Poradniki

Rozliczenie fotowoltaiki w Tauronie: Jak czytać fakturę?

Błażej Wojciechowski
Rozliczenie fotowoltaiki w Tauronie: Jak czytać fakturę?
3

Korzystasz z mikroinstalacja fotowoltaicznej, a swoje rachunki za prąd rozliczasz z Tauronem? Ten artykuł pomoże Ci rozszyfrować fakturę i lepiej zrozumieć, czego dotyczą opłaty i poszczególne sekcje dokumentu.

Jak czytać rachunek za prąd w Tauronie z fotowoltaiką?

Termin "mikroinstalacja" odnosi się do rodzaju instalacji, która generuje prąd elektryczny z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatr lub woda. Istotną cechą mikroinstalacji jest to, że jej łączna moc nie może przekroczyć 50 kW. To ograniczenie ma na celu zachęcanie do rozwoju mniejszych, rozproszonych źródeł energii odnawialnej, co może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju energetyki.

Jak czytać fakturę za prąd dla prosumentów?

Faktura za prąd dla prosumentów różni się od standardowego rachunku za energię elektryczną. Jest bardziej rozbudowana i zawiera nieco więcej informacji, co wynika zarówno z przepisów prawnych, jak i z faktu, że prosument nie tylko pobiera energię, ale także ją produkuje. Istotnym elementem wpływającym na treść faktury jest także model rozliczania produkcji energii, który w Tauronie może przyjąć jedną z dwóch form: net-metering lub net-billing.

Net-metering – Uproszczony sposób rozliczania energii w Tauronie

Net-metering był dostępny dla prosumentów do 1 kwietnia 2022 roku. W ramach tego systemu, rozliczenia energii opierają się na pomiarze różnicy między ilością energii wytworzonej przez prosumenta a tą, którą zużywa. Jeśli prosument wytworzy więcej energii elektrycznej, niż zużyje, nadwyżka ta jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej. To oznacza, że prosument może zgromadzić "kredyty" za nadwyżkową energię, które mogą być wykorzystane w przyszłości, gdy jego instalacja nie wytworzy wystarczającej ilości energii. Ten mechanizm jest odzwierciedlany na fakturze prosumenta.

Jak czytać rachunek za prąd w Tauronie z fotowoltaiką: system net-metering

Oto jak prezentują się faktury net-metering od Taurona. Legenda pomoże zrozumieć, co znajduje się na dokumencie. Interaktywny poradnik dostępny jest również na stronie Taurona.

 • 1 – Tu znajdziesz informacje dotyczące sprzedawcy, w tym przypadku Taurona.
 • 2 – Dane kontaktowe – zwróć uwagę na to, że różnią się one od danych sprzedawcy.
 • 3 – Numer faktury wraz z informacją o okresie rozliczeniowym, którego dotyczy.
 • 4 – Podsumowanie obejmujące osobno rozliczenie za sprzedaż i za dystrybucję prądu.
 • 5 – Tu znajduje się kwota, którą należy zapłacić (w określonym niżej terminie).
 • 6 – Jeśli zastanawiasz się, ile zapłacisz za prąd w kolejnych miesiącach, tutaj znajdziesz przewidywaną kwotę. Pamiętaj jednak, że to tylko estymacja bazująca na dotychczasowych rachunkach.
 • 8 – Podstawowe informacje o punkcie poboru energii.
 • 9 – Na podstawie tych danych dokonano rozliczenia. To ilość energii, która została pobrana i oddana. Zbilansowano ją dla całego okresu rozliczeniowego.
 • 10 – W tym miejscu możesz sprawdzić, ile energii wprowadziłeś do sieci (nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem odczytu do rozliczenia). Znajdziesz tu również informację o ilości energii z magazynu z poprzednich okresów rozliczeniowych. Współczynnik, na podstawie którego wykonywane są obliczenia dla Twojej mikroinstalacji to 1 – 0,8 (do 10 kW włącznie) lub 1 – 0,7 (powyżej 10 kW). Na samym końcu tej sekcji znajdziesz informacje o całkowitej ilości prądu wprowadzonego do sieci w danym okresie rozliczeniowym, już po uwzględnieniu wspomnianych współczynników ilościowych.
 • 11 – Tutaj znajdziesz informację o nadwyżce ilości prądu wprowadzonego do sieci. Nie jest ona jednak rozliczana w bieżącym rozliczeniu. Przekazuje się ją do magazynu.
 • 12 – Bilans ilości pądu z prognoz z ilością prądu rozliczonego na danej fakturze na podstawie wskazania licznika. Osobno wyróżniono sprzedaż energii i usługi dystrybucyjne.
 • 13 – Kwota z rozliczenia, jaką trzeba zapłacić za sprzedaż prądu.
 • 14 – Kwota z rozliczenia, jaką trzeba zapłacić za sprzedaż usług dystrybucyjnych.

Rozwinięcie systemu net-billing – Nowy sposób rozliczania prosumentów w Tauronie

System net-billing opiera się na bardziej skomplikowanej metodzie rozliczania, gdzie istotna jest nie tylko ilość, ale przede wszystkim wartość energii elektrycznej, która zostaje wprowadzona do sieci elektroenergetycznej oraz ta, która jest pobierana z sieci. Kluczowym punktem tego rozwiązania jest ustalanie wartości energii na podstawie cen giełdowych, a konkretnie ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Model ten wprowadzono od 1 kwietnia 2022 roku. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to tylko rozwiązanie dla nowych klientów. Taki sposób rozliczania mogą również wybrać osoby, które zakładały fotowoltaikę przed 1 kwietnia 2022 roku.

Każdy prosument uczestniczący w modelu net-billing posiada swoje własne konto prosumenckie, na którym gromadzi się depozyt. To z tego depozytu w razie potrzeby generowany jest zwrot nadpłaty, o ile taka nadpłata się pojawi. Wartość depozytu prosumenckiego jest ustalana na koniec każdego miesiąca i zostaje przyporządkowana do konta w kolejnym miesiącu kalendarzowym. To oznacza, że kwota środków zgromadzonych na koncie może być rozliczana przez okres 12 miesięcy od momentu jej przypisania. W sytuacji, gdy po upływie tego okresu na koncie prosumenckim pozostają niewykorzystane środki, prosument ma możliwość otrzymania zwrotu, jednakże ogranicza się on tylko do 20 procent wartości energii elektrycznej, którą prosument wprowadził do sieci w danym miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Pozostałe środki na koncie zostają umorzone.

Jak czytać rachunek za prąd w Tauronie z fotowoltaiką: system Net-billing

Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie tego, co znajduje się na fakturze Net-billing. Możesz je również znaleźć na stronie Taurona. Jak widzisz, istnieje kilka drobnych, w porównaniu do systemu Net-metering. Warto, abyś zwrócił(a) na nie uwagę, aby mieć pewność, że poniższa legenda dotyczy właśnie Twojej faktury.

 • 1 – Informacje dotyczące sprzedawcy (Taurona).
 • 2 – Dane kontaktowe – zwróć uwagę na to, że różnią się one od danych sprzedawcy.
 • 3 – Numer faktury wraz z informacją o okresie rozliczeniowym, którego dotyczy.
 • 4 – Podsumowanie obejmujące osobno rozliczenie za sprzedaż i za dystrybucję prądu.
 • 5 – Prognozowany depozyt / łączna wartość depozytów wyliczonych za miesiące wchodzące w zakres okresu rozliczeniowego (maksymalnie równa wartości sprzedaży energii) / łączna wartość depozytów za miesiące, które są starsze niż rozliczany okres / depozyt pomniejsza wartość, jaką trzeba zapłacić za fakturę (nigdy nie jest to więcej niż maksymalna wartość sprzedaży energii).
 • 6 – Tyle należy zapłacić w określonym terminie.
 • 7 – Jeśli zastanawiasz się, ile może wynieść rachunek za prąd w kolejnych miesiącach, tutaj znajdziesz przewidywaną kwotę.
 • 9 – Informacje o punkcie poboru energii.
 • 10 – Po sumarycznym zbilansowaniu dla danego okresu obliczono ilość energii pobranej i wprowadzonej. Na tej podstawie dokonano rozliczenia, które znajdziesz tutaj.
 • 11 – Tutaj znajdziesz informacje o tym jak wyliczono depozyt prosumencki oraz skąd pozyskano ceny depozytu.
 • 12 – Rozliczenie energii elektrycznej.
 • 13 – Tyle zapłacisz za sprzedaż prądu.
 • 14 – Tyle zapłacisz za sprzedaż usług dystrybucyjnych.
 • 15 – Jeszcze raz kwota z rozliczenia, którą trzeba zapłacić za sprzedaż usług dystrybucyjnych.
 • 16 – Ostatni element układanki – zestawienie ilości prądu i kwota do zapłaty w punkcie poboru.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu