Płatności i bankowość

PayPal wdraża płatności BLIKIEM. To dobra wiadomość, bo w ich regulaminie pojawił się niepokojący zapis

Grzegorz Ułan
35

E-mail o nadchodzących zmianach w umowach prawnych od PayPal dostałem 3 dni temu, ale zignorowałem go bez zapoznawania się ze ich szczegółami. Na szczęście jeden z użytkowników Wykopu tego nie zrobił i polecił przejrzenie ich wszystkim korzystającym z PayPal.

Z płatności PayPal korzystam wszędzie tam, gdzie nie mogę jeszcze płacić BLIKIEM, czyli aktualnie na Spotify, Netflix i HBO GO. Powód jest jeden, aby nie zostawiać danych karty płatniczej w każdym z tych serwisów z osobna, pozwiązuje je z jednym kontem na PayPal z podpiętą kartą płatniczą.

Wszystko wskazuje na to, że zanim BLIK pojawi się Netfliksie, szybsze wdrożenie zapowiada się w PayPalu. Przeglądając aktualizację zasad korzystania z PayPal, natknąłem się na taki zapis:

Wprowadziliśmy zmiany w Załączniku 1, aby wprowadzić Blik (jako usługę samodzielną), Multibanco, POLi i Trustpay jako nowe alternatywne formy płatności.

Jako usługę samodzielną, czyli bez pośredników czy dostępnych internetowych bramek do płatności. Załącznik 1 to tabelka, która przedstawia się w części dotyczącej BLIKA następująco:

Z płatności PayPal korzystam wszędzie tam, gdzie nie mogę jeszcze płacić BLIKIEM, czyli aktualnie na Spotify, Netflix i HBO GO. Powód jest jeden, aby nie zostawiać danych karty płatniczej w każdym z tych serwisów z osobna, pozwiązuje je z jednym kontem na PayPal z podpiętą kartą płatniczą.

Wszystko wskazuje na to, że zanim BLIK pojawi się Netfliksie, szybsze wdrożenie zapowiada się w PayPalu. Przeglądając aktualizację zasad korzystania z PayPal, natknąłem się na taki zapis:

Wprowadziliśmy zmiany w Załączniku 1, aby wprowadzić Blik (jako usługę samodzielną), Multibanco, POLi i Trustpay jako nowe alternatywne formy płatności.

Jako usługę samodzielną, czyli bez pośredników czy dostępnych internetowych bramek do płatności. Załącznik 1 to tabelka, która przedstawia się w części dotyczącej BLIKA następująco:

BLIK
Rodzaj płatności Przelew bankowy w czasie rzeczywistym BLIK jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.
Ryzyko obciążenia zwrotnego Nie
Gwarancja płatności Nie
Możliwość zwrotu pieniędzy Tak
Minimalna kwota transakcji 0,01 PLN na transakcję
Maksymalna kwota transakcji 10 000,00 PLN na transakcję
Określone zabronione produkty i usługi Brak, oprócz wymienionych w Umowie z Użytkownikiem
Warunki dodatkowe Użytkownik musi wyraźnie wyświetlać na swojej stronie internetowej lub w urządzeniu nazwę BLIK lub znaki towarowe w sposób zgodny z książką BLIK.

 

Jak wspomniałem w tytule, to dobra wiadomość, bo jeden z użytkowników Wykopu natrafił w tych zmianach na jeden niepokojący zapis, który można by uznać za stosowanie klauzul abuzywnych:

Jeśli Użytkownik korzysta ze swojego konta PayPal przede wszystkim do celów handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub zawodowych i narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania, wówczas:

 • Jeśli Użytkownik korzysta ze swojego konta PayPal przede wszystkim do celów handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub zawodowych i narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania, wówczas: Poza tym, że Użytkownik podlega powyższym działaniom, Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal z tytułu kwoty szkód poniesionych przez firmę PayPal spowodowanych naruszeniem przez Użytkownika Zasad dopuszczalnego użytkowania;
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że kwota 2500,00 USD (lub jej równowartość w walucie kraju, w którym mieszka) za każde naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania jest:
 • uzasadnionym minimalnym kosztorysem rzeczywistych szkód poniesionych przez firmę PayPal, wziąwszy pod uwagę wszystkie aktualne okoliczności, łącznie ze stosunkiem sumy do zakresu szkód poniesionych przez firmę PayPal, jakie można było racjonalnie przewidzieć;
 • zasadna i proporcjonalna w odniesieniu do świadczonych Usług; oraz 
 • konieczna, ale co najwyżej wystarczająca, aby chronić uzasadnione zainteresowanie firmy PayPal zachowaniem przez Użytkownika zgodności z Zasadami dopuszczalnego użytkowania; oraz 
 • PayPal może obciążyć kwotą za takie szkody saldo dowolnego posiadanego przez Użytkownika konta PayPal.

Niepokojące zapisy podkreśliłem. Wiem, że nikt umyślnie nie będzie korzystał z PayPala z przeświadczeniem łamania obowiązującego prawa, a te w zapisach - Działania zabronione są ściśle określone.

Jednak taki zapis jednostronny, ze z góry określoną kwotą, którą PayPal może zająć na naszym koncie bez ostrzeżenia, może się wielu osobom nie spodobać. Wiem, że zawsze można otworzyć spór, żądać wyjaśnień czy ostatecznie złożyć taką sprawę w sądzie jeśli uznamy, że działanie to było błędne. Niemniej to rodzi spore problemy, dużo zmarnowanego czasu i energii, a skutek trudny do przewidzenia z uwagi na to, że to nie jest polski podmiot.

Osobiście czekam więc na podpięcie pod PayPala BLIKA, po czym zmienię formę zasilania konta na tą bardziej bezpieczną dla siebie.

BLIK
Rodzaj płatności Przelew bankowy w czasie rzeczywistym
BLIK jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym.
Ryzyko obciążenia zwrotnego Nie
Gwarancja płatności Nie
Możliwość zwrotu pieniędzy Tak
Minimalna kwota transakcji 0,01 PLN na transakcję
Maksymalna kwota transakcji 10 000,00 PLN na transakcję
Określone zabronione produkty i usługi Brak, oprócz wymienionych w Umowie z Użytkownikiem
Warunki dodatkowe Użytkownik musi wyraźnie wyświetlać na swojej stronie internetowej lub w urządzeniu nazwę BLIK lub znaki towarowe w sposób zgodny z książką BLIK.

 

Jak wspomniałem w tytule, to dobra wiadomość, bo jeden z użytkowników Wykopu natrafił w tych zmianach na jeden niepokojący zapis, który można by uznać za stosowanie klauzul abuzywnych:

Jeśli Użytkownik korzysta ze swojego konta PayPal przede wszystkim do celów handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub zawodowych i narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania, wówczas:

 • Jeśli Użytkownik korzysta ze swojego konta PayPal przede wszystkim do celów handlowych, biznesowych, rzemieślniczych lub zawodowych i narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania, wówczas: Poza tym, że Użytkownik podlega powyższym działaniom, Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy PayPal z tytułu kwoty szkód poniesionych przez firmę PayPal spowodowanych naruszeniem przez Użytkownika Zasad dopuszczalnego użytkowania;
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że kwota 2500,00 USD (lub jej równowartość w walucie kraju, w którym mieszka) za każde naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania jest:
 • uzasadnionym minimalnym kosztorysem rzeczywistych szkód poniesionych przez firmę PayPal, wziąwszy pod uwagę wszystkie aktualne okoliczności, łącznie ze stosunkiem sumy do zakresu szkód poniesionych przez firmę PayPal, jakie można było racjonalnie przewidzieć;
 • zasadna i proporcjonalna w odniesieniu do świadczonych Usług; oraz 
 • konieczna, ale co najwyżej wystarczająca, aby chronić uzasadnione zainteresowanie firmy PayPal zachowaniem przez Użytkownika zgodności z Zasadami dopuszczalnego użytkowania; oraz 
 • PayPal może obciążyć kwotą za takie szkody saldo dowolnego posiadanego przez Użytkownika konta PayPal.

Niepokojące zapisy podkreśliłem. Wiem, że nikt umyślnie nie będzie korzystał z PayPala z przeświadczeniem łamania obowiązującego prawa, a te w zapisach - Działania zabronione są ściśle określone.

Jednak taki zapis jednostronny, ze z góry określoną kwotą, którą PayPal może zająć na naszym koncie bez ostrzeżenia, może się wielu osobom nie spodobać. Wiem, że zawsze można otworzyć spór, żądać wyjaśnień czy ostatecznie złożyć taką sprawę w sądzie jeśli uznamy, że działanie to było błędne. Niemniej to rodzi spore problemy, dużo zmarnowanego czasu i energii, a skutek trudny do przewidzenia z uwagi na to, że to nie jest polski podmiot.

Osobiście czekam więc na podpięcie pod PayPala BLIKA, po czym zmienię formę zasilania konta na tą bardziej bezpieczną dla siebie.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu