Płatności i bankowość

Ciężko będzie przekonać Polaków do korzystania z usług płatniczych poza bankami?

Grzegorz Ułan
Ciężko będzie przekonać Polaków do korzystania z usług płatniczych poza bankami?
58

Już w tym roku wchodzą w życie regulacje PSD2 i RODO, ale patrząc po wynikach badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Banku Millennium, fintechy w Polsce nie będą miały tak łatwo, aby przekonać Polaków do korzystania z usług finansowych z pominięciem banków.

O podstawowych założeniach PSD 2 pisaliśmy już Wam w lutym tego roku, wprowadza możliwość świadczenia usług bankowych przez firmy zewnętrzne tzw. Third Party Provider (TPP), które to będą mogły świadczyć dwa rodzaje usług, jedna z nich to Account Information Service (AIS):

Dyrektywa PSD2 (Payment Services Directive) sprawi, że konsumenci będą mogli uzyskać dostęp do informacji o stanie konta bankowego czy historii transakcji również poza serwisem transakcyjnym swojego banku. Dane te będą mogły być pobierane przez zewnętrzne aplikacje za pomocą np. udostępnionego przez bank API.

Druga to Payment Initiation Service (PIS), dzięki której firmy trzecie będą mogły realizować płatności po podaniu danych do logowania w bankowości internetowej przez klienta.

Takie usługi będą wymagały wprowadzenia silnego uwierzytelniania klienta, o tym też pisaliśmy w osobnym wpisie:

Silne uwierzytelnianie to konieczność korzystania z co najmniej dwóch elementów autoryzacyjnych, takich jak numeru rachunku, hasło jednorazowe lub autoryzacja biometryczna. Do tej pory wymagane to było podczas dokonywania przelewów, z chwilą wejścia dyrektywy będzie to też konieczne podczas logowania do systemu transakcyjnego.

Warto przy tym zaznaczyć, że straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami pokrywać mają dostawcy tych usług płatniczych, a nam jako klientom zostanie obniżony próg z obowiązującej do tej pory kwoty 150 euro do maksymalnie 50 euro.

Wojciech Rybak, członek zarządu Banku Millennium.

Czy klienci są gotowi na tak radykalną zmianę w relacjach z bankiem teraz i za 10 lat? Czy są gotowi zaakceptować udział stron trzecich w tej relacji? Mimo daleko idącej gotowości Polaków do zmian w sposobie korzystania z banków, nie widać jej zupełnie w decyzjach dotyczących udostępniania danych firmom spoza sektora finansowego. Dziś zaufanie i lojalność w stosunku do banków są bardzo wysokie. Przykładowo ponad 90% klientów Banku Millennium jest zadowolonych ze współpracy z nami, a wynik NPS (miara ich lojalności wyrażona prawdopodobieństwem polecenia banku rodzinie lub znajomym) osiągnął poziom 51, najwyższy w sektorze bankowym.

Badani w większości (77,4%) nie mają jeszcze wiedzy, że wraz wejściem w życie PSD2, niektóre usługi takie jak dostęp do zagregowanej informacji o stanie rachunku bankowego czy realizacja płatności internetowych w imieniu klienta, będą mogły być realizowane przez inne firmy, nie związane nawet z sektorem finansowym.

Odpowiedzi na kolejne pytanie wskazują, że Polacy założenie konta bankowego nie wyobrażają sobie nigdzie indziej niż w banku. I nie zmieni się to znacznie, nawet jakby taka możliwość pojawiła się w 2028 roku, czyli za 10 lat.

W przypadku usługi Payment Initiation Service (PIS), również nie jest zbyt optymistycznie, zdecydowana większość respondentów, nie chce, aby zewnętrzne firmy miały możliwość stałego zalogowania się do naszych kont bankowych.

Tak więc liczby te wydają się nieubłagane, ale nie popadałbym w zbytni pesymizm. W mojej ocenie wpływ na takie wyniki ma przede wszystkim nikła wiedza na temat wprowadzanych regulacji i zmian jakie ze sobą niosą. Polacy są bardzo otwarci na nowinki w temacie płatności, a i w przypadku fintechów już otwierają się na nowe rozwiązania finansowe świadczone przez firmy spoza sektora bankowego, na przykład na Revolut czy DiPocket.

Poto: rsedlacek/Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu