Chmura

Zaledwie 15% polskich firm korzysta z chmury. Jesteśmy daleko za celem Unii Europejskiej

Redakcja Antyweb
Zaledwie 15% polskich firm korzysta z chmury. Jesteśmy daleko za celem Unii Europejskiej
14

Zgodnie z celami określonymi przez Unię Europejską, co najmniej 75 proc. przedsiębiorstw ma korzystać z usług chmury obliczeniowej, big data i sztucznej inteligencji do 2030 roku. Tymczasem jak wynika z raportu organizacji Public First „Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski” przygotowanego na zlecenie Amazon Web Services (AWS), Polska póki co pozostaje daleko w tyle. 15 proc. polskich firm korzysta z chmury, 18 proc. – sztucznej inteligencji (AI), a 8 proc – big data.

W 2021 r. Komisja Europejska (KE) ogłosiła „Drogę do Cyfrowej Dekady”, program transformacji cyfrowej Europy do 2030 r. Obejmuje on działania w czterech obszarach: cyfryzacji usług publicznych, budowie infrastruktury, rozwoju umiejętności technicznych oraz transformacji cyfrowej firm. W przygotowanym na zlecenie Amazon Web Services (AWS) raporcie oszacowano, że w przypadku przyspieszenia wdrażania technologii cyfrowych w Polsce i zrealizowaniu założeń unijnego planu, możliwe jest uzyskanie w PKB dodatkowych 491 mld złotych do 2030 roku. W całej Unii możliwe będzie uzyskanie dodatkowych 2,8 bln euro. Natomiast samo zwiększenie implementacji technologii chmury w polskich małych firmach o 10 proc. spowodowałaby wzrost polskiej gospodarki o 0,4 proc. PKB, czyli o dodatkowe 10 miliardów złotych.

Chmura daje mnóstwo korzyści

Komisja Europejska monitoruje postępy państw członkowskich w zakresie cyfryzacji i publikuje coroczne sprawozdania dotyczące indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Zgodnie z najnowszym raportem, technologie cyfrowe zyskują na popularności wśród polskich przedsiębiorstw. Wciąż jednak brakuje Polsce do osiągnięcia europejskich celów w zakresie chmury, dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji, z których korzysta od 2 do 19 proc. przedsiębiorstw.

Jak pokazuje raport „Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski” wiele firm korzysta już z chmury obliczeniowej do stosunkowo podstawowych celów, takich jak przechowywanie dokumentów online (67 proc.) czy kopii zapasowych (64 proc.). Znacznie mniej wykorzystuje ją do monitorowania kluczowych wskaźników (34 proc.), analizy big data (29 proc.) czy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (19 proc.). Jednocześnie prawie co drugi respondent po wdrożeniu chmury zauważył wzrost bezpieczeństwa online, zwiększenie przychodów firmy czy wzrost sprzedaży produktów lub usług online. Pytani wskazywali również, że usługi chmurowe przyczyniły się do automatyzacji dotychczasowych procesów biznesowych, zastąpienia procesów opartych na wydrukach lub ręcznych systemami cyfrowymi, rozpoczęcia monitorowania nowych lub dotychczasowych wskaźników w czasie rzeczywistym oraz opracowania nowych typów aplikacji cyfrowych. Co piąta osoba zauważyła, że chmura pozwoliła na ograniczenie śladu węglowego procesów IT.

Zastosowania chmury

Nowe inwestycje niezbędne dla przyspieszenia cyfrowej transformacji

Podczas gdy większość polskich przedsiębiorstw twierdzi, że używa narzędzi online głównie do sprzedaży produktów lub usług bądź reklamowania się w sieci (średnio po 63 proc.), to firmy zaawansowane technologicznie zdecydowanie częściej korzystają z bardziej rozbudowanych procesów, takich jak wsparcie dla pracy zdalnej (73 proc.) lub używanie własnych aplikacji (72 proc.). Mimo dość rzadkiego korzystania z technologii cyfrowych, duża część respondentów ocenia, że zwiększenie ich wykorzystania może być pomocne, zarówno w sprzedaży i reklamie, jak i przy zastąpieniu istniejących ręcznych procesów biznesowych aplikacjami.

Zapytane o najważniejsze bariery utrudniające szersze wykorzystanie technologii cyfrowej, przedsiębiorstwa intensywnie korzystające z technologii cyfrowych wskazują na dodatkowe zawiłości prawne lub regulacyjne (22 proc.) lub na skomplikowaną integrację z istniejącymi systemami (20 proc.). Przedsiębiorstwa o niskim stopniu intensywności cyfrowej często nie mają świadomości i wiedzy o potencjalnych korzyściach wdrażania nowych technologii. Ich zdaniem technologia cyfrowa najprawdopodobniej nie spowoduje znaczących zmian (32 proc.) lub jej wdrożenie jest zbyt kosztowne (35 proc.). Jak wskazuje w raporcie DESI Komisja Europejska, Polska będzie w stanie przyspieszyć swoją transformację cyfrową dzięki dalszym zachętom do inwestowania, ukierunkowanej pomocy oraz wzmocnienie przedsiębiorczości kobiet w sferze cyfrowej.

 

Źródło

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu