Poradniki

Najważniejsze zmiany w przepisach 2017 dla przedsiębiorców – VAT, PIT, ZUS

Grzegorz Marczak
Najważniejsze zmiany w przepisach 2017 dla przedsiębiorców – VAT, PIT, ZUS
37

Początek nowego roku to zwykle wchodzące w życie zmiany w przepisach podatkowych dla przedsiębiorców. Nie inaczej jest w 2017 r., który przynosi wiele nowości w VAT, PIT i ZUS. Zatem w obszarach, które bezpośrednio mają wpływ na prowadzenie własnej działalności. Pojawia się na ten temat sporo informacji, pytań i wątpliwości. Zebrałam dla czytelników Antyweb najważniejsze ze zmian, aby każdy przedsiębiorca mógł sprawdzić kogo de facto dotyczą i co się z nimi wiąże.


Autorem wpisu jest Anna Pisu z Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego
inFakt.

VAT – co się zmienia od 2017 roku

2017 rok przyniósł sporo zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Do najważniejszych z nich z perspektywy przedsiębiorcy należą:

  • Likwidacja opcji kwartalnych rozliczeń VAT dla wybranych grup przedsiębiorców

Z kwartalnego rozliczania VAT od 2017 r. mogą korzystać tylko mali podatnicy (wartość ich sprzedaży wraz z VAT w poprzednim roku podatkowym wyniosła do 1 200 000 euro) oraz przedsiębiorcy, którzy założyli działalność przed 30 września 2016 roku. Osoby, które założyły firmę po tej dacie, są zobowiązane do składania miesięcznych deklaracji VAT.

  • Obowiązek składania deklaracji VAT tylko elektronicznie dla wybranych grup przedsiębiorców

Od 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani składać deklaracje VAT tylko elektronicznie. Od 2017 roku dotyczy to części osób prowadzących działalność gospodarczą: zobowiązanych do rejestracji jako podatnicy VAT UE, dostawców i nabywców tzw. towarów wrażliwych, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, przedsiębiorców zobowiązanych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego elektronicznie (np. firmy zatrudniające powyżej 5 pracowników).

Więcej informacji.

  • Zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego

Do 2017 roku limit zwolnienia podmiotowego (bez obowiązku rejestracji do podatku VAT ze względu na osiągane przychody) wynosił 150 000 zł. Od początku 2017 limit ten został zwiększony do 200 000 zł.

Zmiany w PIT od 2017 roku

  • Kwota wolna od podatku

W ciągu 2016 roku pojawiło się sporo pomysłów dotyczących kwoty wolnej od podatku. Ostateczne zmiany przyjęto pod koniec roku. O czym warto wiedzieć? Kwota wolna od podatku ma znaczenie dla przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o zasady ogólne – skalę podatkową (nie dotyczy podatku liniowego i ryczałtu).

Główna zmiana jaka nastąpiła - kwota zmniejszająca podatek jest zróżnicowana (już nie jest jedną, stałą wartością) w zależności od dochodu przedsiębiorcy.

Warto też pamiętać, że w rozliczaniu rocznego PIT, nową kwotę wolną ujmiemy w 2018 roku - rozliczenie 2017. Jak to wygląda na konkretnych kwotach?

  • Nowa ulga podatkowa - na działalność badawczo–rozwojową (tzw. ulga B+R)

Od 2017 roku weszły w życie także przepisy określające nową ulgę podatkową - na działalność badawczo–rozwojową. Ulga dotyczy przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o zasady ogólne lub liniówkę.

Do kosztów, które uprawniają do skorzystania z tej ulgi należą m.in.: wynagrodzenia i inne należności przysługujące pracownikom zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

  • Kolejna zmiana - od 2017 r. limit przychodów, do którego przedsiębiorcy mogą prowadzić Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) został podniesiony z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro (netto).

Wyższy limit objął także przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o ryczałt - próg przychodu został podniesiony ze 150 000 euro do 250 000 euro.

Zmiany dotyczące ZUS

Jak co roku zmienia się wysokość składek społecznych (ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego i przeciętnego). Podstawę wymiaru składek jakie chcemy opłacać stanowi zadeklarowana przez nas kwota.

Dla ułatwienia podaję wysokość minimalnej składki społecznej dla małego i dużego ZUS-u z podziałem na poszczególne rodzaje składek:

Oprócz składki społecznej, do ZUS odprowadzamy także składkę zdrowotną. Ich suma daje całą wysokość składki ZUS.

Najwyższa podstawa (np. jeśli chcemy otrzymywać wyższy zasiłek chorobowy czy macierzyński) to maksymalnie 250% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia. W 2017 roku najwyższą podstawą, od której obliczamy składki społeczne, jest 10 657,50 zł.

Zmiany dotyczące zatrudniania pracowników

Główne zmiany dla pracodawcy dotyczą:

  • umów o pracę – minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto, jest także obowiązek wprowadzenie regulaminu wynagrodzenia przy zatrudnianiu powyżej 50 pracowników,
  • umów cywilnoprawnych – wprowadzono minimalną stawkę godzinową (13 zł brutto) oraz związany z tym obowiązek prowadzenie ewidencji czasu pracy wykonującego umowę.

Kasa fiskalna, Jednolity Plik Kontrolny

Przywrócono zwolnienie z obowiązku wystawiania paragonów w zakresie świadczonych usług przez lekarzy, lekarzy dentystów, usług prawniczych i doradztwa podatkowego. Warunkiem zwolnienia z kasy fiskalnej jest otrzymanie pieniędzy od klientów na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata. Bez zmiany pozostał limit 20 000 zł zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej.

Mali (zatrudniający poniżej 50 pracowników, roczny obrót netto poniżej 10 mln euro) i średni przedsiębiorcy (poniżej 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln euro netto) - już od 1 stycznia 2017 r. muszą co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Mikroprzedsiębiorcy (mniej niż 10 pracowników, poniżej 2 mln euro netto rocznego obrotu) będą mieli taki obowiązek od 1 stycznia 2018 r.

W razie pytań - zachęcam do pozostawienia w komentarzu lub kontakt: info@infakt.pl.

Photo: Mattz90/Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

zmianyInFaktpitzusvat2017