Praca w IT

Zmiana branży na IT w 2022 roku - 40,4% wybiera kursy Javy, a 41,2% testera oprogramowania

Grzegorz Ułan
Zmiana branży na IT w 2022 roku - 40,4% wybiera kursy Javy, a 41,2% testera oprogramowania
4

Software Development Academy podzieliło się dziś z nami wynikami ciekawego badania przeprowadzonego wśród uczestników kursów, które to podjęły osoby chcące zmienić branżę, w której pracują na IT.

Zanim jednak przejdziemy do samych wyników, zerknijmy na ważny aspekt w kontekście tego badania, a mianowicie na badaną próbę. Badanie przeprowadzono w marcu tego roku wśród osób, które w ostatnich dwóch latach ukończyły kurs IT. Większość z nich ukończyła go ponad rok temu, co czwarta od 7 miesięcy do roku, a prawie 15% od 2 miesięcy do pół roku temu.

Ponad połowa z absolwentów kursów IT jest z przedziału wieku pomiędzy 31 lat a 40 lat - 53,2%, drugą grupę stanowią osoby młode od 18 do 30 lat - 41,2%, ale były też osoby starsze z grupy wiekowej 41 - 50 lat: 4%, 51-60 lat: 1,2% i starsze: 0,4%. Już w zdecydowanej większości byli to mężczyźni - 70,4%, kobiety - 29,6%. W prawie połowie zamieszkujące miasta powyżej 500 tys. mieszkańców: 47,7% od 150 tys. do 500 tys.: 27,7%.

Co ciekawe, również zdecydowanie najwięcej było osób z wykształceniem wyższym: 72,3%, średnim: 27,3% i podstawowym: 0,4%. Przy czym wykształcenie to nie dotyczyło branży IT u aż 83,6% badanych.

Przechodząc już do samych wyników, najciekawsze wydaje się to, jakie kursy wybierają osoby, które chcą się przebranżowić na IT. Zaskoczeniem nie będzie odsetek osób - 41,2%, które chcą zostać testerami, ale równie liczną grupę stanowią tu absolwenci kursu Javy - 40,4%. Podium zamykają w dużo mniejszym odsetku osoby, które wybrały kurs Pythona, dalej mamy UX/UI Design, Data Science i Java Script.

Co skłoniło te osoby do przebranżowienia się? Najwięcej wskazań było po stronie chęci rozwoju w kierunku nowych technologii, drugim najczęstszym powodem był brak rozwoju i perspektyw w dotychczas wykonywanej pracy, a na trzecim miejscu wyższe zarobki w branży IT.

Jeśli chodzi o wybór konkretnego kursu, decydowała o tym zgodność z zainteresowaniami i zdolnościami, również wyższe zarobki oraz duża liczba ogłoszeń o pracę w danej specjalizacji.

Badani, zanim zdecydowali się na podjęcie wyżej wymienionych kursów walczyli z różnymi obawami związanymi z między innymi możliwością szybkiego znalezienia pracy w nowej branży, w ogóle poradzeniem sobie z nowymi zadaniami oraz z brakiem doświadczenia i wykształcenia związanego z IT.

Dla 61,2% ankietowanych żadne z tych obaw się nie potwierdziło - to wprawdzie dużo, ale zawsze pozostaje prawie 40%, które w mniejszym lub większym stopniu zderzyły się objawami tych obaw.

Niemniej, jeśli chodzi o znalezienie pracy, co trzeci absolwent znalazł ją kilka miesięcy po ukończeniu kursu, co piąta w kilka dni, a ponad 13% w rok lub więcej. Jedynie 3,3% nadal czeka na swoją pierwszą ofertę pracy w nowej branży.

Drugi ważny element takiego przebranżowienia to zarobki. Przed kursem 45,2% badanych zarabiało poniżej 3,5 tys. zł netto, 19,2%: 3 500–3 999 zł netto, a 4 000–4 999 zł netto: 17,2%.

Natomiast po kursie, wyższymi zarobkami mogło pochwalić się 72% badanych. To znowu można powiedzieć, że dużo, ale co trzecia badana osoba podaje, iż jej zarobki nie zmieniły się w ogóle - to również sporo w kontekście takiej zmiany w życiu.

Jednak praca to nie tylko zarobki, na pytanie co się zmieniło w życiu badanych po ukończonym kursie, dużo osób deklaruje, iż zaczęło spełniać swoje ambicje i się rozwijają, poznali zalety pracy zdalnej czy odczuwają większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Źródło: Software Development Academy.
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu