Motoryzacja

[Aktualizacja] Parkowanie na chodnikach od 21 września stanie się nielegalne

Kamil Pieczonka
[Aktualizacja] Parkowanie na chodnikach od 21 września stanie się nielegalne
38

Branżowy portal Prawo Drogowe zauważył ciekawą zmianę przepisów, która zmienia definicję chodnika. Wynika z niej, że jest to cześć drogi przeznaczona wyłącznie dla pieszych, a to pociąga za sobą prawne konsekwencje dla kierowców.

Ministerstwo reaguje na medialne doniesienia

Opublikowany wczoraj artykuł dotyczący parkowania na chodnikach okazuje się być nieprecyzyjny. Liczne medialne publikacje sprawiły, że Ministerstwo Infrastruktury postanowiło wyjaśnić tą kwestię w osobnym tekście, który w całości można znaleźć tutaj. Najważniejsza informacja jest taka, że zmiana definicji pojęcia "chodnik" nie wpływa na dotychczasowe przepisy dotyczące parkowania samochodów. Nadal obowiązują obecne przepisy umożliwiające parkowanie przednią osią lub bocznymi kołami na chodniku, pod warunkiem pozostawienia 1,5 metra chodnika dla pieszych.

- Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z nowych przepisów wynika, że zarządy dróg powinni dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowe przepisy techniczno-budowlane, które stosuje się do budowy lub przebudowy dróg publicznych, porządkują definicje ujęte w przepisach i wprowadzają podział drogi dla pieszych na trzy części:

  • chodnik - przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
  • pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;
  • pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do  pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

Więcej informacji można znaleźć na rządowych stronach. Z naszej strony mogę tylko przeprosić za wprowadzenie czytelników w błąd. Jak wynika jednak z komentarzy, zaostrzenie przepisów dotyczących parkowania na części pasa drogowego przeznaczonej dla pieszych byłoby bardzo mile widziane. Być może będzie to dobrą wskazówką dla osób stanowiących prawo w naszym kraju.

Chodnik tylko dla pieszych

23 sierpnia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw zmiany dotyczące ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustaw pokrewnych z dnia 5 sierpnia 2022 roku. Jedną z istotnych zmian wprowadzanych przez tą aktualizację jest zmiana definicji chodnika. Do tej pory była to część drogi przeznaczona dla ruchu pieszych, od 21 września, czyli 30 dni od publikacji zmian w ustawie, definicja ta znacząco się zmieni i będzie brzmiała:

chodnik – część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Reperkusje takiej wydawałoby niewielkiej zmiany mogą być bardzo istotne dla kierowców, choć wydaje się, że zmiana definicji stoi w sprzeczności z aktualnymi przepisami. Obecnie na chodniku można zaparkować częścią samochodu (bokiem lub przednią osią) o masie całkowitej poniżej 2,5 tony, ale pod warunkiem, że nie ma tam zakazu zatrzymywania się lub postoju oraz pozostawienia pieszym przynajmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni. Pojazd nie może też w ten sposób blokować ruchu na drodze. W praktyce kierowcy często mają w nosie przepisy i nie pozostawiają pieszym określonej w ustawie przestrzeni. Szczególnie daje się to we znaki na nowych osiedlach, gdzie liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca.

Zmiana wytycznych budowy chodników

W myśl nowych przepisów chodnik jest przeznaczony tylko dla ruchu pieszych, więc parkowanie samochodów nie wpisuje się w jego funkcję. Pozostaje jednak pytanie jak na nowe przepisy będą reagować służby porządkowe, obawiam się, że w praktyce za wiele się nie zmieni. Branżowy portal BRD24.pl zwraca jeszcze uwagę na jeden fakt. Zmiana definicji chodnika jeśli ściśle powiązana ze zmianą przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Według nowych wytycznych dopuszcza się budowę chodników o minimalnej szerokości 1 metra, co oznacza, że na takim chodniku nie da się już zaparkować samochodu. Jednak w takich sytuacjach wykonawca musi zaprojektować miejsca do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami, o długości nie mniejszej niż 2 metry i szerokości nie mniejszej niż 1,8 metra.

Wygląda więc na to, że teraz ustawodawca będzie jeszcze musiał zmienić przepisy dotyczące parkowania na chodnikach, aby wytyczne były w tej materii spójne. Mam nadzieje, że faktycznie to zrobić bo powinno to skuteczniej walczyć z parkingowymi patologiami, których nie brakuje w wielu miastach w Polsce.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu