Polska

Wszyscy będą musieli wymienić dokumenty. Ile będzie trzeba zapłacić?

Konrad Kozłowski
Wszyscy będą musieli wymienić dokumenty. Ile będzie trzeba zapłacić?
13

Wszystkich kierowców czeka wymiana prawa jazdy. Czy dotyczy to także wydanych bezterminowo dokumentów? Ile trzeba będzie zapłacić?

Kto musi wymienić prawo jazdy?

Nowe przepisy dotyczą wszystkich kierowców, niezależnie od tego, czy posiadają bezterminowe prawa jazdy. Wymiana dokumentów jest obowiązkowa i nie można jej uniknąć. Proces ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz dostosowanie polskiego systemu do standardów europejskich.  Przepisy, które weszły w życie 19 stycznia 2013 roku, wprowadzają maksymalny okres ważności prawa jazdy wynoszący 15 lat. Osoby z problemami zdrowotnymi mogą mieć dokumenty ważne przez krótszy okres.

Wymiana prawa jazdy - ile kosztuje?

Proces wymiany rozpocznie się w 2028 roku i potrwa pięć lat. W tym czasie kierowcy z bezterminowymi prawami jazdy będą musieli udać się do urzędu, aby wymienić swoje dokumenty. Ważne jest, że nie będą musieli przechodzić obowiązkowych badań lekarskich, które są wymagane przy terminowych prawach jazdy. Uprawnienia do kierowania pojazdami pozostaną bez zmian, a jedynie dokument straci ważność. Nowe prawa jazdy będą wydawane na maksymalnie 15 lat, co oznacza, że bezterminowe dokumenty przejdą do historii. Koszt wymiany wyniesie 100 złotych. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie systemu i zapewnienie aktualności danych kierowców.

Jak przygotować się do wymiany prawa jazdy?

Przede wszystkim należy zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak wypełniony wniosek o wydanie nowego prawa jazdy, który można pobrać ze strony obywatel.gov.pl lub uzyskać w urzędzie. Do wniosku trzeba dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, dowód osobisty lub paszport, a także dotychczasowe prawo jazdy. W niektórych przypadkach konieczne będzie również zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, szczególnie jeśli wymiana dotyczy dokumentów wydanych po 2013 roku1. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty administracyjnej. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, należy złożyć je w odpowiednim urzędzie – może to być urząd miasta, dzielnicy lub starostwo powiatowe, w zależności od miejsca zamieszkania. Warto również pamiętać, że czas oczekiwania na nowe prawo jazdy może wynosić kilka tygodni, dlatego dobrze jest złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem1.

 

 

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu