Polska

22 mln zł kary dla Vectry - tak się kończą jednostronne zmiany w umowach z klientami

Grzegorz Ułan
22 mln zł kary dla Vectry - tak się kończą jednostronne zmiany w umowach z klientami
6

To jedna z najwyższych kar w ostatnim czasie nałożonych przez UOKiK w wyniku swoich postępowań względem przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Polsce. Świadczy to o skali przewinień i nieprawidłowości w działaniach Vectry w okresie, którego dotyczyło postępowanie naszego regulatora.

Postępowanie UOKiK względem Vectry obejmowało okres od 2019 roku do 2020 roku, w którym to operator jednostronnie zmieniał klientom warunki obowiązujących umów. Takie zmiany mogą być wprowadzane tylko w umowach, zawierającą klauzulę modyfikacyjną, informującą już przy podpisaniu umowy, który to fragment umowy i w jakich okolicznościach może się zmienić.

Oczywiście głównie chodzi tu podwyżki cen świadczonych usług, z tego też względu o czym już informowaliśmy w zeszłym roku, operatorzy zaczęli już dodawać do umów klauzule inflacyjne tyle że, do nowych umów, ewentualnie przedłużeniowych.

Vectra z kolei we wspomnianym okresie informowała klientów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do umów, które jej nie posiadały bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. W następnych latach operator proponował klientom na podstawie tej klauzuli podwyższenie opłat za abonament za internet lub telewizję o 5 zł - rocznie o 60 zł i 120 zł. Wyznaczając przy tym termin na ustosunkowanie się do tej propozycji, jeśli dany klient nie odpowiedział w wyznaczonym terminie, wyższa opłata automatycznie wchodziła w życie.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK:

Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. Jest to niezbędne aby konsumenci mogli przewidzieć w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą być wprowadzone, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi.


UOKiK w wyniku swojego postępowania stwierdził, iż zarówno klauzula modyfikacyjna, jak i podwyżki opłat abonamentowych stanowiły niedozwoloną praktykę, która narusza zbiorowe interesy konsumentów. Z tego względu urząd nałożył na Vectrę karę ponad 22 mln zł (22 231 676 zł), nakaz zaniechania praktyki i usunięcia jej skutków, co oznacza, że spółka będzie miała obowiązek zwrotu klientom pobranych już w ten sposób wyższych opłat.
Źródło: UOKiK.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news