Polska

Krajobraz po roku zdalnego nauczania - 3/4 uczniów ma zaległości w nauce…

Grzegorz Ułan
Krajobraz po roku zdalnego nauczania - 3/4 uczniów ma zaległości w nauce…
28

Wczoraj minął rok od przeniesienia nauczania w Polsce z trybu stacjonarnego do zdalnego. Do tak radykalnej zmiany nie był przygotowany nikt. Ani nauczyciele, ani uczniowie czy ich rodzice. To musiało się odbić na problemach z realizacją programu nauczania, a w rezultacie nawarstwianiem się zaległości.

Nauka zdalna vs stacjonarna

Jak wynika z badania ClickMeeting „Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii?” aż dla 76% badanych nauka zdalna okazała się większym wyzwaniem niż tryb stacjonarny.

Co istotne, postrzeganie takie wcale się nie poprawia w miarę upływu czasu. W połowie zeszłego roku podobne wskazania deklarowało 74% respondentów. Jedynie co piąty badany uważa, że nauka zdalna nie jest wcale trudniejsza niż stacjonarna.

Najbardziej optymalny tryb nauczania

W rezultacie jedynie 7% badanych uważa tryb zdalny za najbardziej optymalną formą nauczania. Ponad połowa Polaków opowiada się za powrotem do trybu stacjonarnego - wzrost o 8% w porównaniu z sierpniem 2020 roku, a 38% wolałaby tryb hybrydowy.

Nauczanie zdalne a zaległości w nauce

Problemy z nauką zdalną zgłaszają zarówno, uczniowi jak i studenci oraz kursanci. Aż 71% z nich nie nadąża za programem nauczenia.

Jedynie 18% uważa, że tryb nauczania zdalnego nie spowodował u nich zaległości w nauce, a dla 11% to trudny do określenia temat.

Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting:

Obecnie nauka funkcjonuje w trybie nadzwyczajnym, który w domyśle ma się kiedyś zakończyć. Ta sytuacja jest wymagająca dla wszystkich jej uczestników - uczniów, studentów, rodziców i nauczycieli. Jednak pandemia trwa cały czas i nie sposób przewidzieć, kiedy powrót do normalności będzie w pełni możliwy. Rozwiązanie łączące tryb zdalny i stacjonarny jest wygodne i optymalne, być może pozostanie z nami już na zawsze.

Wzrost liczby zadań domowych w czasie pandemii

Zdania akurat na ten temat są podzielone, niemniej większość badanych potwierdza, że liczba zadań w trybie nauki online zwiększyła się w porównaniu z nauczaniem stacjonarnym - 32%. Przeciwnego zdania jest 29% ankietowanych.

Rodzice w roli nauczycieli

Nauczanie zdalne nie pozostało bez wpływu na samych rodziców uczniów, zwłaszcza tych, którzy przeszli również na tryb pracy zdalnej. 58% ankietowanych uważa, że w ostatnim roku przejęli rolę nauczycieli, by wspomagać swoje dzieci w nauczaniu zdalnym.

Nie zgadza się z tą opinią jedynie 18% badanych, a 25% deklarowało brak jednoznacznego określenia się w tej kwestii.

Sprawdziany w trybie online

Nauczanie zdalne wiązało się nie tylko z przekazywaniem wiedzy, ale także z koniecznością ich sprawdzania w postaci egzaminów, testów czy sprawdzianów.

Okazuje się, że akurat w tym temacie większość badanych - 56% (we wrześniu 2020 - 52%) uznała formę online za komfortową dla siebie. Niemniej również sporo, bo 30% deklarowało problemy przy takich zaliczeniach przerobionego materiału.

Nauka online a relacje z rówieśnikami

Nauczanie zdalne wywarło też istotny wpływ na relacje między rówieśnikami wśród uczniów czy studentów. Prawie 70% uznaje, że był on negatywny, a tylko 17% uznało, że nauka zdalna nie wpłynęła na nie znacząco, a 8% dostrzegło wręcz poprawę tych relacji.

Nauka online a relacje z rówieśnikami

Z kolei ocena zmian w relacjach pomiędzy domownikami jest podzielona. 36% wskazań dotyczyło negatywnego wpływu nauczania zdalnego na te relacje i tyle samo nie zauważyło zmian w tym zakresie. Natomiast dla 19% wpływ ten okazał się pozytywny.

Przygotowanie szkół i uczelni do nauczania zdalnego

Z uwagi na powyższe dane nie będzie zaskoczeniem, że w opinii badanych szkoły i nauczyciele nie byli i nie są przygotowani nadal do nauczania zdalnego. Choć w tym zakresie nastąpiła nieznaczna poprawa. W sierpniu 2020 roku tego zdania było aż 86% respondentów, teraz taką ocenę deklaruje 77%.

Co po pandemii z nauką zdalną

Na koniec zerknijmy na oczekiwania w temacie nauczania zdalnego po pandemii. Tutaj mamy pewnego rodzaju zaskoczenie. Mimo negatywnej ogólnej oceny nauki online, większość badanych chciałaby wdrożenia hybrydowego modelu nauczania - 56%.

Za powrotem w pełni do nauczania stacjonarnego opowiada się 25% badanych, a 17% wolałoby aby nauka zdalna była kontynuowana po zakończeniu pandemii.

Źródło: ClickMeeting.
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu