Internet

Zmiany w roamingu od 1 lipca. Wszystko, co musisz wiedzieć

Kacper Cembrowski
Zmiany w roamingu od 1 lipca. Wszystko, co musisz wiedzieć
10

Już jutro, 1 lipca 2022, wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące roamingu. Jak się okazuje, zmiany nie zawsze muszą być złe.

Zasada RLAH nadal będzie obowiązywać. Co więcej, za granicą mamy mieć taki sam komfort, jak w domu

Zmiany będą dotyczyły roamingu na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteiniu. Zasada RLAH (Roam Like At Home) ma na celu poprawę swobody komunikowania na obszarze Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym podczas podróży i - jak sama nazwa zdradza - zwyczajnie umożliwiać korzystanie z telefonu za granicą tak samo, jak w swoim kraju, bez dodatkowych opłat. Dotyczy to wysyłania wiadomości, wykonywania połączeń i korzystania z internetu. Nowe rozporządzenie przedłuża zasadę RLAH o kolejne dziesięć lat, aż do 2032 roku, co jest niewątpliwie świetną informacją.

Rozporządzenie wprowadza również pewne nowe elementy – w tym kładzie spory nacisk na jakość usług, z wymogiem, aby konsumenci mieli dostęp do tych samych usług za granicą w Unii Europejskiej, co w swoim kraju. Co to oznacza? Jeśli na co dzień korzystamy ze standardu 4G LTE lub 5G, to operator świadczący takie usługi ma obowiązek zapewnić nam możliwość korzystania z tych samych standardów w odwiedzanym państwie, o ile są one dostępne w docelowej lokalizacji. Co również istotne, informacje na temat dostępności sieci bezwzględnie powinny się znajdować w umowach o świadczenie usług telefonii komórkowej oraz na stronach internetowych poszczególnych operatorów. Z tego względu jakość internetu w najróżniejszych miejscach nie powinna być dla nas żadnym zaskoczeniem.

Wysokie rachunki już nas nie zaskoczą. Większa ochrona przed nieoczekiwanymi opłatami

Łączności ruchome, które są świadczone za pośrednictwem sieci nienaziemnych, zazwyczaj wiążą się z kosmicznymi wręcz opłatami. Taka sytuacja zazwyczaj mogła nas spotkać w samolotach lub statkach - środkach transportu korzystających włąśnie z sieci nienaziemnych - kiedy nasze urządzenie automatycznie łączyło się z siecią pokładową. Nowe rozporządzenie sprawi, że nigdy więcej nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją.

Źródło: Depositphotos

Od 1 lipca operatorzy będą mieli obowiązek powiadamiania konsumentów, kiedy ich telefony będą przechodzić na sieć nienaziemną. Dodatkowo, operatorzy powinni automatycznie przerywać świadczenie usług łączności ruchomej, jeżeli opłaty za nie osiągną pułap 50 euro lub inny, ustalony przez nas limit. Operatorzy ponadto mogą oferować dodatkowe usługi, takie jak możliwość rezygnacji z roamingu w środkach transportu korzystających z sieci nienaziemnych - przezorny zawsze ubezpieczony.

Dodatkowo, operatorzy będą mieli obowiązek informowania swoich klientów o numerach, do których wysłanie wiadomości tekstowej lub wykonanie połączenia może być droższe, niż w kraju. To zazwyczaj tyczy się takich instytucji jak dział obsługi klienta, towarzystwo ubezpieczeniowe lub SMS-y wysyłane w celu wzięcia udziału w jakimś konkursie, losowaniu, głosowaniu i tym podobnych.

112 i alternatywy do komunikowania się z służbami ratunkowymi

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej powinni znać numer 112, który pozwala skontaktować się z służbami ratunkowymi z dowolnego miejsca w UE. Od czerwca przyszłego roku wejdzie w życie kolejna zmiana, która nakazuje wszystkim operatorom automatycznie informowanie swoich klientów o alternatywnych sposobach na komunikowanie się z służbami ratunkowymi w nadzwyczajnych sytuacjach. Są to na przykład specjalne aplikacje lub komunikacja tekstowa.

Źródło: Depositphotos

Niższe koszty ponoszone przez operatorów

Nowe rozporządzenie przynosi dobre zmiany nie tylko dla klientów, ale również dla samych operatorów. Od 1 lipca zmniejszą się koszty ponoszone przez operatorów dotyczące korzystania z sieci za granicą w celu świadczenia usług swoim klientom:

  • w zakresie transmisji danych w nowym rozporządzeniu określono następujące pułapy hurtowe: 2 euro/GB w 2022 roku, 1,8 euro/GB w 2023 roku, 1,55 euro/GB w 2024 roku, 1,3 euro/GB w 2025 roku, 1,1 euro/GB w 2026 roku i 1 euro/GB począwszy od 2027 roku,
  • za połączenia głosowe: 0,022 euro/min w latach 2022–2024 i 0,019 euro/min od 2025 roku,
  • za wiadomości tekstowe: 0,004 euro/SMS w latach 2022–2024 i 0,003 euro/SMS od 2025 roku.

Jak oceniacie wszystkie zmiany? Wydaje się, że mamy tylko i wyłącznie powody do radości.

Źródło: Komisja Europejska

Stock Image from Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu