Polska

To naprawdę działa - pierwszy e-sąd wydaje wyroki średnio po 11 dniach od pozwu

Grzegorz Ułan
To naprawdę działa - pierwszy e-sąd wydaje wyroki średnio po 11 dniach od pozwu
3

O planach uruchomienia Ultima Ratio pisaliśmy Wam pod koniec zeszłego roku, to pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny, który rozpoczął działalność w kwietniu tego roku, a dziś chwali się już pierwszymi efektami.

Więcej o Ultima Ratio przeczytacie we wspomnianym wpisie, tak pokrótce, to pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny do rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Aby móc skorzystać z takiego sądu obie strony muszą wyrazić na to zgodę, korzyści są z tego jednak spore, zwłaszcza jeśli chodzi o czas i koszty.

Jan Mroczka, Prezes Rank Progress S.A.:

W sądach tradycyjnych takie sprawy trwają z reguły latami. Tutaj mam gwarancję, że notariusz, czyli z założenia osoba reprezentująca obydwie strony sprawy, wyda sprawiedliwy wyrok najpóźniej po trzech tygodniach. Okazało się nawet, że sprawy mogą być rozpatrywane szybciej. Bez rozpraw, bez delegacji, bez jeżdżenia w różne strony Polski. Dowody, nasze oświadczenia i pozwy - wszystko nasi pełnomocnicy złożyli poprzez system informatyczny. Szybkość i łatwość złożenia pozwu i udowodnienia swojej racji- to największe zalety Ultima Ratio.

Z założenia spory pomiędzy przedsiębiorcami rozstrzygane przez ten sąd w 21 dni, w rzeczywistości wygląda to dużo lepiej, przynajmniej na razie. Jak podaje Ultima Ratio, pierwsze 8 spraw arbitrzy (notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP) ostateczne orzeczenia wydali średnio po 11 dniach.

Robert Szczepanek, współtwórca Ultima Ratio:

Po wydaniu wyroku przez naszego arbitra strony powinny je niezwłocznie wykonać. Jeśli tak się nie stanie wyrok trafia do Sądu Apelacyjnego, który nadaje klauzulę wykonalności. To pierwsze sprawy, które trafiły do naszego e-sądu polubownego, ale widzimy ogromne zainteresowanie naszym rozwiązaniem ze strony firm, które funkcjonują w różnych branżach. Nie możemy zapominać, że jeśli firma prowadzi rocznie setki czy tysiące podobnych spraw w tradycyjnych sądach, to przekazanie ich do rozpoznania on-line przez naszych arbitrów oznacza tysiące a czasami miliony złotych oszczędności.

Więcej szczegółów na temat Ultima Ratio znajdziecie na ich stronie, gdzie również od razu będziecie mogli sprawdzić koszt opłaty arbitrażowej, która jest uzależniona od kwoty sporu.

Źródło: Ultima Ratio.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu