Telekomy

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile w związku z Graniem na czekanie

Grzegorz Ułan
UOKiK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile w związku z Graniem na czekanie
19

Niezamówione dodatkowe usługi to prawdziwa zmora chyba nie tylko w T-Mobile, ale to właśnie ten operator znalazł się pod lupą UOKiK.

Chodzi konkretnie o dodatkowe usługi „Granie na Czekanie”, „Szafa Gra” oraz „Prenumerata”. Uruchamiane są one bezpłatnie automatycznie z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług przez tego operatora, a po określonym czasie przechodzą w wersję płatną, jeśli klient samodzielnie ich nie wyłączył.

We wszczętym postępowaniu przeciwko T-Mobile Polska Prezes Urzędu zakwestionował praktykę przedsiębiorcy polegającą na braku wyraźnej zgody konsumentów na dodatkowo płatne usługi. Może to być sprzeczne z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 tej ustawy – najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

Problemem, jaki UOKiK tu zauważył jest fakt, iż podczas zawierania umowy klienci nie są proszeni o zgodę na dodatkowe płatności i dopiero po jakimś czasie dowiadują się o usługach, przez zwiększone rachunki.

Jeśli sytuacja się potwierdzi w ramach wszczętego postępowania, UOKiK może nałożyć karę na T-Mobile w wysokości 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu