Telekomy

Roaming w UE według RLAH po staremu. Plus nie dostał zgody na dopłaty od UKE

GU
Grzegorz Ułan
14

Plus, jako pierwszy operator w Polsce spośród „wielkiej czwórki” uzyskał od UKE w 2018 roku zgodę na stosowanie dodatkowych opłat od klientów korzystających zbyt często z roamingu w UE. Zgoda taka wydawana była na rok i nie została przedłużona temu operatorowi na rok kolejny.

Od czerwca 2017 roku mieszkańcy krajów UE podróżujący w jej granicach, mogli zacząć korzystać z usług swoich operatorów tak samo jak w kraju ojczystym - zasada RLAH.

Według zasad unijnych było jedno ograniczenie, a mianowicie klientom, którzy na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy większość czasu korzystali z roamingu, a nie z połączeń w kraju, operator mógł wprowadzić dopłaty. Od 1 stycznia 2019 roku dopłaty te wyglądały następująco:

  • minuta wykonanego połączenia głosowego – 0,16 zł
  • minuta odebranego połączenia głosowego – 0,04 zł
  • wiadomość SMS – 0,05 zł
  • wiadomość MMS – 0,03 zł
  • 1 MB transmisji danych – 0,03 zł (23,94 zł za 1024 MB/1GB)

Jednak operatorzy, którzy wykazali straty w wysokości 3% EBITDA z tytułu nowych zasad w roamingu, mogli starać się o dodatkowe opłaty według innej zasady - jeśli w danym miesiącu klient większość czasu przebywał i korzystał z usług w roamingu UE, mogli mu naliczać dopłaty, niezależne od przepisów unijnych.

Dodatkowe opłaty w roamingu UE naliczane w sieci Plus na podstawie decyzji Prezesa UKE wynosiły:

  • 0,03 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego,
  • 0,03 zł za minutę odebranego połączenia głosowego,
  • 3,73 zł za każdy GB transmisji danych.

Od 11 października jednak, Plus już nie może ich już stosować dla klientów abonamentowych, gdyż UKE nie przedłużył swojej zgody na kolejny rok.

Biuro prasowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

10 października 2019 r. Prezesa UKE wydał decyzję o odmowie wyrażenia zgody na stosowanie dodatkowej opłaty celu zapewnienia zrównoważonego charakteru modelu opłat krajowych. Aktualnie Polkomtel nie posiada zgody na stosowanie dodatkowych opłat w roamingu regulowanym, o których mowa w art. 6c rozporządzenia (UE) nr 531/2012.  W ocenie Prezesa UKE, we wniosku ani w toku postępowania spółka nie wykazała, że poniesie stratę na usługach roamingu regulowanego w okresie prognozowanym, która uzasadniałaby wyrażenie zgody na stosowanie dodatkowych opłat zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Co z pozostałymi operatorami? Jak informuje branżowy serwis TELKO.in, kolejnych rozstrzygnięć w tym zakresie należy spodziewać się w przyszłym roku, ponieważ pozostali operatorzy w terminie późniejszym podobne zgody uzyskali. I tak, Play ponowne rozpatrzenie uzyska w styczniu, Orange w kwietniu a T-Mobile  w maju 2020 roku.

Photo: nenetus/Depositphotos.
Źródło: TELKO.in.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy: