Polska

Jest jeszcze nadzieja! Sąd wstrzymał zgodę UOKiK na przejęcie Polska Press przez Orlen

Grzegorz Ułan
Jest jeszcze nadzieja! Sąd wstrzymał zgodę UOKiK na przejęcie Polska Press przez Orlen
42

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar poinformował właśnie na swojej stronie o pozytywnym rozpatrzeniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie jego wniosku o wstrzymanie decyzji UOKiK w sprawie przejęcie Polska Press przez PKN Orlen.

Jeszcze w drugiej połowie lutego tego roku dzieliłem się z Wami informacjami o staraniach Rzecznika Praw Obywatelskich w temacie zawirowań w publicznym radiu oraz decyzji UOKiK w sprawie zgody na przejęcie Polska Press przez Orlen, na które to nikt w tym kraju nie raczył zareagować. Na szczęście na wysokości zadania stanęły właśnie polskie sądy.

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa przejęcie Grupy Polska Press przez spółkę skarbu państwa za niedopuszczalne na rynku prasowym, które skutkowałoby w rezultacie faktyczną kontrolą prasy lokalnej sprawowaną przez państwo. Byłoby to sprzeczne z gwarantowaną przez Konstytucję wolnością prasy, która to wyklucza jakąkolwiek możliwość, w tym wypadku również pośrednią podporządkowania prasy władzom.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył więc decyzję UOKiK, który to w niezwykle szybkim tempie wydał zgodę na to przejęcie. Sąd Okręgowy w Warszawie w zeszłym tygodniu wydał orzeczenie wstrzymujące tę decyzję.

Zgodnie z nią 8 kwietnia 2021 r. zapadło orzeczenie w sprawie wniosku o wstrzymanie decyzji, w tym o zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. Sąd uwzględnił tym samym wniosek Rzecznika. Wkrótce do RPO ma wpłynąć oficjalne pismo z decyzją sądu.

UOKiK ma teraz 3 miesiące na odwołanie się do sądu od tego orzeczenia, chyba że w tym czasie zdecyduje się na zmianę swojej decyzji co do zgody na koncentrację i przejęcie Polska Press.

Pozostaje pytanie, jak do decyzji sądu o zakazie wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press ma się fakt, że zdążyli już wymienić cały zarząd Polska Press, włącznie z redaktorem naczelnym Polska Press Grupy - Pawłem Fąfarą, o którym pisaliśmy Wam w osobnym tekście - W imię zasad i wolności - oświadczenie naczelnego Polska Press.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich.
Stock Image from Depositphotos.

Aktualizacja 13 kwietnia 2021 rok

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał już oficjalny komunikat w powyższej sprawie:

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XVII Amo 1/21 na podstawie art. 47930 § 1 k.p.c. wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S.A. w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie.

Powyższe postanowienie jest niezaskarżalne.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu