Polska

Z ekologią u nas na bakier - co trzeci Polak nie segreguje śmieci

Grzegorz Ułan
Z ekologią u nas na bakier - co trzeci Polak nie segreguje śmieci
47

Wydawać by się mogło, że teraz być eko to jest nawet modne, co innego jednak wyobrażenia, a co innego rzeczywistość. Żadne regulacje czy udogodnienia, na przykład w postaci dedykowanych pojemników czy worków nie pomagają zbytnio, tylko 66% z nas deklaruje, że sortuje śmieci.

W moim śmietniku, jakby to nie zabrzmiało, mam 5 worków - mówię już z pamięci - niebieski do papieru i kartonów, czerwony do puszek a żółty do plastików (właściciel budynku rozdzielił te dwie kategorie odpadów), zielony do szkła, brązowy do odpadów kuchennych i zwykły kosz do odpadów zmieszanych. Psioczyłem i kręciłem nosem na początku, ale z czasem tak mi to weszło w krew, że nie wyobrażam sobie teraz wrzucać wszystko do jednego wora. Wiem, że tak trzeba, że to ma sens i wpływ na środowisko.

Okazuje się, że część z nas ma jednak nadal z tym problem, tylko 66% Polaków segreguje śmieci, a co gorsza, tylko 58% widzi w tym jakikolwiek sens, a 15% z nas potrafiłoby właściwie posegregować odpady - tak wynika z badania wynika z badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

Czyste środowisko naturalne jest niezastąpionym zasobem, wartością wspólną, z której wszyscy korzystamy i o którą wszyscy musimy dbać. Pojedyncze wybory składają się na sumę działań przyczyniających się do poprawy lub - przeciwnie - jego degradacji. Potrzebne są więc aktywności zwiększające ekologiczną świadomość Polaków. To ogromna przestrzeń dla kampanii edukacyjnych i partnerstw firm odpowiedzialnych środowiskowo upowszechniających m.in. wzorce odpowiedzialnej konsumpcji w społeczeństwie. Aktywności niezwykle potrzebne, skoro zaledwie 1/3 polskich konsumentów wierzy, że ich działania mogą przyczynić się do zahamowania negatywnego wpływu na środowisko. Tego zdania są głównie kobiety i osoby z wyższym wykształceniem.

Z badania wynika też, że mamy zbyt ogólną wiedzę o segregowaniu odpadów, respondentów pytano nie tylko o właściwą selekcję wybranych odpadów i wrzucenie do odpowiednich pojemników, ale również o to czy odpady z metali i tworzyw sztucznych trzeba myć przed wyrzuceniem, 3/4 z nich nie wiedziało, iż nie należy tego robić.

Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol:

Wszyscy wiemy, ile jest pojemników i jakie mają kolory i mniej więcej wiemy, jak odpady należy segregować, ale diabeł tkwi w szczegółach. Wydaje się, że nasza wiedza dotycząca segregacji odpadów jest zbyt ogólna i powierzchowna. Pojemniki do segregacji często oznakowane są tylko nazwą surowca głównego, który należy tam wrzucać. Np. na żółtym pojemniku jest często napis „plastik” podczas kiedy wrzucamy tam nie tylko plastik, ale i metale, aluminium i opakowania wielomateriałowe. Dobrym przykładem jest również szkło. Dla przeciętnej osoby szkłem jest szklanka, szyba, lustro, butelka i kubek, bo szkło to szkło. Mało kto z nas wie, że do szkła wrzucamy tylko słoik i butelkę. Problemem jest również mnogość różnorodnych często wielomateriałowych opakowań, z którymi konsument nie wie co robić – czy wyrzucić do odpadów zmieszanych czy dzielić na części? Do poprawy tego stanu rzeczy mogłyby się przyczynić wyraźne informacje na pojemnikach - co dokładnie można do nich segregować a czego nie oraz oznakowanie opakowań – do którego pojemnika można je wrzucić.

Osobiście wydaje mi się, że to nie do końca ten problem, przecież firmy, które zajmują się wywozem odpadów udostępniają dokładną rozpiskę, co w jakimi worku czy pojemniku powinno się znaleźć, a co nie i nie sposób tego zmieścić wszystkiego na tych workach. Ewentualnie można takich informacji poszukać na stronach urzędów miejskich czy na stronach Ministerstwa Środowiska - zapoznać z nimi siebie, rodzinę, dzieci i z czasem przestałoby to być problemem. Tylko to trzeba chcieć i mieć świadomość, że to ma sens i jest ważne dla środowiska.

--
Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ankiety online na ePanel.pl), na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania oraz regionu grupie Polaków w wieku od 18-65, N=1001. Termin realizacji: 7.08.2019-18.08.2019r.
Źródło: ARC Rynek i Opinia.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

Zmienimy Świat