Polska

45 zł za brak aktywności na koncie PayPal? UOKiK wszczyna postępowanie wyjaśniające

GU
Grzegorz Ułan
8

PayPal wprowadził nową opłatę za brak aktywności na koncie w wysokości 50 zł w październiku 2020 roku. W odpowiedzi na liczne skargi polskich użytkowników luksemburskiego serwisu, UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

O nowej opłacie za brak aktywności na koncie PayPal informowaliśmy już Was w osobnym wpisie, wtedy opłata ta ustalona została na 50 zł i nie określono przy tym, co tak naprawdę oznacza - nieaktywność na koncie.

Zajrzałem dziś do nowych aktualizacji zasad korzystania z PayPal i te, które zaczęły obowiązywać od 30 lipca 2021 roku zawierają już obniżoną opłatę do 45 zł i następujące wyjaśnienie:

Jeśli konto PayPal Użytkownika pozostanie nieaktywne przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, możemy naliczyć roczną opłatę za brak aktywności. Brak aktywności oznacza nielogowanie się na konto PayPal lub nieużywanie konta PayPal do wysyłania, otrzymywania lub wypłacania pieniędzy.

Ten zapis zamierza sprawdzić UOKiK. Zachodzi tu podejrzenie, iż jednostronna modyfikacja warunków umów z użytkownikami może zawierać niedozwolone klauzule i naruszać zbiorowe interesy konsumentów.

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta. Postanowienie regulaminu nie określa jednak konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów. Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem, klauzule blankietowe lub zbyt ogólne np. odnoszące się do „ważnych powodów”, należy uznać za niedopuszczalne.

Klauzula modyfikacyjna, którą zastosował PayPal polega na tym, iż wprowadzenie zmian przez tego operatora opiera się jedynie na ich opublikowaniu i automatycznej akceptacji przez ich użytkowników. Zasadność tej klauzuli UOKiK również będzie chciał ewentualnie podważyć.

Cieszy fakt, że nasz krajowy regulator przygląda się nie tylko działalności podmiotów z siedzibą w Polsce, ale również dba o interesy konsumentów korzystających z usług świadczonych przez zagraniczne firmy. Mam nadzieję, że to postępowanie zakończy się pozytywnie i abuzywne klauzule znikną z warunków korzystania z usług PayPal w Polsce.

Źródło: UOKiK.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu