Polska

Weszła w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, która ukróci naciąganie na usługi Premium SMS

Grzegorz Ułan
Weszła w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, która ukróci naciąganie na usługi Premium SMS
2

Wczoraj weszła w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, która wprowadza kilka ważnych zmian dla konsumentów, korzystających z usług naszych telekomów, jak i zaczął obowiązywać system powiadamiania o zagrożeniach „Alert RCB” już w pełnej funkcjonalności.

Jakie to zmiany? Przede wszystkim od teraz, przy każdej nowej umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie można zablokować usługi Premium korzystając z nowego progu kwotowego - 0 zł, który pojawił się obok dotychczasowych - 35, 100, 200 zł.

I tu trochę niezrozumiała dla mnie decyzja, domyślnym progiem zrobiono 35,00 zł, zamiast nowego 0 zł.

Prezes UKE otrzymał nowe narzędzia ochrony abonentów przed nadużyciami. Będzie mógł m.in. nakazać operatorowi zablokowanie dostępu do numeru Premium lub pobierania opłat za usługę, a w przypadku niezrealizowania zakazu nałożyć na operatora karę. Regulator będzie mógł również nakazać podmiotowi realizującemu usługi Premium zaprzestanie świadczenia usługi.

Operator będzie zobligowany do zablokowania klientom usług Premium po przekroczeniu ustalonego przez niego progu kwotowego, jeśli tego nie zrobi, nie będzie mógł obciążać klientów kwotą powyżej tego progu.

Kolejną nowością jest wprowadzanie nowej formy zawierania umów - dokumentowej, obok istniejącej do tej pory formy pisemnej i elektronicznej.

Konsumenci mają prawo wyboru formy zawarcia umowy spośród oferowanych przez dostawcę usług. Forma dokumentowa to sposób w jaki może zostać złożone oświadczenie o zawarciu, zmianie, rozwiązaniu umowy. Forma dokumentowa umożliwia złożenie oświadczeń w postaci dokumentu, który pozwala na ustalenie osoby je składającej. W formie dokumentowej można zawrzeć, zmienić, rozwiązać umowę, np. przez telefon, stronę internetową z użyciem poczty elektronicznej.

Jeśli klient wybierze formę dokumentową zawarcia umowy, po uzgodnieniu jej warunków winien otrzymać ją później na trwałym nośniku, czyli na przykład na na papierze, w SMS-sie, na płycie CD/DVD, na karcie pamięci, na dysku twardym albo w treści e-maila.

Ponadto wraz z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego skończył się pilotaż systemu powiadamiania obywateli o zagrożeniach na numery SMS - „Alert RCB” i udostępniony został w pełnej funkcjonalności. Wcześniej dostawaliśmy ostrzeżenia na SMS, które obejmowały obszar województwa, w którym przewidywane były zagrożenia, teraz będzie to zawężone, dokładnie do rejonu występowania zagrożenia.

Dyrektor RCB po otrzymaniu informacji o zagrożeniu przesyła tę informację operatorom sieci komórkowych, którzy niezwłocznie rozsyłają ją do swoich abonentów. Abonent, jeśli znajdzie się w obszarze zagrożenia dostanie na swój telefon SMS oznaczony jako ALERT RCB, informujący o rodzaju zagrożenia, jego lokalizacji, a także źródle ostrzeżenia. Celem przekazania tej informacji jest umożliwienie obywatelom podjęcia z odpowiednim wyprzedzeniem działań mających na celu uniknięcie zagrożenia. Komunikaty będą dotyczyły m.in. możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji/UKE.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu