Polska

Ultima Ratio - pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny. Wyroki w 21 dni

Grzegorz Ułan
Ultima Ratio - pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny. Wyroki w 21 dni
39

Cyfryzacja naszego codziennego życia zatacza coraz szersze kręgi, już w kwietniu przyszłego roku będziemy mogli skorzystać z e-sądu dla przedsiębiorców.

Na tę chwilę w Ultima Ratio prowadzone są testy i symulacje spraw sądowych, ale już za kilka miesięcy pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny rozpocznie działalność. Twórcami sądu są spółka Causa Finita SA oraz Stowarzyszenie Notariuszy RP. Arbitrami sądu są notariusze wybrani przez Stowarzyszenie.

Przedstawiciele spółki zapewniają, że sprawy prowadzone przez Ultima Ratio doczekają się wyroku już w ciągu 21 dni, czyli 20 razy szybciej niż w przypadku sądów tradycyjnych. Ultima Ratio będzie rozstrzygał spory gospodarcze między przedsiębiorcami, dotyczących między innymi niezapłaconych w terminie należności z umów sprzedaży czy zlecenia.

Robert Szczepanek, przewodniczący Rady Nadzorczej Ultima Ratio:

Ultima Ratio jest polubownym sądem nowej generacji. Jest on wyłącznie internetowy - nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać a które wcale nie muszą się odbyć ani listów poleconych, które trzeba doręczyć. Nie ma w konsekwencji żadnego powodu, dla którego nawet najbardziej skomplikowana sprawa miałaby trwać dłużej niż 21 dni. Mówiąc o zaletach Ultima Ratio, nie sposób nie wspomnieć o kosztach postępowania. W naszym projekcie jedynym zasadniczo kosztem jest opłata arbitrażowa odpowiadająca mniej więcej standardowemu wpisowi sądowemu w sądzie powszechnym. Ogólne koszty prowadzenia postępowania przed Ultima Ratio są więc sporo niższe niż w sądach powszechnych, nie mówiąc już o innych sądach polubownych.

Oprócz przewagi czasowej twórcy rozwiązania przekonują, że również sama prezentacja materiału dowodowego będzie wygodniejsza niż w sądach powszechnych. Dla przykładu podają roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, strona pokrzywdzona będzie mogła dzięki aplikacji mobilnej Ultima Ratio nakręcić film pokazujący dokładnie te wady po czym umieścić go na profilu sprawy. Podobnie będzie można zrobić ze zdjęciami, skanami pism, linkami, nagraniami audio, zrzutami ekranu i innych podobnymi materiałami.

Paweł Orłowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Notariuszy RP:

Sprawy w Ultima Ratio rozpoznawane są w składzie jednoosobowym. Arbitrzy wybierani są przez system w drodze losowania. Arbiter po otrzymaniu informacji o przydzieleniu sprawy ma 24 godziny na to, aby potwierdzić jej przyjęcie. Jeżeli tego nie zrobi na przykład dlatego że wybiera się na urlop albo przebywa na zwolnieniu lekarskim system powtarza losowanie. Właśnie rozpoczęliśmy prowadzenie pierwszych symulowanych spraw w naszym sądzie, żeby dobrze przygotować się do premiery Ultima Ratio w kwietniu 2019 roku.

Twórcy Ultima Ratio mają już podpisaną umowę z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, które to w 10 dni przygotuje opinie niezbędne dla prowadzonej sprawy z zakresu rachunkowości, grafologii, techniki samochodowej, szacowania wartości ruchomości i nieruchomości czy informatyki.

Całość wydaje się dobrze przemyślana i przygotowana, ale oczywiście w działaniu dopiero się przekonamy czy ten pomysł rzeczywiście się sprawdzi. Na potrzeby informacyjne o postępie prac nad uruchomieniem e-sądu, uruchomiona została strona Ultima Ratio, z której można już sporo się dowiedzieć o tym projekcie.

Źródło: inf. prasowa.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu