Nauka

Problemy z pamięcią przez smartfony? To badanie potwierdza obawy

Jakub Szczęsny
10

Badacze próbowali wykazać związek między korzystaniem ze smartfonów, a problemami z pamięcią już od bardzo długiego czasu. Pojawiły się domniemania, że błyskawiczny dostęp do informacji - bez potrzeby przechowywania ich "w mózgu" powoduje nieodwracalne, niepożądane zmiany. Potwierdzenie związku między telefonami komórkowymi, a ludzką pamięcią przychodzą jednak z nieco innej strony.

Szwajcarzy postanowili przyjrzeć się wpływowi emitowanych przez urządzenia mobilne fal radiowych na pamięć młodych ludzi. Do badania przystąpiło 700 nastolatków w Szwajcarii. Wygląda na to, że coś jest na rzeczy: naukowcy twierdzą, że znaleźli istotną korelację między emisją fal radiowych, a funkcjonowanie mózgu. Jako podstawowy wektor wpływu sprzętów mobilnych na układ nerwowy człowieka wskazano sytuacje, w których urządzenie znajduje się blisko ucha użytkownika.

Badanie zostało przeprowadzone przez badaczy z Swiss Tropical and Public Health Institute - podstawą były ustalenia pochodzące z publikacji z 2015 roku w Environment International. Intencją osób tworzących badanie było przeprowadzenie podobnego na dużo większej próbie oraz dostarczenie dokładnych informacji na temat absorpcji fal określanych jako RF-EMF (Fale Radiowe - Fale Elektromagnetyczne) w różnych scenariuszach wykorzystania wśród młodych ludzi.

Wyniki badań potwierdzają - systematyczne wystawienie na fale RF-EMF jest powodem ubytków w pamięci u młodych ludzi

Jak wskazują badacze, ciągła ekspozycja na promieniowanie RF-EMF tylko w jeden rok może spowodować szkody w pamięci nazywanej w badaniu jako "figuralna", odnosząca się m. in. do kojarzenie kształtów oraz obiektów (człowiek pamięta o tym, że wizerunek konia należy dopasować do konia, mało tego należy do gromady zwierząt, posiadających kopyta, zwierząt gospodarskich, itp.). Tego typu umiejętności kształtują się w prawej półkuli mózgu - a warto wiedzieć o tym, że użytkownicy telefonów komórkowych w trakcie rozmowy trzymają je głównie po stronie... prawej. To stanowi jedynie sugestię odnośnie możliwej przyczyny wykazanych zmian w pamięci figuralnej, aczkolwiek to i tak bardzo dużo: zwłaszcza, że nie jesteśmy w stanie wskazać najbardziej narażonych ośrodków w mózgu, które mogą najbardziej "obrywać" od fal. Co więcej ubytki w tej pamięci wykazywano głównie wśród tych osób, które deklarowały rozmawianie przez telefon trzymając go przy prawym uchu.

Inne scenariusze wykorzystania smartfonów. Co się dzieje, jeżeli nie rozmawiamy?

Coraz częściej do siebie piszemy i nieco rzadziej dzwonimy. Jak wskazują badacze, korzystanie z komunikatorów, granie w gry, czy zwykłe przeglądanie sieci nie ma tak istotnego wpływu na jakość ludzkiej pamięci. Niemniej, wskazuje się na to, że potrzebne są dalsze badania w tym kierunku: należy użyć innych technik badawczych oraz metod ewaluowania pamięci - nie tylko tej nazwanej jako "figuralną", ale również inne typy, by znaleźć ewentualne ubytki.

Dla badaczy istotne jest to, że przebadano nastolatków. W tym momencie można domniemywać, że albo tego typu efekty przenoszą się także na inne grupy wiekowe (co warto sprawdzić), albo jest to typowe jedynie dla nastolatków. To zaś stanowiłoby potwierdzenie, że istnieje ścisła korelacja między rozwojem pamięci u młodych w ogóle, a korzystaniem z telefonów komórkowych.

Patomechanizm nie jest jasny

O mózgu wiemy tak naprawdę niewiele: do dzisiaj nie jesteśmy pewni etiologii parkinsonizmów (chociaż od niedawna postuluje się, że bodaj najbardziej agresywna forma parkinsonizmu plus - zanik wieloukładowy (MSA - dawniej Syndron Shy'a - Dragera, obecnie podtypy: MSA-C i MSA-P) to... również choroba prionowa (ale nie tylko - priony wskazuje się jako jeden z czynników wywołujących chorobę). Leczenie chorób układu nerwowego jest często niezwykle trudne, głównie z uwagi na ogromne niejasności co do przyczyn powstawania niektórych jednostek chorobowych. A skoro tak mało wiemy o przyczynach, również leczenie jest niezwykle problematyczne.

A skoro mózg w dalszym ciągu stanowi dla nas tajemnicę, trudno jest również orzec, jaki dokładnie wpływ mają fale RF-EMF na poszczególne ośrodki w tym organie. Naukowcy uważają, że ryzyko związane z korzystaniem z telefonów komórkowych można zminimalizować poprzez stosowanie słuchawek lub... głośnika, który pozwoli nam nieco oddalić słuchawkę od głowy. Dodatkowo, miejsca o słabym pokryciu zasięgiem telefonii komórkowej mogą być szkodliwe dla posiadaczy smartfonów: słaby zasięg oznacza pełną moc modemu wewnątrz sprzętu i... emisję większej ilości promieniowania.

Potrzeba nam więcej badań

W badaniu udało się jedynie potwierdzić związek między korzystaniem z telefonu "przy uchu", a ubytkiem pamięci wśród młodych ludzi. Mechanizm powstawania tych zmian jest jednak nieznany i na tym praca badaczy z Swiss Tropical and Public Health Institute się nie kończy: warto skonstruować nowe modele, które pozwolą na ocenę tych zmian i skorelowanie ich z oddziaływaniem fal RF-EMF na poszczególne ośrodki w mózgu.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu