Telekomy

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Netii przez CP. Orange będzie miał teraz mocną konkurencję

Grzegorz Ułan
UOKiK wydał zgodę na przejęcie Netii przez CP. Orange będzie miał teraz mocną konkurencję
8

Interesujący obraz rysuje się właśnie na rynku usług naszych telekomów, Cyfrowy Polsat po przejęciu Netii, na które dostał właśnie zgodę od UOKiK, będzie mógł skutecznie konkurować z Orange, zwłaszcza jeśli chodzi o oferowanie usług internetu stacjonarnego oraz telewizji stacjonarnej.

Cyfrowy Polsat rośnie w siłę

Cyfrowy Polsat ogłosił przejęcie Netii na początku grudnia 2017 roku, a jeszcze przed świętami 21 grudnia wystąpił do UOKiK z wnioskiem o zgodę na takie przejęcie, gdyż obrót obu firm biorących udział w transakcji przekroczył 50 mln euro w Polsce w roku poprzedzającym zakup.

Dziś na stronach UOKiK pojawiła się informacja, iż taką zgodę Cyfrowy Polsat otrzymał, bowiem urząd po zbadaniu rynku nie stwierdził zagrożenia ograniczenia konkurencji.

Prezes UOKiK, Marek Niechciał:

Wyniki badania pokazały, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Na rynkach związanych z internetem i telefonią udziały Cyfrowego Polsatu wzrosną nieznacznie i nadal będzie musiał konkurować z innymi przedsiębiorcami. Podobnie jest w przypadku płatnej telewizji. Transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na poszczególnych rynkach lokalnych.

Po uzyskaniu zgody Cyfrowy Polsat przejmie udziały w Netii w dwóch etapach, w pierwszym wykupi 32% udziałów od Mennicy Polskiej oraz FIP11 FIZAN, w drugim etapie, Cyfrowy Polsat ogłosi wezwanie do przejęcia 66% głosów w Walnym Zgromadzeniu, co już będzie faktycznym przejęciem Netii.

Interesująca w całym tym przejęciu jest opinia UKE, którą można przeczytać w załączonym pod decyzją UOKiK opracowaniu. Urząd wprost dostrzega korzyści płynące z tego przejęcia, korzyści dla konsumentów, którzy będą teraz mieli dostęp do wszystkich usług telekomunikacyjnych u jednego operatora, czyli w Cyfrowym Polsacie podobnie jak ma to miejsce obecnie w Orange. Mowa tu o usługach dotychczasowych, czyli telefonii mobilnej, internetu mobilnego i telewizji satelitarnej, teraz dojdą usługi stacjonarne, czyli dostęp do internetu stacjonarnego, telewizji stacjonarnej oraz telefonii stacjonarnej.

Oceniając wpływ planowanej transakcji, Prezes UKE w piśmie z 13 kwietnia 2018 r. wskazał, że przejęcie Netii spowoduje przede wszystkim zwiększenie portfolio świadczonych usług CP o usługi stacjonarne, co pozwoli jej świadczyć pakiety konwergentnych usług telekomunikacyjnych na wzór tych świadczonych przez Orange. Przeprowadzona przez UKE analiza wykazała także, że wpływ koncentracji na telekomunikacyjne rynki detaliczne oraz hurtowe nie wydaje się istotny i nie powinien wpływać w znaczący sposób na sytuację konkurencyjną na tych rynkach, a procesy zmierzające do zwiększenia możliwości oferowania przez dane podmioty konwergentnych usług telekomunikacyjnych są zjawiskiem, które będzie się powtarzać.

Co zyska Cyfrowy Polsat?

Jak zauważa UKE, szczególnym obszarem, gdzie CP zyska teraz po przejęciu Netii będą duże miasta, gdzie do tej pory dysponował jedynie infrastrukturą mobilną oraz świadczył usługi płatnej telewizji satelitarnej, co w wielu dużych miastach jest utrudnione ze względu na brak możliwości właściwego ustawienia anten lub zakaz instalowania anten satelitarnych na budynkach

Wynika to z faktu braku kontroli nad infrastrukturą stacjonarną, która umożliwia świadczenie usług porównywalnych jakościowo do usług Orange czy też operatorów kablowych. Przejęcie Netii wpłynie na możliwość zbudowania przez CP usług konwergentnych zawierających w sobie zarówno wysokiej jakości usługi stacjonarne (dostęp do internetu, telewizja i telefonia) oraz mobilne (telefonia i dostęp do internetu). Tym samym koncentracja obu przedsiębiorstw zwiększy możliwości wykorzystania korzyści zakresu, poprzez integrację sieci, platform i efektywniejsze wykorzystanie ich do zwiększenia zakresu swojej działalności, a tym samym umocnienia pozycji ekonomicznej względem konkurentów.

Warto jeszcze zwrócić uwagę w kontekście tego przejęcia, że Cyfrowy Polsat zyska dzięki temu dostęp do częstotliwości 3,7 GHz, która ma być kluczowa we wdrażaniu sieci 5G. Teraz tylko Orange nie będzie miał do niej dostępu. T-Mobile już takowy miał, a Play odkupił go w kwietniu od firmy PAGI. Już przed przejęciem CP dysponował największym zasobem częstotliwości, teraz jeszcze bardziej powiększy przewagę nad konkurencją.

Ciekawie prezentuje się tu też kwestia pozostałej dwójki z "wielkiej czwórki", czyli Play i T-Mobile. O ile Play wyraźnie stawia na usługę AirFibre, o tyle T-Mobile swoje pakiety konwergentnych usług będzie oferował w oparciu o infrastrukturę Orange. Choć pojawiają się głosy po rezygnacji UPC z przejęcia Multimedia Polska i wycofaniu się Liberty Global z okolicznych rynków, że T-Mobile chcąc skutecznie teraz konkurować na tym rynku powinien przejąć właśnie UPC.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu