Polska

Sztuczna inteligencja w Polsce: firmy stawiają na AI i robią to dobrze

Piotr Kurek
Sztuczna inteligencja w Polsce: firmy stawiają na AI i robią to dobrze
0

Polska w erze transformacji cyfrowej transformacji. Nowe badanie wykazuje wzrastające zainteresowanie sztuczną inteligencją i przetwarzaniem w chmurze, choć przed nami wiele wyzwań.

Program Komisji Europejskiej „Droga ku cyfrowej dekadzie” określa ambitne cele mające uczynić Europę liderem w dziedzinie cyfrowej do 2030 roku. W ramach tych celów, 75% przedsiębiorstw ma korzystać ze sztucznej inteligencji (AI), a 80% obywateli Europy będzie posiadało umiejętności cyfrowe. Amazon Web Services (AWS) angażuje się w tę wizję i zleca niezależnej firmie doradczej Strand Partners przeprowadzenie badania mającego zrozumieć rolę, jaką chmura obliczeniowa i sztuczna inteligencja mogą odegrać w realizacji cyfrowych ambicji Europy. To pierwsze takie badanie od czasu rozkwitu generatywnej sztucznej inteligencji, które miało miejsce w zeszłym roku.

Polecamy na Geekweek: Powstało pierwsze na świecie dziecko AI. Pokazuje ludzkie emocje

Źródło: Depositphotos

Polska stoi u progu bezprecedensowej możliwości rozwoju gospodarki i rozwiązania istotnych kwestii społecznych za pomocą sztucznej inteligencji. Przedsiębiorstwa dostrzegają już korzyści płynące ze sztucznej inteligencji dla ich wzrostu i produktywności. Z drugiej strony rośnie wiara w zdolność sztucznej inteligencji do wprowadzania pozytywnych zmian i rozwiązywania wyzwań społecznych w sektorach takich jak opieka zdrowotna czy edukacja. Aby osiągnąć pełny potencjał sztucznej inteligencji, Polska musi położyć duży nacisk na zapewnienie umiejętności cyfrowych swoim obywatelom.

– mówi Tomasz Stachlewski, Head of Technology w Amazon Web Services w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Raport Amazon: Polska w erze transformacji cyfrowej

Badanie pokazuje znaczące przyspieszenie wdrażania zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak AI i przetwarzanie w chmurze, w Polsce. Polskie firmy i społeczeństwo wykazują coraz większe zainteresowanie potencjałem sztucznej inteligencji. Przedsiębiorstwa chcą szybciej wprowadzać AI, widząc w niej ogromny potencjał transformacyjny. Jednak badanie wykazuje również szereg barier, które trzeba pokonać, aby Polska osiągnęła cele Cyfrowej Dekady, w szczególności aby zlikwidować lukę w umiejętnościach cyfrowych.

A co ciekawego dowiadujemy się z raportu i na co zwrócić uwagę? Między innymi na to, że rok 2023 był "rokiem sztucznej inteligencji" zarówno Polsce, jak i w całej Europie, a liczba firm wdrażających AI wzrosła w Polsce o 22 procent w porównaniu z rokiem 2022 i 32% patrząc na całą Europę. Zdaniem ekspertów, jeśli Polska utrzyma kurs i poziom cyfryzacji będzie stale rósł, przyniesie on do 2030 r. 576 mld zł, czyli o 85 mld zł więcej niż przewidywano w ubiegłym roku.

Co najważniejsze, firmy już odczuwają efekty wprowadzanych zmian. 94 procent polskich firm, które wdrożyły technologie AI, zwiększyło swoje przychody, a 88% twierdzi, że przyczyniło się to do wzrostu ich innowacyjności. Panuje również silne przekonanie o transformacyjnym potencjale sztucznej inteligencji: 93 procent przedsiębiorstw uważa, że AI zmieni ich branżę w ciągu najbliższych pięciu lat. Jednak nie wszystko jest takie kolorowe 48 procent polskich firm twierdzi, że w ich organizacji najbardziej brakuje podstawowych umiejętności cyfrowych, zaledwie 23% firm uważa, że łatwo jest znaleźć nowych pracowników
z niezbędnymi umiejętnościami tym zakresie.

Z pełną treścią raportu, także w języku polskim, można zapoznać się na stronach Unlocking Europe’s AI potential.

Stock image from Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news