Europa

Neutralność sieci i koniec roamingu. Parlament Europejski przyjął nowy pakiet telekomunikacyjny

Tomasz Popielarczyk
Neutralność sieci i koniec roamingu. Parlament Europejski przyjął nowy pakiet telekomunikacyjny
62

Podczas dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim przyjęto nowy pakiet telekomunikacyjny, który w precyzyjny sposób określa datę końca opłat roamingowych na terenie krajów członkowskich, a także prawnie gwarantuje neutralność oraz otwarty dostęp do internetu wszystkim obywatelom. Pierwsze...

Podczas dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim przyjęto nowy pakiet telekomunikacyjny, który w precyzyjny sposób określa datę końca opłat roamingowych na terenie krajów członkowskich, a także prawnie gwarantuje neutralność oraz otwarty dostęp do internetu wszystkim obywatelom.

Pierwsze zmiany w opłatach roamingowych na terenie Unii Europejskiej czekają nas już 30 kwietnia 2016 roku. Wówczas ustalone zostaną nowe stawki maksymalne, których operatorzy nie będą mogli przekraczać. Wyglądają one następująco:

  • 0,05 € za minutę połączenia głosowego wychodzącego
  • 0,02 € za wiadomości tekstowe (SMS),
  • 0,05 € za megabajt mobilnego korzystania z Internetu.

Stawki za pochodzenia przychodzące mają zostać określone jeszcze przed końcem bieżącego roku. Tymczasem od 15 czerwca 2017 roku opłaty roamingowe w krajach członkowskich UE zostaną całkowicie zakazane.

Istnieje co prawda odstępstwo od tej zasady. Wybrani operatorzy, którzy wykażą, że nie są w stanie odzyskać kosztów poniesionych z tytułu świadczenia usługi roamingu oraz, że ma to negatywny wpływ na ceny krajowe będą mogli otrzymać upoważnienie do nałożenia minimalnych dopłat. Krajowe organy regulacyjne (czyli takie, jak nasz polski UKE) otrzymają prawo zmiany ich wysokości oraz całkowitego odrzucenia. Określone mają zostać również specjalne okoliczności, w których operator będzie mógł nałożyć opłaty. Ma je określić Komisja Europejska oraz krajowi regulatorzy.

Zniesienie opłat roamingowych to tylko jedna strona medalu. Drugą jest gwarancja neutralności sieci. Nowe prawo ma zobowiązać dostawców internetu do równego traktowania wszystkich transmisji danych, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji i bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też na wykorzystywane urządzenia końcowe. Tym samym UE staje się pierwszym na świecie regionem, gdzie element ten jest uregulowany prawnie.

Oczywiście również od tej zasady są pewne odstępstwa. Dotyczą one sytuacji wymagających przestrzegania orzeczeń sądowych, zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz zapobiegania przeciążeniu sieci lub cyberatakom. Nie mogą one jednak być stosowane dłużej niż jest to konieczne.

Inna kwestia, którą uchwalono w Brukseli dotyczy szybkości sieci. Zgodnie z nowym prawem operator będzie zobowiązany do dokładnego określenie parametrów łącza, a więc minimalnej i maksymalnej szybkości wysyłania oraz pobierania danych. Dotyczyć to ma zarówno internetu stacjonarnego jak i mobilnego. Jeżeli faktyczna prędkość dostarczanej usługi będzie inna, użytkownik otrzyma prawo odstąpienia od zawartej umowy lub żądania rekompensaty. Tutaj również ostatnie słowo będzie miał urząd regulacyjny, który oceni, jak bardzo naruszone zostały warunki umowy.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu