Polska

TK ogłosił wyrok w sprawie utraty prawa jazdy. Kierowcy odetchną z ulgą

Piotr Kurek
TK ogłosił wyrok w sprawie utraty prawa jazdy. Kierowcy odetchną z ulgą
22

Trybunał Konstytucyjny wydał dziś orzeczenie w sprawie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym lub w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

W marcu 2015 r. zmieniono przepisy kodeksu karnego, w którym zapisano, że kierowca może stracić prawo jazdy, gdy w terenie zabudowanym przekroczy dopuszczalną prędkość poruszania się na drogach o 50 km/h. Decyzja ta wydawana jest przez odpowiedniego starostę na podstawie informacji przekazanych przez właściwy organ kontroli ruchu drogowego. Zapis ten od początku wzbudzał wiele kontrowersji. W 2021 r. do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie i stwierdzenie, że wprowadzone przepisy są niezgodne z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 78 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego stał na stanowisku, że przepis ten:

narusza zasadę lojalności państwa względem obywateli, prawo do sprawiedliwego procesu oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania. Wnioskodawca uważa, że kwestionowane regulacje pozbawiają kierujących pojazdami, którym zarzuca się przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym lub przewóz nadmiarowej liczby osób, możliwości kwestionowania prawidłowości czynności organu kontroli ruchu drogowego prowadzących do podejrzenia naruszenia przepisów w zakresie prędkości pojazdów lub liczby przewożonych osób.

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości niezgodna z konstytucją

Źródło: Depositphotos

Teraz, nieco ponad rok później, głos w sprawie zabrał Trybunał Konstytucyjny, który rozstrzygnął ją orzekając, że zapisy dotyczące m.in. odbierania prawa jazdy po przekroczeniu prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym są niezgodne z konstytucją:

Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541, ze zm.), rozumiany w ten sposób, że podstawę wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, ze zm.), stanowi wyłącznie informacja organu kontroli ruchu drogowego o ujawnieniu popełnienia czynu opisanego w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.), jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

- brzmi wyrok Trybunału Konstytucyjnego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, który zapadł jednogłośnie.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news