Polska

UPC ukarane kwotą 33 mln zł za podwyżki abonamentu i wyłączanie kanałów w trakcie umowy

Grzegorz Ułan
UPC ukarane kwotą 33 mln zł za podwyżki abonamentu i wyłączanie kanałów w trakcie umowy
10

UOKiK poinformował dzisiaj o nałożeniu kary na operatora kablowego UPC w wysokości 33 mln zł oraz zobowiązał go do zwrotu klientom niesłusznie naliczonych opłat.

Skąd ta kara? Otóż UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające na wniosek klientów, którzy skarżyli na wyłączanie przez UPC niektórych kanałów i jednoczesne podwyższanie abonamentu. W wyniku postępowania UOKiK stwierdził niedozwolone klauzule które UPC stosował w swoich umowach i regulaminach.

UPC gwarantował tylko dostarczanie klientom liczby kanałów telewizyjnych o określonej tematyce, nie zaś konkretne kanały, które klient otrzymywał na wykazie z chwilą podpisania umowy. Tym samym operator przyznawał sobie prawo do zmiany dostępnych kanałów czy ich usunięcia z oferty w trakcie trwania umowy. Jednocześnie operator zastrzegał, że wyłączenie kanałów nie jest zmianą umowy. UOKiK uznał, że operator nie może w umowach na czas określony zmieniać istotnych jej warunków, do których należy wykaz kanałów, bez możliwości rezygnacji z takiej umowy.

Ponadto UPC stosowało w umowach zapis o możliwości wprowadzenia raz do roku podwyżek abonamentu w wysokości od 5 do 8 zł, bez podawania przyczyn takich podwyżek. Kolejną niedozwoloną praktyką UPC było nakładanie na klientów opłaty 50,00 zł za nieuzasadnione wzywanie techników, przy czym to czy była uzasadniona czy nie decydował jednostronnie jedynie operator, a klient nie mógł tego zweryfikować.

Arbitralne decydowanie o tym, czy wizyta technika była nieuzasadniona. Wtedy UPC obciążał konsumenta opłatą 50 zł. Ocena tego, czy serwis był potrzebny, była jednostronna a konsument nie mógł jej zweryfikować. Mogło to również zniechęcać klientów do składania reklamacji.

W wyniku tych nieprawidłowości UOKiK nałożył na UPC karę w wysokości 32 858 511 zł oraz nakazał zwrot klientom opłat za podwyżki i nieuzasadnione wezwanie technika oraz przywrócenie klientom wyłączonych kanałów, jeśli są jeszcze dostępne w ofercie. Od decyzji tej przysługuje UPC odwołanie do sądu.

Źródło: UOKiK.

Aktualizacja

W reakcji na publikację UOKiK, UPC przesłało nam własne stanowisko w przedmiotowej sprawie, publikujemy je w całości:

UPC Polska wyróżnia się na rynku wartością oferty, jaką dostarcza swoim klientom i działa według najwyższych rynkowych standardów. Choć doceniamy uwagę, jaką UOKiK przykłada do ochrony konsumentów, stanowczo nie zgadzamy się z interpretacją regulatora, dotyczącą klauzul zakwestionowanych przez Urząd i praktyk spółki, stosowanych od 2015 roku. Uważamy, że taką decyzją UOKiK ogranicza rozwój rynku, innowacje i ofertę dla klientów oraz różnicuje warunki konkurencyjne dla podmiotów na rynku. Decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Wspierani opiniami szanowanych autorytetów prawniczych, odwołamy się od niej, oczekując, że sądy potwierdzą słuszność naszych argumentów. UPC Polska będzie nadal koncentrować się na dostarczaniu swoim klientom oferty najwyższej jakości.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu