Telekomy

ZPP zarzuca T-Mobile płacenie za niskich podatków. Operator odpowiada

Kamil Pieczonka
ZPP zarzuca T-Mobile płacenie za niskich podatków. Operator odpowiada
27

Kilka miesięcy temu na stronach Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pojawił się ciekawy raport, który przedstawiał informacje na temat wielkości podatku CIT jakie zapłaciły największe firmy w Polsce. Wynikało z niego, że T-Mobile płaci ich bardzo mało.

ZPP organizuje spotkanie i chce wyjaśnień

Rzeczony raport zniknął już ze stron ZPP, dlatego trudno się dzisiaj do niego bezpośrednio odnosić, ale bazował na danych z Ministerstwa Finansów, więc można założyć, że zawierał prawdziwe informacje. ZPP zwróciło szczególną uwagę na operatora sieci T-Mobile, który przez ostatnie 5 lat od 2016 do 2020 roku zapłacił tylko 30 000 złotych podatku CIT przy przychodach na poziomie 40 mld złotych. Miał to być flagowy przykład unikania płacenia podatków w Polsce. 18 stycznia 2022 roku, ZPP otrzymało wezwanie do zaprzestania publikacji rzeczonego raportu, zapłaty zadośćuczynienia w wysokości 1 mln złotych na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz przeprosin T-Mobile Polska za podawanie nieprawdziwych informacji.

Na jutro na godz. 10:00 zaplanowano konferencję prasową ZPP pod tytułem "Próba zastraszenia ZPP przez T-Mobile Polska", w której wezmą udział przedstawiciele Związku - Cezary Kaźmierczak, Marcin Nowacki i Jakub Bińkowski. Zaproszony został również Andreasa Maierhofer, prezes T-Mobile Polska. Transmisja z tego wydarzenia odbędzie się między innymi na fanpage'u ZPP.

W związku z powyższą publikacją, T-Mobile Polska opublikowało dzisiaj oświadczenie w tej sprawie, które stawia całą sprawę w nowym świetle, a które publikujemy w całości poniżej.

Oświadczenie T-Mobile Polska

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami potwierdzamy, że 18 stycznia przesłaliśmy na adres Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wezwanie do zaprzestania publikacji materiału w niepełny i nierzetelny sposób opisującego realizację obowiązków podatkowych przez T-Mobile Polska.

Informujemy, że w roku 2021 T-Mobile Polska S.A. odprowadziło do polskiego budżetu w postaci podatku CIT ponad 137 milionów złotych. Płacenie podatków traktujemy jako element społecznej i gospodarczej odpowiedzialności firmy, stosując się do wszystkich zobowiązań wynikających z obowiązującego w Polsce prawa.

W 2016 roku T-Mobile wniósł do budżetu państwa opłaty za zakup częstotliwości w wysokości ponad 4 mld złotych. Kwota ta, będąca dla firmy kosztem, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatkowym spowodowała powstanie straty, którą to firma była zgodnie z prawem uprawniona rozliczyć, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania – maksymalnie w 5 kolejnych latach. T-Mobile zakończył już rozliczanie tej straty. Prawidłowość takiego rozliczenia podatkowego była jednym z elementów przeprowadzonej w spółce przez organy podatkowe kompleksowej kontroli, która potwierdziła właściwe rozliczenie podatku CIT przez firmę.

Informację tę podawaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy wielokrotnie i sprawa rozliczenia przez naszą spółkę straty została bardzo szeroko opisana przez media. Uważamy, że opisywanie jej przez ZPP w sposób niepełny, w oderwaniu od kontekstu, jakim są wielomiliardowe inwestycje T-Mobile w zasoby częstotliwości i infrastrukturę telekomunikacyjną, realizowane także w postaci danin dla budżetu Państwa, może wprowadzać odbiorców w błąd i podważać ich zaufanie do naszej spółki oraz całego biznesu. 

Dla pełnej transparentności załączamy pismo, które przekazaliśmy ZPP, w którym wzywamy Związek do zaprzestania naruszeń i przekazania kwoty zadośćuczynienia na cel charytatywny, na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci.

Wspomniane powyżej pismo zostało przekazane do wiadomości redakcji, z uwagi na jego długość postanowiliśmy go nie publikować.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu