);
  • obniżenie zużycia prądu o co najmniej 5 proc. miesięcznie przez 3 miesiące z rzędu w okresie od stycznia do września 2023.

Energa, Tauron i PGE dopuszczają spełnienie trzech pierwszych warunków do 15 grudnia – czasu zostało więc bardzo niewiele. Wszyscy ci, którzy już teraz otrzymują e-faktury, czy zaakceptowali zgody marketingowe podczas podpisywania umowy, nie muszą robić zupełnie nic.

Jak zostanie wypłacony zwrot za prąd?

Zwrot za prąd w wysokości 125 zł i 34 gr nie zostanie wypłacony w gotówce, ani w formie przelewu na konto, z którego opłacane są faktury. Zamiast tego ostatni rachunek za okres przypadający na 2023 rok będzie jednorazowo pomniejszony o wyżej wymienioną kwotę.

Wysokość zwrotu wynika z dwóch czynników – podanym w odpowiednim rozporządzeniu wolumenie (2523 kWh) oraz średniej cenie 1 kWh opublikowanej przez Prezesa URE za rok 2022. Ta kwota to 0,4140 zł.

Wspomniane rozporządzenie z 19 września mówi o obniżeniu rachunków „o 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2022 roku” dla podanego wolumenu.

Na podstawie powyższych danych łatwo wyliczyć, że:

2523 × 0,4140 = 1044,522;

1044,522 × 0,12 = 125,34264 – w przybliżeniu 125 zł 34 gr.

Do kiedy zwrot na rachunku za prąd?

Zgodnie z informacjami podanymi powyżej, zwrot zostanie automatycznie naliczony najpóźniej na ostatniej fakturze za prąd obejmującej ostatnie miesiące 2023 roku.

Ważna jest jednak jeszcze jedna data – koniec roku 2024. Jeżeli do 15 grudnia b.r. nie spełnimy przynajmniej jednego z wymienionych na początku warunków, najpóźniej w ostatnim rozliczeniu za rok 2024 wcześniejsza zniżka zostanie cofnięta. To znaczy, że jeden z rachunków zostanie powiększony o poprzednio naliczony upust.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu