Felietony

Mail od PayPal wyglądający jak spam

Grzegorz Marczak
Mail od PayPal wyglądający jak spam
17

PayPal kontroluje przepływ pieniędzy przez swoje konta i wymaga dodatkowej weryfikacji kiedy nasz obrót przekroczy ok 9 tysięcy PLN. W takiej sytuacji konto jest blokowane i wymagane jest przesłanie dokumentu (skan) potwierdzającego nasze dane czyli nazwisko i adres. Wysłałem więc plik z skanem poje...

PayPal kontroluje przepływ pieniędzy przez swoje konta i wymaga dodatkowej weryfikacji kiedy nasz obrót przekroczy ok 9 tysięcy PLN. W takiej sytuacji konto jest blokowane i wymagane jest przesłanie dokumentu (skan) potwierdzającego nasze dane czyli nazwisko i adres. Wysłałem więc plik z skanem pojedynczej transakcji bankowej (co było moim błędem bo nie wczytałem się dokładnie w listę dokumentów) i w zamian dostałem tako oto słodką korespondencje "po polsku".

Purystą językowym nie jestem ale nawet mi było trudno zrozumieć niektóre fragmenty. Dodam, że korespondencje odebrałem w gmailu, który dość dobrze radzi sobie z wszystkim znakami niezależnie od języka korespondencji - a już na pewno nie wycina "nieznanych" znaków razem z towarzyszącymi literami:

Szanowny U ytkowniku! (Adresatem tej wiadomo ci jest Grzegorz Marczak). Z przykro informujemy, e w chwili obecnej nie mo emy znie ogranicze onych na Twoje konto PayPal, poniewa nie zosta y spe nione wszystkie zane z tym wymagania. Aby umo liwi nam dalsze sprawdzanie Twojego konta PayPal, prosimy o dostarczenie dodatkowych informacji. Otrzymany dokument nie mo e by zaakceptowany jako potwierdzenie adresu. Dopuszczalne dokumenty potwierdzaj ce adres zamieszkania to: rachunek za ugi komunalne lub telefon (np. rachunek za telefon stacjonarny, gaz lub elektryczno ), wyci g z rachunku bankowego lub karty kredytowej, rachunek za ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenie samochodu b wiadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez odpowiedni urz d miasta. Prosimy pami nie akceptujemy rachunk w za telefon kom rkowy, prawa jazdy oraz potwierdze przelew rodk w jako dokumentow potwierdzaj cych adres. Na dokumecie musi widnie ne imie i nazwisko, identyczne z tym zarejestrowanym na koncie PayPal. nie otrzymali my od Ciebie dokumentu potwierdzaj cego to samo zku z tym, prosimy o przes anie dokumentu, na kt rym b dzie widoczne i nazwisko zgodne z tym zarejestrowanym na koncie PayPal. Jako dokument potwierdzaj cy to samo akceptujemy prawo jazdy, paszport lub dow d osobisty (prz d oraz ty dokumentu). Na dokumencie musi by widoczna data wa ci, data urodzenia oraz Twoje imi i nazwisko. Prosimy upewni e kopia jest czytelna. kujemy za wsp prac i przepraszamy za wszelkie utrudnienia. Z powa aniem, ...... PayPal. Copyright 1999-2010 PayPal. Wszelkie prawa zastrzezone. PayPal

Myślę, że ktoś w PayPal powinien zajrzeć do tego co wychodzi z ich systemu, bo pewnie jest to drobny błąd strony kodowej jakiejś aplikacji - i nie chodzi o to, że brakuje w niektórych miejscach polskich znaków ale o to, że momentami treść może być kompletnie nieczytelna lub też uznana jako spam (wiecie ile przychodzi ofert tłumaczonych przez automaty na polski od Afrykańskich biznesmenów).

Sam w pierwszym odruchu chciałem skasować tę informacje myśląc, że jest to kolejna próba podszywania się pod paypal. Dopiero po przebrnięciu przez pierwsze akapity i sprawdzeniu, że nikt nie chce abym resetował hasło czy też podawał jakieś kody przekonałem się, że to faktycznie oryginał.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

spampaypal