Polska

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa to nie tylko Alert RCB. Jak to działa?

Jakub Szczęsny
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa to nie tylko Alert RCB. Jak to działa?
2

W tym roku mieliśmy okazję zapoznać się z w pełni działającym, prostym w swoich założeniach, ale przydatnym systemem powiadamiania kryzysowego ALERT RCB. Na obszarach zagrożonych wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła wiadomości SMS, dzięki którym obywatele mogą przygotować się np. na niebezpieczną pogodę. W tym momencie system działa już naprawdę dobrze - warto jednak wiedzieć, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa to nie tylko takie alerty.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest państwową jednostką budżetową podlegającą bezpośrednio premierowi i obsługuje ona Radę Ministrów, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie zarządzania kryzysowego. Pełni ponadto funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego - w sytuacjach krytycznych to własnie tam zapadają bezpośrednie decyzje co do poważniejszych akcji dedykowanych prewencji szkód spowodowanych np. przez niebezpieczne zjawiska pogodowe lub klęski żywiołowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powstało z inicjatywy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym, a działalność jednostki rozpoczęła się w drugiej połowie roku 2008. Na czele Centrum stoi dyrektor powoływany przez Premiera, w tym momencie jest to Marek Kubiak (od 17 grudnia 2015 roku).

Zobacz także: Jak Polacy reagują na komunikaty Alert RCB?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa analizuje możliwe zagrożenia pozyskując dane z ośrodków kryzysowych, a także od partnerów międzynarodowych. Dzięki temu Centrum jest w stanie ocenić ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji oraz opracować rozwiązania pojawiających się sytuacji kryzysowych. W takich sytuacjach odpowiada również za koordynowanie przepływu informacji, co jest wyrażane chociażby w funkcjonowaniu systemu ALERT RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - jakie jeszcze zadania spełnia?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa stoi na straży przestrzegania obowiązujących procedur reagowania kryzysowego, a także uruchamia te procedury na szczeblu krajowym. Tworzy ponadto katalog zagrożeń, a także monitoruje je w oparciu o pozyskane z centrum kryzysowych oraz dzięki partnerom międzynarodowym dane. Co więcej, realizuje zadania planistyczne i programowe z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej. RCB odpowiada także za organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń dotyczących reagowania kryzysowego, realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i likwidacją skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Nie bez znaczenia jest też współpraca międzynarodowa z innymi instytucjami w ramach zarządzania kryzysowego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa aktywnie współpracuje z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego oraz centrami działającymi przy Wojewodach. Te natomiast pozyskują informacje np. od służb odnośnie aktualnych zagrożeń. Nie bez znaczenia są również informacje pochodzące m. in. od IMiGW czy PAA w zakresie zagrożeń meteorologicznych, hydrologicznych, radiologicznych oraz innych.

Biorąc pod uwagę wszystkie pozyskane dane, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa koordynuje się działania mające na celu zapobieżenie eskalacji skutków powstania sytuacji kryzysowej: wdrażane są wcześniej opracowane procedury oraz dba się o to, by obywatele znajdujący się na terenie zagrożonym otrzymali odpowiednie informacje. Prawdziwym sprawdzianem dla RCB była powódź w 2010 roku, która dotknęła nie tylko Polskę, ale i Ukrainę, Węgry, Austrię, Niemcy, Serbię, Słowację oraz Czechy. W Polsce straty materialne spowodowane przez tę katastrofę wyniosły ponad 10 miliardów złotych.

Mimo wszystko, najlepiej znanym przejawem aktywności Rządowego Centrum Bezpieczeństwa są alerty

Dzięki nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego oraz ustawom uchwalonym 11 czerwca 2018 roku, rok temu, w okresie wakacyjnym mieliśmy okazję zapoznać się z pilotażem systemu ALERT RCB, który za pomocą wiadomości SMS powiadamia o gwałtownych zjawiskach oraz przesyła do obywateli zalecenia pozwalające na zminimalizowanie skutków ich oddziaływania. Dzisiaj już na porządku dziennym są komunikaty, w których RCB prosi mieszkańców terenów zagrożonych powstaniem niebezpiecznych zjawisk np. o zabezpieczenie dobytku lub pozostanie w domu, a także informacje o nadchodzących burzach lub silnych wiatrach.

Zależało nam bardzo, by okres wakacyjny, który w Polsce jest najbardziej newralgiczny pod względem gwałtownych zjawisk pogodowych, wykorzystać do testów systemu. To pozwoli nie tylko na zmniejszenie ryzyka związanego np. z nawałnicami, ale także na optymalizację samego systemu.

opisywał wtedy sytuację Marek Zagórki, Minister Cyfryzacji

Informacje o aktualnych ostrzeżeniach można znaleźć również na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - w tym celu kliknijcie tutaj i sprawdźcie, czy dla Waszego obszaru nie ogłoszono żadnych komunikatów.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu